Til forsiden

Miljøpåvirkninger

Luftforurening øger ifølge befolkningsundersøgelser risikoen for at udvikle demens på langt sigt. Også en bopæl tæt på højspændingsledninger, et højt niveau af aluminium i drikkevandet og erhvervsmæssig eksponering for kemikalier er tilsyneladende associeret med en øget risiko for demens.
højspaendingsmast.png

Befolkningsundersøgelser, der ser på erhvervsmæssig eksponering for pesticider, metaller samt organiske opløsningsmidler og risiko for senere udvikling af demens, har indtil videre givet modstridende eller uklare resultater. Brug af mobiltelefon øger ikke risikoen for demens.

En gruppe epidemiologer fra Alzheimer Scotland Research Centre ved universitetet i Edinburgh har samlet den foreliggende evidens i et systematisk review. Oversigtsartiklen er baseret på en kombination af befolkningsundersøgelser og tidligere reviews – i alt 60 videnskabelige arbejder publiceret til og med januar 2016.

Senest opdateret: 09. august 2017