Til forsiden

Søgning

Har du problemer med at finde indhold, så send os en mail på vide@regionh.dk.


Resultater 61-75 af 88 på 'parkinsons'
Sprøjtegift kan øge risiko for Alzheimers sygdom
16-02-2015 ... Et højt indhold af nedbrydningsprodukter fra sprøjtegiften DDT i blodet ser ud til at øge risikoen for at udvikle Alzheimers sygdom. Et amerikansk studie finder, at risikoen for sygdommen firdobles ved et højt niveau af pesticidrester. http://www.videnscenterfordemens.dk/forskning/forskningsnyheder/2014/01/sproejtegift-kan-oege-risiko-for-alzheimers-sygdom/
Flere får lægemidler mod demens
16-02-2015 ... På fire år er antallet af personer, der får lægemidler mod demens, steget med 18 %. I 2009 var knap 16.000 personer i behandling med demenslægemidler. I 2012 var antallet steget til knap 20.000 personer ifølge oplysninger fra Statens Serum Institut. Den bratte stigning afspejler formentlig øget opmærksomhed på demens og større ekspertise blandt læger og andre fagpersoner indenfor demensområdet. Det medfører, at relativt flere får en demensdiagnose og bliver sat i behandling http://www.videnscenterfordemens.dk/forskning/forskningsnyheder/2013/05/flere-faar-laegemidler-mod-demens/
Et nyt begrebsapparat for Alzheimers sygdom
16-02-2015 ... På baggrund af de senere års udvikling indenfor mulighederne for diagnosticering af Alzheimers sygdom foreslår en international ekspertgruppe en revision af definitionen af sygdommen. Ekspertgruppen, opstiller et nyt begrebsapparat for Alzheimers sygdom baseret på en skelnen mellem forskellige undertyper af sygdommen og beslægtede tilstande. Revisionsarbejdet er publiceret i det ansete fagtidsskrift Lancet Neurology. http://www.videnscenterfordemens.dk/forskning/forskningsnyheder/2011/04/et-nyt-begrebsapparat-for-alzheimers-sygdom/
Årets største demenskonference afholdt i Washington
14-10-2015 ... Alzheimer’s Association International Conference (AAIC) afholdes hvert år i juli. Konferencen gør status over aktuel demensforskning i USA og resten af verden og fungerer samtidig som en strømpil for udviklingstendenser og fremtidsperspektiver. Læs her om de vigtigste temaer ved AAIC 2015. http://www.videnscenterfordemens.dk/forskning/forskningsnyheder/2015/08/årets-stoerste-demenskonference-afholdt-i-washington/
Gunstig effekt af fysisk træning på biomarkører ved demens
24-11-2015 ... Fysisk træning har en gavnlig effekt på en række biologiske markører for blandt andet hjernens plasticitet og betændelsesreaktioner i kroppen hos personer med kognitiv svækkelse og demens. Især træning med moderat til høj intensitet ser ud til at have en gunstig virkning. En dansk oversigtsartikel sammenfatter den videnskabelige evidens på området http://www.videnscenterfordemens.dk/forskning/forskningsnyheder/2015/11/gunstig-effekt-af-fysisk-traening-paa-biomarkoerer-ved-demens/
Kan blodprøve forudsige Alzheimers sygdom?
23-06-2016 ... Amerikanske forskere arbejder på at udvikle en metode til at forudsige, hvilke personer, der vil udvikle Alzheimer. Metoden er baseret på analyse af autoantistoffer i blodet ved hjælp af bio-chips. Hvis de foreløbige resultater kan bekræftes i større studier, kan en lettere og billigere diagnosticering af Alzheimers sygdom være på vej. http://www.videnscenterfordemens.dk/forskning/forskningsnyheder/2016/06/kan-blodproeve-forudsige-alzheimers-sygdom/
Hjernescanning bidrager til at forudsige Lewy body demens
09-02-2017 ... MR-scanning af hjernen kan bidrage til at forudsige om en person med let kognitiv svækkelse vil udvikle Alzheimers sygdom eller Lewy body demens. I forstadier til Alzheimers sygdom ses ofte skrumpning (atrofi) af hippocampus - et område i temporallapperne, der spiller en afgørende rolle i indlæring og hukommelse. Men i forstadier til Lewy body demens vil hippocampus ofte være intakt.  http://www.videnscenterfordemens.dk/forskning/forskningsnyheder/2017/02/hjernescanning-bidrager-til-at-forudsige-lewy-body-demens/
Store perspektiver i stamcelleteknologi mod demenssygdomme
22-09-2016 ... Stamcelleteknologien er i disse år inde i en rivende udvikling. En dansk statusartikel skitserer de banebrydende ny teknikker til omprogrammering af celler og de mange anvendelsesmuligheder indenfor stamcellebaserede modeller for Alzheimers sygdom og andre neurodegenerative sygdomme, afprøvning af ny lægemidler samt stamcellebehandling. http://www.videnscenterfordemens.dk/forskning/forskningsnyheder/2016/09/store-perspektiver-i-stamcelleteknologi-mod-demenssygdomme/
Fakta-ark: Gangbesvær
12-06-2017 ... Fakta-arket er til patienter og pårørende. Du kan printe siden eller downloade fakta-arket som pdf-fil. http://www.videnscenterfordemens.dk/faktaark/symptomer-ved-demens-fakta-ark/fakta-ark-gangbesvaer/
Biokemiske markører for Alzheimers sygdom
29-05-2017 ... http://www.videnscenterfordemens.dk/viden-om-demens/undersoegelse-og-udredning-ved-mistanke-om-demens/supplerende-undersoegelser/undersoegelse-af-rygmarvsvaesken/biokemiske-markoerer-for-alzheimers-sygdom/
Hvad bragte demensforskningen i 2015?
26-05-2016 ... En stadig mere detaljeret forståelse af de neurobiologiske mekanismer bag Alzheimers sygdom. Mulig nedsættelse af risikoen for at udvikle demens ved at satse på en sundere livsstil. Få overblik over tendenser i demensforskningen i året der gik. http://www.videnscenterfordemens.dk/forskning/forskningsnyheder/2016/01/hvad-bragte-demensforskningen-i-2015/
Etnisk ulighed i pleje og behandling af demens
07-09-2016 ... Andelen af ældre med demens fra ikke-vestlige lande, der bor i plejebolig, er væsentligt lavere end andelen af danskfødte ældre med demens. Også andelen i behandling med demensmedicin er lavere blandt ældre med demens fra ikke-vestlige lande. Et dansk registerstudie påpeger mulig etnisk eller kulturelt baseret ulighed i pleje og behandling af demens. http://www.videnscenterfordemens.dk/forskning/forskningsnyheder/2016/09/etnisk-ulighed-i-pleje-og-behandling-af-demens/
Kan bilos og trafikstøj øge risiko for demens?
12-01-2017 ... Personer, der bor tæt på en hovedfærdselsåre, har øget risiko for at udvikle demens. Det viser en stor befolkningsundersøgelse fra Canada. Forskerne peger på trafikrelateret luftforurening og støj som mulige forklaringer. http://www.videnscenterfordemens.dk/forskning/forskningsnyheder/2017/01/kan-bilos-og-trafikstoej-oege-risiko-for-demens/
Kan lægemidler mod depression og kræft bruges mod demens?
02-05-2017 ... Laboratorieforsøg med blandt andet rundorme og mus viser, at lægemidler udviklet til helt andre formål, måske kan medvirke til at beskytte hjernecellerne mod nogle af de neurodegenerative forandringer, der ses ved Alzheimers sygdom og andre demenssygdomme. Der er indtil videre uvist, om lægemidlerne har nogen effekt imod demens hos mennesker. http://www.videnscenterfordemens.dk/forskning/forskningsnyheder/2017/05/kan-laegemidler-mod-depression-og-kraeft-bruges-mod-demens/
Kvaliteten af demensudredning er god i Danmark
16-10-2017 ... Siden starten af 2016 har alle ambulante udredningsenheder for demens indberettet oplysninger til Dansk Klinisk Kvalitetsdatabase for Demens. Ifølge Kvalitetsdatabasens første årsrapport lever udredningsenhederne op til de vedtagne standarder i 2016, om end der er plads til forbedring, når det gælder varigheden af udredningsforløbet. http://www.videnscenterfordemens.dk/forskning/forskningsnyheder/2017/10/kvaliteten-af-demensudredning-er-god-i-danmark/