Til forsiden

Kemikalier

Befolkningsundersøgelser tyder på, at det at blive eksponeret for forskellige typer kemikalier i forbindelse med ens erhverv kan være forbundet med en øget risiko for Alzheimers sygdom.

Sammenhængen mellem eksponering for diverse kemikalier i arbejdsmiljøet og risikoen for udvikling af Alzheimers sygdom senere i livet er blandt andet belyst i the Canadian Study of Health and Aging fra 1994 og i en stor amerikansk case-kontrolundersøgelse fra 2005 med mere end 2,6 mio. deltagere.

En svensk meta-analyse (2015) af fire befolkningsundersøgelser finder, at erhvervsmæssig eksponering for kemikalier er associeret med en signifikant øget risiko for Alzheimer (relativ risiko 1,52; 95 % konfidensinterval 1,00-2,31).

Senest opdateret: 10. april 2017