Til forsiden

Demensudredning og etniske minoriteter

Her finder du links til informationsark om udredning på forskellige sprog samt til screeningsinstrumentet RUDAS, der kan bruges uafhængig af kulturel baggrund og viden.

Tværkulturelt kognitivt screeningsinstrument for demens - RUDAS

The Rowland Universal Dementia Assessment Scale (RUDAS) er udviklet som et - så vidt muligt kulturuafhængigt eller tværkulturelt - screeningsinstrument for demens. Instrumentet er let at administrere og kan bl.a. anvendes af praktiserende læger og andet sundhedspersonale.

Ved konstruktionen af RUDAS bestræbte man sig på at anvende kulturelt 'fair' eller 'unbiased' items, hvilket bl.a. har den fordel, at den er let at oversætte til andre sprog, idet de færreste items behøver udskiftning eller modifikation. RUDAS indeholder en række korte opgaver indenfor seks kognitive domæner.

Neuropsykolog, ph.d., T. Rune Nielsen, Nationalt Videnscenter for Demens har udarbejdet en dansk udgave af registreringsarket. Materialet kan frit rekvireres til klinisk anvendelse og forskning (non-profit formål).

Læs mere om RUDAS (worddokument)

Neuropsykologisk testning af ældre indvandrere

Ved neuropsykologisk undersøgelse af ældre indvandrere anbefales det i vidt omfang at anvende tests, som har tværkulturel validitet og hvortil der foreligger repræsentative normer eller referencedata. Læs her om det tværkulturelle testbatteri – the European Cross-Cultural Neuropsychological Test Battery (CNTB) - med multikulturelle normer med relevans for ældreområdet (55+ årige), hvor resultaterne er beskrevet i videnskabelige artikler.

Neuropsykologisk testning af ældre indvandrere
 

Information til patienter og pårørende om demensudredning på andre sprog

For at øge forståelsen for, hvad en demensudredning indebærer, har vores samarbejdspartner i Malmø, Kunskapscentrum för Demenssjukdomar, udarbejdet et informations-ark og oversat det til 16 forskellige sprog. Arket kan gives til patientern sammen med indkaldelsen til demensudredningen.

Selv om informaitonerne ikke direkte kan implementeres i dansk kontekst, kan det alligevel bidrage til at øge forståelsen for, hvad en demensudredning typisk indebærer.

Informationsark på 16 forskellige sprog om udredning for demens

Senest opdateret: 02. januar 2019