Til forsiden

III - Det patologiske grundlag for vaskulær kognitiv lidelse

VASCOG diagnosekriterier for vaskulær kognitiv lidelse. Del 3 af 4. 

Parenkymlæsioner med vaskulær ætiologi (mikroinfarkter kan være lokaliseret i kortikale og subkortikale strukturer som følge af forskellig ætiologi):

 1. Sygdom i hjernens store kar eller atherotromboembolisk sygdom
  a) Multiple infarkter
  b) Et enkelt strategisk placeret infarkt

 2. Småkarssygdom
  a) Multiple lakunære infarkter i den hvide substans og basale kerner
  b) Iskæmiske hvid substansforandringer
  c) Udvidelse af perivaskulære rum
  d) Kortikale mikroinfarkter og mikrohæmorrhagier

 3. Hæmorrhagi
  a) Intracerebral hæmorrhagi
  b) Multiple kortikale og subkortikale mikroblødninger
  c) Subarachnoidal hæmorrhagi

 4. Hypoperfusion
  a) Hippocampal sklerose
  b) Laminær kortikal sklerose

Typer af vaskulære læsioner:

 1. Atherosclerose

 2. Kardial, atherosclerotisk og systemisk emboli

 3. Arteriosclerose

 4. Lipohyalinose

 5. Amyloid angiopati

 6. Vaskulitis – hhv. smitsom og ikke-smitsom

 7. Venøs kollagenose

 8. Arteriovenøse fistler - durale eller parenkymale

 9. Arvelige angiopatier - cerebral autosomal dominant leukoencephalopati (CADASIL); cerebral autosomal recessiv arteriopati med subkortikal autosomal recessiv leukoencephalopati (CARASIL); etc.

 10. Kæmpecellearteritis

 11. Sakkulate aneurysmer

 12. Diverse vaskulopatier - fibromuskulær dysplasi; Moya-Moya

 13. Systemiske mikroangiopatier uden vaskulære inflammatoriske celleinfiltrater

 14. Cerebral venøs trombose

​Se også: IV ekslusionskriterier for vaskulær kognitiv lidelse

Senest opdateret: 16. februar 2015