Til forsiden

Ikke-vestlige indvandrere med demens

Indvandrere fra ikke-vestlige lande udgør en voksende andel af befolkningen. En fremskrivning af det skønnede antal ikke-vestlige indvandrere med demens viser, at antallet forventes at stige fra godt 1.200 personer i 2013 til mere end 7.000 personer i 2040.
tyrkisk mand

Antallet af indvandrere fra ikke-vestlige lande med demens i Danmark kendes ikke, men ved at kombinere data fra Danmarks Statistik (www.statistikbanken.dk) med prævalensrater for demens fra befolkningsundersøgelser er det muligt at opnå et estimat af antallet.

Indvandrere

Download pdf med prævalensestimater for hele landet      

Senest opdateret: 30. august 2018