Til forsiden

NIA-AA diagnosekriterier for Alzheimerdemens

En arbejdsgruppe nedsat af the National Institute on Aging (NIA) og Alzheimer's Association (AA) offentliggjorde i maj 2011 reviderede og opdaterede diagnosekriterier for Alzheimerdemens.

De reviderede diagnosekriterier for Alzheimerdemens afløser de såkaldte NINCDS-ADRDA (the National Institute of Neurological and Communicative Disorders og Alzheimer's Disease and Related Disorders Association) forskningskriterier, der blev formuleret i 1984 af en arbejdsgruppe under ledelse af den amerikanske neurolog Guy McKhann - også kendt som'McKhann-kriterierne'. De reviderede diagnosekriterier er imidlertid ikke primært udformet til brug i forskningsmæssig sammenhæng, idet hovedparten er målrettet til klinisk anvendelse.

Arbejdsgruppen foreslår følgende terminologi for klassifikation af demens forårsaget af Alzheimers sygdom: sandsynlig (probable) Alzheimerdemens, mulig (possible) Alzheimerdemens samt sandsynlig eller mulig Alzheimerdemens med evidens for Alzheimerpatofysiologi. Sandsynlig Alzheimerdemens er defineret ved et typisk symptombillede og sygdomsforløb, mens betegnelsen mulig Alzheimerdemens anvendes ved et atypisk forløb eller et ætiologisk blandet sygdomsbillede. Diagnosekriterierne for sandsynlig og mulig Alzheimerdemens er tiltænkt bred klinisk anvendelse, mens den tredje kategori med inddragelse af biomarkører for Alzheimers sygdom indtil videre er beregnet til anvendelse i forskningsmæssig sammenhæng.

Diagnostisk anvendelse af biomarkører

Arbejdsgruppen anbefaler ikke på nuværende tidspunkt anvendelse af biomarkører for Alzheimers sygdom ved rutinemæssig diagnostisk udredning. Det skyldes bl.a., at:

  • de kliniske kernekriterier giver i sig selv en høj grad af diagnostisk sikkerhed for de fleste patienter
  • der er behov for mere forskning i diagnostisk anvendelse af biomarkører
  • standardiseringen af biomarkører på tværs af udredningssteder er begrænset
  • adgangen til at anvende biomarkører i klinikken er ofte begrænset

Download reviderede diagnosekriterier for Alzheimerdemens.

Senest opdateret: 16. februar 2015