Til forsiden

Luftforurening

Ifølge befolkningsundersøgelser fra Taiwan og Umeå i Sverige er der en signifikant og konsistent sammenhæng mellem et højt niveau af en række skadelige stoffer i luften og risiko for senere udvikling af Alzheimers sygdom eller andre demenssygdomme. 

Det drejer sig om stoffer som nitrogenoxider (NOx), nitrogendioxid (NO2) partikelforurening (PM10 og PM2,5), ozon (O3) samt kulilte. Forureningen stammer blandt andet industri, kraftværker, trafik og brændeovne.

En stor canadisk befolkningsundersøgelse baseret på data fra næsten alle voksne borgere i den folkerige provins Ontario svarende til mere end 6½ million mennesker har påvist en sammenhæng mellem en bopæl tæt på en hovedfærdselsåre og risiko for senere demensudvikling. Sammenhængen er udtrykt i Hazard ratios (HR) med tilknyttet konfidensinterval, der afspejler den statistiske sikkerhed af sammenhængen (jo snævrere interval, jo sikrere):

  • bopæl <50 meter fra en hovedfærdselsåre: HR 1,07 (95 % konfidensinterval 1,06 til 1,08)
  • bopæl 50-100 meter fra en hovedfærdselsåre: HR 1,04 (95 % konfidensinterval 1,02 til 1,05)
  • bopæl 101-200 meter fra en hovedfærdselsåre: HR 1,02 (95 % konfidensinterval 1,01 til 1,03)

Befolkningsundersøgelser af sammenhængen mellem luftforurening og risiko for demens

Studiedesign
Eksponering
Sted
Antal deltagere
Reference
Retrospektiv kohorte
Kulilte og NO2
Taiwan
29.537
Chang 2014
Prospektiv kohorte
Trafikrelateret luftforurening (NOx)
Sverige
1.806
Oudin 2015
Prospektiv kohorte
PM2,5 og O3
Taiwan
95.690
Jung 2015
Case-kontrol
PM10 og O3
Taiwan
871
Wu 2015

Selvom antallet af studier er begrænset, er der generelt tale om studier af god kvalitet, idet tre af fire studier er kohorteundersøgelser og to af studierne er baseret på et stort antal deltagere. Samlet set er der således god evidens for at luftforurening er associeret med øget risiko for senere udvikling af demens.

Senest opdateret: 07. april 2017