Til forsiden

Artikler, bøger og rapporter

Herunder kan du finde links til nyhedsartikler, bøger og rapporter der omhandler etniske minoriteter og demens.

Bøger og rapporter:

Herunder finder du litteratur om ældre med minoritetsbaggrund:

  • 2018 Alzheimer Europe Report: "The development of intercultural care and support for people with dementia from minority ethnic groups" - Download rapporten hos Alzheimer Europe

  • "Forestillinger om og erfaringer med døden blandt ældre med etnisk minoritetsbaggrund og deres pårørende". Mette Raunkiær, Pallitivt Videncenter, 2012: Find rapporten hos Palliativt Videnscenter
     
  • "Ældre med anden etnisk baggrund - viden og inspiration til indsats". ÆldreForum, 2013. Publikationen er målrettet praktikere, fx social- og sundheds-personale, forebyggende medarbejdere og frivillige samt kommunale ledere, beslutningstagere og politikere. Download rapporten fra ÆldreForums hjemmeside.

 

Nyhedsartikler om etniske minoriteter og demens

Hvad ved vi om etniske minoriteter og demens?

Usikker diagnosticering af demens hos etniske minoriteter

Test bidrager til diagnosticering af demens hos etniske minoriteter

Tegneopgaver for svære ved analfabetisme

Find den rigtige demenstest

Bedre vurdering af demens hos etniske minoriteter

Antallet af ældre indvandrere med demens stiger

Senest opdateret: 08. marts 2019