Til forsiden

Forbrug af medicin mod demens

Omkring 18.000-20.000 danskere er i behandling med demenslægemidler.

Lægemiddelstatistikregisteret (LSR) indeholder oplysninger om det kvartalsvise salg af apoteksforbeholdte lægemidler i Danmark. Lægemiddelforbruget på sygehuse er ikke medtaget.

Det er muligt at trække data, som er summeret på produktnavn, ATC-kode og ATC-grupper. Forkortelsen ATC henviser til the Anatomical Therapeutic Chemical klassifikationssystem. En fuldstændig ATC-kode med 7 cifre svarer til alle lægemidler med et bestemt aktivt indholdsstof eller en bestemt kombination af aktive indholdsstoffer, mens ATC-koder med færre cifre kaldes ATC-grupper som er en gruppering af de underliggende ATC-koder med 7 cifre. ATC-gruppen N06D indeholder lægemidler mod demens i form af kolinesterasehæmmere (N06DA) og memantin (N06DX01).

I følge LSR var 12.466 personer i behandling med kolinesterasehæmmere i 3. kvartal 2016 mens 6.231 var i behandling med memantin. Det samlede antal personer i behandling med demenslægemidler var 17.523, idet knap 1.200 personer modtog kombinationsbehandling med begge typer lægemidler. Hertil skal lægges antallet af personer, der fik demenslægemidler via sygehuse - fx under en indlæggelse.

LSR kan ikke anvendes til at estimere antallet af personer med demens i Danmark. Det er ikke alle personer med demens, der bliver diagnosticeret, medicinsk behandling er ikke relevant ved alle typer af demens og det er heller ikke alle, der kan tåle behandlingen.

 

Senest opdateret: 31. august 2018