Til forsiden

Søgning

Har du problemer med at finde indhold, så send os en mail på vide@regionh.dk.


Resultater 16-30 af 88 på 'parkinsons'
Søvnforstyrrelser og demens
16-02-2015 ... En undersøgelse udført ved at canadisk søvnlaboratorium i perioden 1989-2006 bekræfter, at der er en stærk sammenhæng mellem såkaldt REM-søvnadfærdsforstyrrelse (RBD) og senere udvikling af Parkinsons sygdom og demens. http://www.videnscenterfordemens.dk/forskning/forskningsnyheder/2009/05/soevnforstyrrelser-og-demens/
Lewy body demens
29-08-2019 ... Lewy body demens er en neurodegenerativ demenssygdom, der foruden demens også kan medføre bevægeforstyrrelser, der minder om symptomerne ved Parkinsons sygdom, samt synshallucinationer og vekslende opmærksomhed. http://www.videnscenterfordemens.dk/viden-om-demens/demenssygdomme/neurodegenerative-demenssygdomme/lewy-body-demens/
Atypiske parkinsonsyndromer
29-08-2019 ... Atypiske parkinsonsyndromer er en fællesbetegnelse for en række forholdsvis sjældne neurodegenerative tilstande med symptomer, der minder om Parkinsons sygdom, men hvor sygdomsmekanismer og behandlingsbehov er anderledes. Sygdomsforløbet er ofte hurtigere end ved Parkinsons sygdom og prognosen tilsvarende dårligere. Flertallet af patienterne udvikler demens. http://www.videnscenterfordemens.dk/viden-om-demens/demenssygdomme/neurodegenerative-demenssygdomme/atypiske-parkinsonsyndromer/
Parkinsondemens behandles med memantin
16-02-2015 ... Resultater fra en pilotundersøgelse tyder på, at patienter med demens ved Parkinsons sygdom og Lewy body demens måske kan have gavn af antidemensbehandling med memantin. http://www.videnscenterfordemens.dk/forskning/forskningsnyheder/2009/09/parkinsondemens-behandles-med-memantin/
Kan en hudprøve afsløre demenssygdom?
27-02-2015 ... Skadelige proteinstoffer, der aflejres i hjernen hos patienter med Parkinsons eller Alzheimer sygdom, kan også påvises i huden. Forskerne håber, at en lille hudprøve med tiden vil kunne anvendes som biologisk markør for disse sygdomme. http://www.videnscenterfordemens.dk/forskning/forskningsnyheder/2015/02/kan-en-hudproeve-afsloere-demenssygdom/
En ny biologisk markør for neurodegenerative sygdomme?
20-12-2016 ... Parkinsons sygdom, Lewy body demens og multisystem atrofi har et fælles kendetegn i form af ophobning af proteinstoffet alfa-synuklein i hjernecellerne. Tilstedeværelsen af alfa-synuklein kan måles i rygmarvsvæsken og i blodet og kan muligvis bidrage til en tidligere og mere sikker diagnosticering af Parkinsons sygdom. http://www.videnscenterfordemens.dk/forskning/forskningsnyheder/2016/12/en-ny-biologisk-markoer-for-neurodegenerative-sygdomme/
Svigtende regulering af blodtryk og puls ved Alzheimers sygdom
19-11-2015 ... Dele af nervesystemet, der kontrollerer blodtryk, puls og andre selvkørende kropsfunktioner, påvirkes ofte ved Parkinsons sygdom. Ny dansk forskning viser, at de såkaldt autonome dele af nervesystemet også påvirkes ved Alzheimers sygdom, hvilket øger risikoen for svimmelhed, kortvarigt bevidsthedstab og faldepisoder. http://www.videnscenterfordemens.dk/forskning/forskningsnyheder/2015/11/svigtende-regulering-af-blodtryk-og-puls-ved-alzheimers-sygdom/
Første skridt mod afprøvning af Parkinsonvaccine
16-02-2015 ... En klinisk afprøvning af en mulig immunterapi mod Parkinsons sygdom er for første gang sat i søen af et firma i Wien. Vaccinen, der går under det mundrette forsøgsnavn PD01A, retter sig mod alfa-synuclein – et proteinstof, der menes at have en skadelig virkning på hjernecellerne. http://www.videnscenterfordemens.dk/forskning/forskningsnyheder/2012/06/foerste-skridt-mod-afproevning-af-parkinsonvaccine/
Kan non-motoriske symptomer forudsige Parkinson?
16-02-2015 ... Patienter med Parkinsons sygdom plages ikke kun af bevægeforstyrrelser, men også af søvnforstyrrelser, forstoppelse og tab af lugtesansen – såkaldte non-motoriske symptomer. Et tysk forskningsprojekt afdækker forekomsten af non-motoriske symptomer i den tidlige fase af sygdommen og undersøger, om det er muligt at diagnosticere Parkinson alene på baggrund af disse symptomer. http://www.videnscenterfordemens.dk/forskning/forskningsnyheder/2013/09/kan-non-motoriske-symptomer-forudsige-parkinson/
De gådefulde frontallapper
24-09-2019 ... Bogen indeholder anatomisk viden og beskrivelser af forskellige sygdomme i frontallapperne bl.a. frontallapsdemens (FTD) og Parkinsons sygdom. http://www.videnscenterfordemens.dk/bibliotek/bibliotek-samlet/faglitteratur/de-gaadefulde-frontallapper/
Dyb hjernestimulation ved Alzheimers sygdom
24-08-2016 ... Stimulation af dybtliggende områder i hjernen med elektroder ser ud til at øge stofskiftet og kan muligvis forsinke den kognitive svækkelse hos ældre patienter. Metoden, der især er kendt fra behandling af Parkinsons sygdom, er ifølge et pilotstudie fra Canada helbredsmæssigt relativt sikker. http://www.videnscenterfordemens.dk/forskning/forskningsnyheder/2016/08/dyb-hjernestimulation-ved-alzheimers-sygdom/
Højspændingsledninger øger ikke demensrisiko
16-02-2015 ... Et stort dansk registerstudie finder ingen sammenhæng mellem det, at bo i nærheden af en højspændingsledning, og risikoen for at udvikle demens senere i livet. Et schweizisk studie fra 2009 rejste mistanke om en sådan sammenhæng, men studiet var behæftet med en række metodemæssige svagheder. Heller ikke risikoen for at få Parkinsons sygdom, multipel sclerose eller amyotrofisk lateral sclerose øges, hvis man bor tæt ved en højspændingsledning. http://www.videnscenterfordemens.dk/forskning/forskningsnyheder/2013/04/hoejspaendingsledninger-oeger-ikke-demensrisiko/
Forskere omdanner hudceller til nerveceller
16-02-2015 ... Nyt stamcellecenter - BrainStem - vil med avanceret stamcelleteknologi omdanne hudceller fra patienter med Alzheimers og Parkinsons sygdom til syge nerveceller. Forskerne kommer på den måde helt tæt på de molekylære mekanismer bag demens. Håbet er, at de syge celler kan bruges til udvikling af bedre diagnostik og test af nye lægemidler. http://www.videnscenterfordemens.dk/forskning/forskningsnyheder/2014/11/forskere-omdanner-hudceller-til-nerveceller/
Biomarkører er EU's første store forskningssatsning
16-02-2015 ... 14 millioner euro står til rådighed for forskere, der arbejder med Alzheimers og Parkinsons sygdom takket være EU’s fælles forskningsprogram – Joint Programming in Neurodegenerative Diseases project (JPND). http://www.videnscenterfordemens.dk/forskning/forskningsnyheder/2011/05/biomarkoerer-er-eus-foerste-store-forskningssatsning/
European Parkinson's Disease Association
16-02-2015 ... En europæisk non-profit-organisation, der arbejder for at gøre livet med Parkinsons sygdom lettere for patienter og pårørende gennem kontruktiv dialog mellem videnskab og samfund. http://www.videnscenterfordemens.dk/bibliotek/bibliotek-samlet/links/european-parkinsons-disease-association/