Til forsiden

Søgning

Har du problemer med at finde indhold, så send os en mail på vide@regionh.dk.


Resultater 31-45 af 88 på 'parkinsons'
Lægemidler mod demens
28-05-2019 ... Lægemidler mod demens udgøres af kolinesterasehæmmere, der anvendes til behandling af Alzheimers sygdom, Lewy Body demens og demens ved Parkinsons sygdom i let til moderat grad, samt memantin til behandling af Alzheimers sygdom i moderat til svær grad. http://www.videnscenterfordemens.dk/pleje-og-behandling/medicinsk-behandling-af-demens/demensmedicin/laegemidler-mod-demens/
Kærlighedens styrke
18-10-2019 ... Forfatteren beretter om sit ægteskab med Erik som får Parkinsons sygdom og demens. Hun fortæller indfølt og levende om alle de modstridende følelser, der indfinder sig, når man skal være mor for sin mand. http://www.videnscenterfordemens.dk/bibliotek/bibliotek-samlet/personlige-beretninger-og-skoenlitteratur/kaerlighedens-styrke/
Regulering af immunforsvar kan måske bremse demens
16-02-2015 ... Forskere ved Københavns Universitet arbejder på at udvikle metoder til at kontrollere den måde, som kroppens immunforsvar reagerer på i forbindelse med demenssygdomme. Der er tale om grundforskning, der på langt sigt måske rummer perspektiver for udvikling af ny metoder til at bremse eller behandle neurodegenerative sygdomme som Alzheimers sygdom og Parkinsons sygdom. http://www.videnscenterfordemens.dk/forskning/forskningsnyheder/2012/02/regulering-af-immunforsvar-kan-maaske-bremse-demens/
Neurodegenerative demenssygdomme
27-12-2017 ... Neurodegenerative sygdomme er sygdomme, hvor der sker en gradvis, oftest langsom nedbrydning af hjernen og dens funktioner. Demens kan udgøre det første og væsentligste symptom - eller kan udvikles senere i forløbet og have sekundær karakter. http://www.videnscenterfordemens.dk/viden-om-demens/demenssygdomme/neurodegenerative-demenssygdomme/
Ungarere vinder dansk hjerneforskningspris
16-02-2015 ... Den nystiftede Brain Prize er for første gang blevet uddelt til tre forskere, der har belyst hjernens hukommelses-center, hippocampus, i deres arbejde. http://www.videnscenterfordemens.dk/forskning/forskningsnyheder/2011/03/ungarere-vinder-dansk-hjerneforskningspris/
Sygdomsmekanismer - Lewy body demens
15-06-2017 ... Man kender ikke årsagen til Lewy body demens, men ved obduktion ses ophobning af Lewy bodies i hjernevævet. Lewy bodies er kugleformede ophobninger inde i hjernecellerne bestående af proteinerne alpha-synuklein og ubiqitin sammenfiltret med abnormt fosforyleret neurofilamentprotein. Ophobningerne kan identificeres ved hjælp af indfarvning. http://www.videnscenterfordemens.dk/viden-om-demens/demenssygdomme/neurodegenerative-demenssygdomme/lewy-body-demens/sygdomsmekanismer-lewy-body-demens/
Europæisk strategi for forskning i Alzheimers sygdom
14-06-2016 ... En omfattende og vigtig fælleseuropæisk forskningsstrategi om Alzheimers Sygdom og andre neurodegenerative sygdomme - også kaldet Joint Programming for Neurodegenerative Diseases (JPND) er blevet offentliggjort. http://www.videnscenterfordemens.dk/nyheder/2012/02/europaeisk-strategi-for-forskning-i-alzheimers-sygdom/
Film om Lewy body demens nu med danske undertekster
28-08-2017 ... Få et indblik i, hvordan det er at leve med Lewy body demens. Filmen kan med fordel bruges til undervisning og er produceret af Alzheimer's Australia med danske tekster af Nationalt Videnscenter for Demens. http://www.videnscenterfordemens.dk/lewybody/
Penge til psykosocial demensforskning
25-01-2018 ... EU's fælles forskningsprogram JPND (Joint Programme Neurodegenerative Disease Research) har afsat i alt 21 millioner Euro til støtte for forskning og innovation inden for neurodegenerative sygdomme som fx Alzheimers sygdom. Første deadline for at ansøge om midler fra puljen er 6. marts 2018.   http://www.videnscenterfordemens.dk/nyheder/2018/01/penge-til-psykosocial-demensforskning/
Hverdagen med Lewy body demens - film med danske undertekster
11-03-2016 ... Få et indblik i, hvordan det er at leve med Lewy body demens. Filmen er produceret af Alzheimer's Australia med danske tekster af Nationalt Videnscenter for Demens. http://www.videnscenterfordemens.dk/bibliotek/bibliotek-samlet/film/hverdagen-med-lewy-body-demens-film-med-danske-undertekster/
De basale ganglier og thalamus
04-01-2018 ... De basale ganglier er en del af storhjernen og har betydning for vores kontrol af bevægelse og intellektuelle funktioner. http://www.videnscenterfordemens.dk/hjernen/de-basale-ganglier-og-thalamus/
Udredning af Lewy body demens
11-09-2018 ... Lewy body demens er en klinisk diagnose, hvilket betyder, at den stilles på baggrund af en samlet vurdering af sygehistorie, symptombillede og undersøgelsesresultater. Diagnosen kan være vanskelig at stille og er ofte behæftet med usikkerhed. http://www.videnscenterfordemens.dk/viden-om-demens/demenssygdomme/neurodegenerative-demenssygdomme/lewy-body-demens/udredning-af-lewy-body-demens/
Er der en sammenhæng mellem ADHD og Lewy body demens?
16-02-2015 ... Forekomsten af symptomer associeret med ADHD er forhøjet hos patienter med Lewy body demens. Det finder en gruppe forskere fra Argentina, der har undersøgt 109 patienter med Lewy body demens, 251 patienter med Alzheimers sygdom og 149 kontrolpersoner. http://www.videnscenterfordemens.dk/forskning/forskningsnyheder/2011/05/er-der-en-sammenhaeng-mellem-adhd-og-lewy-body-demens/
Sygdomsmekanismer - atypiske Parkinsonsygdomme
13-04-2016 ... De atypiske parkinsonsyndromer har forskellige sygdomsmekanismer. http://www.videnscenterfordemens.dk/viden-om-demens/demenssygdomme/neurodegenerative-demenssygdomme/atypiske-parkinsonsyndromer/sygdomsmekanismer-atypiske-parkinsonsygdomme/
Demensmedicin
19-06-2019 ... Medicinsk behandling af demens kan ikke stå alene, men udgør et supplement til pleje og omsorg. http://www.videnscenterfordemens.dk/pleje-og-behandling/medicinsk-behandling-af-demens/demensmedicin/