Til forsiden

Mål og baggrund for Migrationsskolen

Migrationsskolen havde til formål at tilpasse demensområdet, så personer, der er født i udlandet, kan få en lige så god udredning, behandling og pleje som indfødte svenskere eller danskere.

Migrationsskolen har haft til hensigt at kortlægge og afklare de udfordringer, der måtte opstå i forbindelse med etniske minoriteter og demens samt finde ud af hvor i behandlingsforløbet, at udfordringerne er de største.

Migrationsskolens opgave var at finde løsninger på disse udfordringer  og siden sprede viden om dette - blandt andet via uddannelse af sundhedspersonale i kommuner og regioner i Øresundsregionen.

Udfordringer ved demensudredning og etniske minoriteter

Fra et forskningsprojekt (2011) ved vi, at patientens kulturelle og uddannelsesmæssige baggrund har betydning for kvaliteten af den udredning, de modtager. Taler patienten dansk (eller svensk) som andetsprog, risikerer man, at demenssygdom ikke opdages, eller at patienten fejldiagnosticeres.

Læs mere om forskningsprojektet i denne nyhedsartikel fra 2011:
Etniske minoriteter er både under- og overdiagnosticeret med demens

Både demensudredning og pleje forudsætter, at sundhedspersonale og patienten forstår hinanden, såvel sprogligt som kulturelt.

De nuværende undersøgelsesmetoder kan være problematiske, når de anvendes i tolkede samtaler, da de kan give forskellige resultater afhængig af patientens kulturelle baggrund. Rowland Universal Dementia Scale (RUDAS) er en kognitiv test, der er udviklet med henblik på at være mindre afhængig af kultur og uddannelse end andre screeningstests og derfor med fordel kan anvendes til testning af mennesker fra etniske minoriteter.

Udfordringer, som kan opstå i forbindelse med udredningen af demens blandt indvandrere, kan ses i denne artikel på DR's hjemmeside:

Svært at udrede demente med indvandrerbaggrund

Sundhedspersonale med relevant sprog- og kulturkendskab

Migrationsskolens kurser er målrettet sundhedspersonale i kommuner og regioner, der arbejder med demensområdet. Et centralt mål er at tage udgangspunkt i den kompetence og den erfaring, der allerede findes blandt disse medarbejdere.

Her er sundhedspersonale med relevant sprog- og kulturkendskab en særlig vigtig ressource.

Samarbejdspartner

Læs også om Migrationsskolen på vores svenske samarbejdspartners hjemmeside:

Kunskapscentrum för Demenssjukdomar, Skånes Universitetssygehus

Finansiering

Migrationsskolen finansieres af Region Hovedstaden, Region Skåne og programmet for den europæiske regionale udviklingsfond Interreg IVA.

Interreg

Senest opdateret: 20. september 2018