Til forsiden

Søgning

Har du problemer med at finde indhold, så send os en mail på vide@regionh.dk.


Resultater 1-15 af 88 på 'parkinsons'
Demens ved Parkinsons sygdom
29-08-2019 ... Parkinsons sygdom er en uhelbredelig neurodegenerativ sygdom, der især er karakteriseret ved bevægeforstyrrelser som rysten, stivhed, langsomme bevægelser og usikker balance. Sygdommen kan desuden medføre kognitive funktionsforstyrrelser og demens. http://www.videnscenterfordemens.dk/viden-om-demens/demenssygdomme/neurodegenerative-demenssygdomme/demens-ved-parkinsons-sygdom/
Får flere Parkinsons sygdom?
01-08-2016 ... Mens stigningen i antallet af ældre med demens tilsyneladende er ved at stabilisere sig, går det måske den gale vej med Parkinsons sygdom. En befolkningsundersøgelse fra Minnesota, USA, finder, at andelen af ældre, der får Parkinsons sygdom, er steget betydeligt siden 1970’erne. http://www.videnscenterfordemens.dk/forskning/forskningsnyheder/2016/07/faar-flere-parkinsons-sygdom/
Udredning - demens ved Parkinsons sygdom
16-02-2015 ... Ved diagnosticering af demens ved Parkinsons sygdom anbefales det at anvende det sæt af diagnoskriterier, som en ekspertgruppe under The Movement Disorder Society formulerede i 2007. http://www.videnscenterfordemens.dk/viden-om-demens/demenssygdomme/neurodegenerative-demenssygdomme/demens-ved-parkinsons-sygdom/udredning-demens-ved-parkinsons-sygdom/
Symptomer - demens ved Parkinsons sygdom
13-04-2016 ... Demens ved Parkinsons sygdom udvikles gradvist og snigende og forudgås af mere afgrænsede forstyrrelser af de kognitive funktioner. http://www.videnscenterfordemens.dk/viden-om-demens/demenssygdomme/neurodegenerative-demenssygdomme/demens-ved-parkinsons-sygdom/symptomer-demens-ved-parkinsons-sygdom/
Sygdomsmekanismer - demens ved Parkinsons sygdom
13-04-2016 ... Parkinsons sygdom skyldes mangel på signalstoffet dopamin, hvilket hænger sammen med degeneration af dopaminproducerende celler i substantia nigra, der er beliggende i midthjernen. http://www.videnscenterfordemens.dk/viden-om-demens/demenssygdomme/neurodegenerative-demenssygdomme/demens-ved-parkinsons-sygdom/sygdomsmekanismer-demens-ved-parkinsons-sygdom/
Forekomst og risikofaktorer - demens ved Parkinsons sygdom
13-04-2016 ... Forekomsten af demens ved Parkinsons sygdom afhænger af, hvor fremskreden sygdommen er. http://www.videnscenterfordemens.dk/viden-om-demens/demenssygdomme/neurodegenerative-demenssygdomme/demens-ved-parkinsons-sygdom/forekomst-og-risikofaktorer-demens-ved-parkinsons-sygdom/
Behandling af demens ved Parkinsons sygdom
13-04-2016 ... Demens ved Parkinsons sygdom kan ikke helbredes, men der er dokumentation for, at kolinesterasehæmmere har en vis effekt på de kognitive symptomer, ligesom ved Alzheimers sygdom og Lewy body demens. http://www.videnscenterfordemens.dk/viden-om-demens/demenssygdomme/neurodegenerative-demenssygdomme/demens-ved-parkinsons-sygdom/behandling-af-demens-ved-parkinsons-sygdom/
Kaffe mindsker risiko for Parkinsons sygdom
16-02-2015 ... Kaffedrikkere har på langt sigt en lavere risiko for at udvikle Parkinsons sygdom end personer, der ikke drikker kaffe. Med hensyn til Alzheimers sygdom giver forskningen modstridende resultater, om end flertallet af undersøgelserne peger i retning af, at den dunkle mokkadrik kan have en beskyttende virkning mod sygdommen. Det er dog uvist, om sammenhængen mellem kaffedrikning og nedsat risiko for Parkinson er udtryk for et reelt årsag-virkningsforhold. http://www.videnscenterfordemens.dk/forskning/forskningsnyheder/2012/05/kaffe-mindsker-risiko-for-parkinsons-sygdom/
Behandling af Parkinsons sygdoms med demens og Lewy body demens
28-05-2019 ... Kolinesterasehæmmere anvendes til behandling af demens ved Parkinsons sygdom og Lewy body demens, begge i let til moderat grad.  http://www.videnscenterfordemens.dk/pleje-og-behandling/medicinsk-behandling-af-demens/demensmedicin/behandling-af-parkinsons-sygdoms-med-demens-og-lewy-body-demens/
Effekt af memantin ved Parkinsons sygdom og Lewy body demens
28-05-2019 ... Effekten af memantin på demens ved Parkinsons sygdom og Lewy body demens er undersøgt i tre randomiserede kontrollerede kliniske forsøg (RCT) publiceret i årene 2009 til 2010. http://www.videnscenterfordemens.dk/pleje-og-behandling/medicinsk-behandling-af-demens/demensmedicin/behandling-af-parkinsons-sygdoms-med-demens-og-lewy-body-demens/effekt-af-memantin-ved-parkinsons-sygdom-og-lewy-body-demens/
Er det Lewy body, Alzheimer eller Parkinsons sygdom?
24-10-2016 ... Mange af symptomerne ved Lewy body demens er de samme som ved Alzheimers sygdom og Parkinsons sygdom, hvilket kan gøre det vanskeligt at stille en præcis diagnose. En systematisk sammenligning af symptomerne ved de tre demenssygdomme tyder på, at Lewy body demens adskiller sig ved mere udtalte problemer med gang, holdning og balance, søvnighed, udsving i det kognitive funktionsniveau, hallucinationer og vejrtrækningsbesvær under søvn. http://www.videnscenterfordemens.dk/forskning/forskningsnyheder/2016/10/er-det-lewy-body-alzheimer-eller-parkinsons-sygdom/
Effekt af kolinesterasehæmmere ved Parkinsons sygdom og Lewy body demens
28-05-2019 ... Effekten af donepezil og rivastigmin på demens ved Parkinsons sygdom og Lewy body demens er undersøgt i syv randomiserede kontrollerede kliniske forsøg (RCT) publiceret i perioden 2000 til 2012. http://www.videnscenterfordemens.dk/pleje-og-behandling/medicinsk-behandling-af-demens/demensmedicin/behandling-af-parkinsons-sygdoms-med-demens-og-lewy-body-demens/effekt-af-kolinesterasehaemmere-ved-parkinsons-sygdom-og-lewy-body-demens/
Fakta-ark: Demens ved Parkinsons sygdom
12-06-2017 ... Fakta-arket er til patienter og pårørende. Du kan printe siden eller downloade fakta-arket som pdf-fil. http://www.videnscenterfordemens.dk/faktaark/demenssygdomme-fakta-ark/fakta-ark-demens-ved-parkinsons-sygdom/
Hvor hyppig er Lewy body demens og Parkinsons sygdom med demens?
16-02-2015 ... Lewy body demens anses for at være en af de hyppigste demenssygdomme efter Alzheimers sygdom, men kun få studier har undersøgt forekomsten. Et nyt amerikansk registerstudie finder en tilvækst af Lewy body demens på kun 31,6 tilfælde per 100.000 personår blandt personer fra 65-års alderen og opefter. Det er omtrent lige så sjældent som frontotemporal demens. Til sammenligning menes tilvæksten af Alzheimers sygdom at ligge omkring 5.300 tilfælde per 100.000 personår – eller ca. 167 gange højere. http://www.videnscenterfordemens.dk/forskning/forskningsnyheder/2013/10/hvor-hyppig-er-lewy-body-demens-og-parkinsons-sygdom-med-demens/
Kan kræftmedicin bremse demensudvikling?
06-11-2015 ... Et lægemiddel mod leukæmi har ifølge amerikanske forskere givet lovende resultater i et pilotforsøg med patienter, der led af henholdsvis Parkinsons sygdom og Lewy body demens.   http://www.videnscenterfordemens.dk/forskning/forskningsnyheder/2015/11/kan-kraeftmedicin-bremse-demensudvikling/