Til forsiden

Metaller

Evidensen vedrørende eksponering for metaller i miljøet er præget af enten modstridende resultater eller fravær af sammenhæng mellem eksponering og demensrisiko. 

Det bedst undersøgte metal er aluminium, der er giftigt for hjernen (neurotoksisk) ved høje koncentrationer. Men 16 epidemiologiske studier finder samlet set ingen sikker sammenhæng mellem mængden af aluminium i drikkevandet og risiko for senere demensudvikling. Det er dog værd at bemærke, at det metodemæssigt stærkeste af de 16 studier – et prospektivt studie fra Frankrig med knap 3.800 deltagere og 15 års opfølgning – fandt at en høj koncentration af aluminium i drikkevandet var forbundet med en fordobling af risikoen for demens.

Metaller i arbejdsmiljøet

Tungmetallerne bly og kviksølv, samt arsen, der er et halvmetal, er notorisk giftige, men om deres tilstedeværelse i jordbunden påvirker risikoen for at udvikle demens er uklart. Resultater fra en række stikprøveundersøgelser vedrørende eksponering for metaller i arbejdsmiljøet er sammenfattet i blandt andet en svensk arbejdsmedicinsk rapport fra 2015. Rapporten indeholder en meta-analyse af tre observationsstudier, der ikke viser øget risiko for Alzheimer (relativ risiko 0,97; 95 % konfidensinterval 0,91-1,04).

Senest opdateret: 10. april 2017