SkipNavigation

Temadag: Alkohol og demens

Hvornår tales der om "alkoholdemens" og forsvinder det med tiden? Hvordan påvirkes hjernen af alkohol? Hvordan kan der arbejdes med livskvalitet for alkoholikeren?

Demens og alkoholTema
På temadagen vil der være fokus på alkohols påvirkning af hjernefunktionen og de plejefaglige problemstillinger dette giver samt fokus på, hvordan det kan håndteres i en dagligdag med mange dilemmaer.

På temadagen vil der være tre oplæg:

  • Hvorfor drikker Jeppe? - Hvad sker der i hjernen ved alkoholmisbrug?
  • Alkohol og livskvalitet - Krav, kontrol, konflikter, og ansvar
  • Plejefaglige problemstillinger - Hvilke dilemmaer og udfordringer giver det at skulle være en del af et socialt fællesskab? Hvilke socialpædagogiske metoder anvendes?

Efter hvert oplæg vil der være mulighed for diskussion og spørgsmål.

Målgruppe
Sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, demenskoordinatorer og -konsulenter og andre, der arbejder med mennesker med demens i kommunerne.

Deltagerantal
Minimum 50 - maksimum 125

Undervisere
Overlæge Rolf Bang Olsen, Leder af Gerontopsykiatrisk Team, Lokalpsykiatri Fredericia

Forstander Bo Pedersen, Demenscentret Bryggergården, Københavns Kommune

Udviklingssygeplejerske Bente Teslak, Demenscentret Bryggergården, Københavns Kommune

Pris: Kr. 1.450,00

Tilmeld dig kurset her