Til forsiden

Diagnosekriterier for demens

Demensdiagnostik er et område præget af hastig faglig udvikling. Der findes to overordnede diagnostiske klassifikationssystemer af relevans for demensområdet.
  • WHO's International Classification of Diseases and Related Health Problems 10. revision (ICD-10). ICD-kriterierne er formuleret både i en klinisk udgave med beskrivende præg (Clinical description and diagnostic guidelines; 1992) og i en forskningsudgave med en højere grad af operationalisering (Diagnostic criteria for research; 1993)
  • The American Psychiatric Association's Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM 5; 2013)

ICD-10 kriterierne forekommer efterhånden mangelfulde i forhold til den måde, vi i dag opfatter og klassificerer mange demenssygdomme på. Et af problemerne ved ICD-10 er, at demens - især i den tidlige fase - kan være domineret af andre kognitive problemer end hukommelsessvækkelse, hvilket strengt taget ikke opfylder kriterierne for demens. På grund af manglerne ved ICD-10 er det almindeligt at supplere med såkaldte forskningskriterier. I 2018 forventes ICD-10 afløst af ICD-11.

Bestil en samlet oversigt over diagnosekriterier for demens og demensgivende sygdomme

I 2011 lancerede tre internationale arbejdsgrupper nedsat af the National Institute on Aging (NIA) og Alzheimer's Association (AA) reviderede diagnosekriterier for henholdsvis demens, Alzheimers sygdom og mild cognitive impairment (MCI; let kognitiv svækkelse).

En af arbejdsgrupperne formulerede endvidere et forslag til forskningskriterier for såkaldt præklinisk Alzheimers sygdom - det vil sige den helt tidlige fase af sygdommen, hvor begyndende sygdomsforandringer i hjernen alene kan påvises ved hjælp af biologiske markører.

Senest opdateret: 27. august 2019