Til forsiden

Internationale konsensuskriterier for adfærdsvarianten af frontotemporal demens

Adfærdsvarianten af frontotemporal demens (behavioural variant of FTD; bvFTD) er et klinisk syndrom karakteriseret ved fremadskridende nedbrydning af personlighed, social adfærd og kognition. Da der ikke foreligger nogen definitive biomarkører, der kan bidrage til at stille diagnosen bvFTD, er denne helt afhængig af kvaliteten af de kliniske diagnostiske kriterier.

Indenfor de seneste 20 år er tre forskellige sæt diagnosekriterier for frontotemporal demens blevet lanceret: de oprindelige Lund-Manchester kriterier fra 1994, de såkaldte Neary-kriterier fra 1998, samt McKhann-kriterierne fra 2001. Internationalt har især Neary-kriterierne fra 1998 vundet stor udbredelse ved diagnosticering af frontotemporal demens. Undersøgelser fra de seneste 10 år tyder imidlertid på, at Neary-kriterierne ikke er tilstrækkeligt sensitive i de tidlige faser af bvFTD, hvor mulighederne for symptombehandling er størst.

Som følge heraf blev der i 2007 etableret et International Behavioural Variant FTD Criteria Consortium (FTDC) bestående af 46 eksperter i bvFTD fra Nord- og Sydamerika, Europa og Australien. Ekspertgruppen har formuleret et forslag til internationale konsensuskriterier for bvFTD. Forslaget lægger vægt på kriterier, der kan skelne bvFTD fra psykiatriske lidelser, Alzheimers sygdom og andre demenssygdomme. I forhold til tidligere diagnosekriterier er de ny, reviderede kriterier bl.a. karakteriseret ved:

  • integration af resultater fra genetisk udredning og billeddiagnostik
  • et diagnostisk hierarki (skelnen mellem mulig (possible), sandsynlig (probable) eller sikker (definite) bvFTD med frontotemporal lobar degeneration patologi - afhængigt at graden af diagnostisk sikkerhed).

Download pdf med internationale konsensuskriterier for bvFTD.

Senest opdateret: 16. februar 2015