Til forsiden

Opløsningsmidler

Organiske opløsningsmidler og affedtningsmidler er skadelige for hjernen (neurotoksiske). Det er imidlertid uklart, om erhvervsmæssig eksponering for opløsningsmidler er associeret med øget risiko for senere udvikling af Alzheimers sygdom. 

Resultater fra 11 stikprøveundersøgelser vedrørende erhvervsmæssig eksponering for organiske opløsningsmidler er sammenfattet i en spansk oversigtsartikel fra 2007. Kun to af de 11 studier fandt en signifikant sammenhæng mellem opløsningsmidler og risiko for Alzheimer.

For eksempel fandt et ældre case-kontrolstudie fra USA en association mellem eksponering for organiske opløsningsmidler og Alzheimers sygdom. Et nyere case-kontrolstudie fra Holland fandt imidlertid blandede associationer mellem opløsningsmidler og demens – måske som udtryk for, at kategorien opløsningsmidler omfattede mange forskellige kemiske substanser.

Senest opdateret: 10. april 2017