Til forsiden

Elektromagnetiske felter

Eksponering for lavfrekvente og ekstremt lavfrekvente elektromagnetiske felter er ifølge observationsstudier associeret med signifikant øget risiko for demens. Forskningen har især fokuseret på erhvervsmæssig eksponering hos fx elforsyningsarbejdere, men også en bopæl tæt på højspændingsledninger ser ud til at øge risikoen.

Der foreligger mere end 40 observationsstudier vedrørende sammenhængen mellem erhvervsmæssig eksponering for lavfrekvente og ekstremt lavfrekvente (50-60 Hz) elektromagnetiske felter (EMF) og risiko for senere udvikling af demens. Resultaterne er sammenfattet i fire meta-analyser fra perioden 2008 til 2015, der peger i retning af, at eksponering for elektromagnetiske felter er associeret med signifikant øget risiko for Alzheimers sygdom og andre demenssygdomme. Studierne er imidlertid af svingende kvalitet og det har ikke været muligt at påvise en dosis-respons sammenhæng.

Ifølge en stor befolkningsundersøgelse fra Schweiz med 4,7 millioner deltagere kan det være forbundet med let øget risiko for Alzheimers sygdom, hvis man bor tæt på højspændingsledninger (indenfor 50 meter eller mindre). Risikoen øges med antallet af år, man lever tæt på højspændingsledninger, svarende til en dosis-respons sammenhæng.

Befolkningsundersøgelser af sammenhængen mellem erhvervsmæssig eksponering for EMF og risiko for Alzheimer

Antal studier i meta-analyse
Risikoestimat
95 % konfidensinterval
Reference
9 case-kontrol
Odds ratio 2,03
1,38-3,00
Garcia 2008
5 kohorte
Rate ratio 1,62
1,16-2,27
Garcia 2008
20
Relativ risiko 2,15
1,52-3,06
Vergara 2013
12
Relativ risiko 1,55
1,19-2,02
Gunnarson 2015

Ekstremt lavfrekvente elektromagnetiske felter dannes af bl.a. højspændingsledninger og forskellige typer stærkstrømsinstallationer. Det er især elforsyningsarbejdere, stærkstrømsingeniører og andre, der reparerer eller monterer stærkstrømsinstallationer, der eksponeres for denne type elektromagnetiske felter.

Senest opdateret: 07. april 2017