Til forsiden

Globale vurderingsinstrumenter

Globale kliniske vurderingsinstrumenter tilstræber en vurdering af demensgrad eller en stadieinddeling af forløbet ved demensudvikling. De anvendes primært ved vurdering af effekt (outcome) af en intervention.
 

For en mere omfattende oversigt over instrumenter og metoder til vurdering af demens henvises til tre rapporter fra Horsted & Christiansen (2004) , hvor også instrumenter til vurdering af ADL-funktioner, adfærdsmæssige og psykologiske symptomer, omsorgsbyrde samt livskvalitet gennemgås med vægt på de psykometriske aspekter. En særdeles omfattende, men knap så detaljeret oversigt over vurderingsinstrumenter foreligger i Burns (2004).

Burns, A., Lawlor, B., & Craig, S. (2004). Assessment Scales in Old Age Psychiatry. (2nd ed.) London: Martin Dunitz, Taylor & Francis Group.


Horsted, C. & Christiansen, T. (2004). Metoder og instrumenter til effektvurdering af indsatser over for demente - en oversigt (Rapport nr. 2). Odense: Syddansk Universitet


Horsted, C. & Christiansen, T. (2004b). Metoder og instrumenter til resultatmåling af indsatser over for demente - psykometriske begreber (Rapport nr. 3). Odense: Syddansk Universitet.


Horsted, C. & Christiansen, T. (2004c). Mulige metoder og instrumenter til effektvurdering af indsatser over for demensramte patienter - gennemgang og beskrivelse af instrumenterne (Rapport nr. 4). Odense: Syddansk Universitet.

Senest opdateret: 17. juli 2019