Til forsiden

Tal og statistik om demens

Man forventer et øget antal personer med demens i Danmark i de kommende år som følge af den voksende ældrebefolkning. Se her de vigtigste nøgletal for demens, bl.a. forekomst, antal nye tilfælde og fordeling af demenssygdomme.
Mennesker_flok_1200px.jpg

Nøgleord:

Prævalens = forekomst
Det vil sige, antal personer der lever med demens.

Incidens = nye tilfælde
Det vil sige, personer der diagnosticeres med demens. 

Hvor mange personer har demens (prævalens)

 • På baggrund af internationale befolkningsundersøgelser anslår man, at ca. 89.000 personer i Danmark har demens. Kvinder udgør mere end to tredjedele af ældre med demens.
   
 • Men en dansk undersøgelser viser, at kun 36.000 personer over 65 år i 2015 var registreret med en demensdiagnose i Danmark. Det skyldes, at ikke alle med demens registreres i Landspatientregistret. 
   
 • Ca. 3.000 personer under 65 år er registreret med en demensdiagnose, men gyldigheden af diagnosen i denne aldersgruppe er usikker. I de yngre aldersgrupper er der lidt flere mænd end kvinder.  

Anslået forekomst af demens i Danmark fordelt på regioner og kommuner


Hvilken aldersgruppe får demens? 

procentvis fordeling demens m_k 550px
Figur viser prævalensrater fra World Alzheimer Report 2015. 

Demens rammer oftest ældre personer, men nogle demenssygdomme kan ses helt ned i 40-årsalderen. 

 • På baggrund af befolkningsundersøgelser anslås forekomsten af demens i ældrebefolkningen (+65 år) at være ca. 6 pct. 
 • Forekomsten af demens øges kraftigt med alderen. Fra ca. 1-2 pct. i aldersgruppen 60-64 år til 24-45 pct. i aldersgruppen 90+ år.​

Hvor mange nye tilfælde af demens er der om året (incidens)? 

 • Hvert år registreres ca. 7.700 nye tilfælde af demens i Landspatientregistret.   
 • I 2016 blev ca. 8.100 personer i alle aldre udredt i en demensudredningsenhed i hospitalssektoren. Ca. 5.590 af disse personer fik demensdiagnose
 • I løbet af de seneste 10 år er sket et fald i antallet af nye demenstilfælde registreret pr. år. I løbet af 2007 blev 96 ud af 1.000 ældre registreret med en demensdiagnose, mens det i 2015 kun var 74 ud af 1.000 ældre. 

​Hvor mange demenssygdomme findes der? 

 • Ca. 200 forskellige sygdomme kan ledsages af demens eller kognitive forstyrrelser. Alzheimers sygdom er langt den hyppigste demenssygdom, men mange andre hjernesygdomme kan være årsag til demens. 

 

Hvilke demenssygdomme er de mest udbredte? 

Alzheimers sygdom er langt den hyppigste demenssygdom. Fordelingen af demenssygdommme varierer dog fra aldersgruppe til aldersgruppe. Blandt ældre (65+ årige) med demens har godt 60 pct. Alzheimers sygdom, hvilket kun er tilfældet for ca. 30-40 procent af personer under 65 år med demens.

Se fordeling af demenssygdomme her


Er demens en dødelig sygdom?

Demenssygdomme udvikler sig gradvis og er dødelige, men man kan leve med demens i mange år.  

 • Demens er den 5. hyppigste dødsårsag i Danmark. 

Hvor mange er pårørende til en person med demens?

 • Op imod 300.000-400.000 personer i Danmark er nære pårørende til en person, der lider af en demenssygdom. 

Hvor mange får lægemidler mod demens? 

Ikke alle med demens kan få antidemensmedicin, men lægemidler mod demens kan gives til patienter med Alzheimers sygdom, Lewy body demens og demens ved Parkinsons sygdom. 

 •  Ca. 18.000 - 20.000 personer i Danmark får lægemidler mod demens i følge Lægemiddelstatistikregistret. 

Forbrug af medicin mod demens


Hvad koster demens samfundet?

 • Tallet er usikkert, men man mener, at de direkte omkostninger ved demens er ca. 24 milliarder kr. om året i Danmark. 

Hertil kommer indirekte udgifter til tabt arbejdsfortjeneste og til de pårørendes indsats. 

Omkostninger forbundet med demens


Globale nøgletal:

 • World Alzheimer Report 2015 anslår, at ca.131 millioner mennesker på verdensplan vil have demens i år 2050.

Demens globalt

Demens i Europa

 

Kilder:

Flachs EM, Eriksen L, Koch MB, Ryd JT, Dibba E, Skov-Ettrup L, et al. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet. Sygdomsbyrden i Danmark - sygdomme. København: Sundhedsstyrelsen, 2015
Statusrapport på demensområdet i Danmark. København: Sundheds- og Ældreministeriet, 2016.
Statistikbanken.dk
World Alzheimer Report 2015. The Global Impact of Dementia. London: Alzheimer's Disease International
Vossius C, Selbæk G, Ydstebø AE, Benth JS, Godager G, Lurås H, et al. Ressursbruk og sykdomsforløp ved demens (REDIC) kortversjon. Brumunddal: Alderspsykiatrisk Forskningssenter, Sykehuset Innlandet, 2015.
Matthews FE, Stephan BC, Robinson L, Jagger C, Barnes LE, Arthur A, et al. A two decade dementia incidence comparison from the Cognitive Function and Ageing Studies I and II. Nat Commun. 2016;7:11398.
Matthews FE, Arthur A, Barnes LE et al. A two-decade comparison of prevalence of dementia in individuals aged 65 years and older from three geographical areas of England: results of the Cognitive Function and Ageing Study I and II. Lancet 2013;382:1405-12
Satizabal CL, Beiser AS, Chouraki V, Chene G, Dufouil C, Seshadri S. Incidence of Dementia over Three Decades in the Framingham Heart Study. N Engl J Med. 2016;374(6):523-32.
Schrijvers EM, Verhaaren BF, Koudstaal PJ, Hofman A, Ikram MA, Breteler MM. Is dementia incidence declining?: Trends in dementia incidence since 1990 in the Rotterdam Study. Neurology. 2012;78(19):1456-63.
Ahmadi-Abhari S, Guzman-Castillo M, Bandosz P, Shipley MJ, Muniz-Terrera G, Singh-Manoux A, et al. Temporal trend in dementia incidence since 2002 and projections for prevalence in England and Wales to 2040: modelling study. BMJ. 2017;358:j2856.