Til forsiden

Pesticider

Befolkningsundersøgelser af sammenhængen mellem eksponering for pesticider og risikoen for udvikling af demens har givet modstridende resultater.

Sammenhængen mellem at blive eksponeret for pesticider (sprøjtegifte, afløvningsmidler og andre miljøgifte) og risikoen for udvikling af demens senere i livet er belyst i otte befolkningsundersøgelser fra perioden 1985-2014. Resultaterne gennemgås i to oversigtsartikler fra henholdsvis 2007 og 2013 samt i en svensk arbejdsmedicinsk rapport fra 2015.

Gartneri og landbrug

De tre metodemæssigt stærkeste studier er tre fremadrettede (prospektive) kohortestudier med tilsammen mere end 5.000 deltagere. De finder samstemmende, at eksponering for pesticider er forbundet med signifikant øget risiko for Alzheimers sygdom og demens generelt (all-cause dementia).

Der foreligger endvidere fem case-kontrolstudier af lavere kvalitet med indbyrdes modstridende resultater. En meta-analyse fra 2015 af tre af studierne tyder på, at eksponering for pesticider er forbundet med en let (ikke-signifikant) øget risiko for Alzheimer (relativ risiko 1,17; 95 % konfidensinterval 0,83-1,66).

Det er især ansatte inden for gartneri og landbrug, der udsættes for pesticider.

Befolkningsundersøgelser af sammenhængen mellem pesticider og risiko for demens

Studiedesign
Sted
Antal deltagere
Reference
Case-kontrol
USA
202
French 1985
Case-kontrol
Canada
793
Canadian Study of Health and Aging 1994
Case-kontrol
Australien
340
Gun 1997
Prospektiv kohorte
Canada
694
Tyas 2001
Case-kontrol
Canada
136
Gauthier 2001
Prospektiv kohorte
Frankrig
1.507
Baldi 2003
Case-kontrol
USA
2.614.346
Park 2005
Prospektiv kohorte
USA
3.084
Hayden 2010
Case-kontrol
USA
165
Richardson 2014

 

Zaganas I, Kapetanaki S, Mastorodemos V, Kanavouras K, Colosio C, Wilks MF, et al. Linking pesticide exposure and dementia: what is the evidence? Toxicology. 2013;307:3-11

 

Santibanez M, Bolumar F, Garcia AM. Occupational risk factors in Alzheimer's disease: a review assessing the quality of published epidemiological studies. Occup Environ Med. 2007;64(11):723-32.


Gunnarsson L-G, Bodin L. Epidemiologiskt undersökta samband mellan Alzheimers sjukdom och faktorer i arbetsmiljön. Göteborgs Universitetsbibliotek: Göteborgs Universitet, 2015 09-08-2015. Report No.:  Contract No.: 3.


French LR, Schuman LM, Mortimer JA, Hutton JT, Boatman RA, Christians B. A case-control study of dementia of the Alzheimer type. Am J Epidemiol. 1985;121(3):414-21.


The Canadian Study of Health and Aging: risk factors for Alzheimer's disease in Canada. Neurology. 1994;44(11):2073-80.


Gun RT, Korten AE, Jorm AF, Henderson AS, Broe GA, Creasey H, et al. Occupational risk factors for Alzheimer disease: a case-control study. Alzheimer Dis Assoc Disord. 1997;11(1):21-7.


Tyas SL, Manfreda J, Strain LA, Montgomery PR. Risk factors for Alzheimer's disease: a population-based, longitudinal study in Manitoba, Canada. Int J Epidemiol. 2001;30(3):590-7.


Gauthier E, Fortier I, Courchesne F, Pepin P, Mortimer J, Gauvreau D. Environmental pesticide exposure as a risk factor for Alzheimer's disease: a case-control study. Environ Res. 2001;86(1):37-45.


Baldi I, Lebailly P, Mohammed-Brahim B, Letenneur L, Dartigues JF, Brochard P. Neurodegenerative diseases and exposure to pesticides in the elderly. Am J Epidemiol. 2003;157(5):409-14.


Park RM, Schulte PA, Bowman JD, Walker JT, Bondy SC, Yost MG, et al. Potential occupational risks for neurodegenerative diseases. Am J Ind Med. 2005;48(1):63-77.


Hayden KM, Norton MC, Darcey D, Ostbye T, Zandi PP, Breitner JC, et al. Occupational exposure to pesticides increases the risk of incident AD: the Cache County study. Neurology. 2010;74(19):1524-30.


Richardson JR, Roy A, Shalat SL, von Stein RT, Hossain MM, Buckley B, et al. Elevated serum pesticide levels and risk for Alzheimer disease. JAMA Neurol. 2014;71(3):284-90

Senest opdateret: 10. april 2017