Til forsiden

Stress og risiko for demens

Flere befolkningsundersøgelser viser, at forskellige typer stress statistisk set er forbundet med øget risiko for udvikling af demens senere i livet. Det er imidlertid uklart, om der er tale om en årsagssammenhæng. Måske udgør stress en medvirkende faktor til udvikling af demens snarere end en selvstændig risikofaktor.

Der foreligger fire store befolkningsundersøgelser af sammenhængen mellem stress og risiko for at udvikle demens senere i livet samt enkelte mindre undersøgelser. Resultaterne er sammenfattet i en oversigtsartikel fra 2014.

En fremadrettet (prospektiv) befolkningsundersøgelse fra Gøteborg undersøgte sammenhængen mellem selvoplevet stress og risiko for demens hos knap 1.500 midaldrende kvinder. Kvinderne blev først undersøgt i 1960'erne og siden genundersøgt i fire perioder: 1970’erne, 1980’erne, 1990’erne og 00’erne. Der sås en stærk sammenhæng mellem hyppig eller kronisk stress i to eller tre undersøgelsesperioder og risiko for både Alzheimers sygdom og demens generelt. Jo flere perioder, kvinderne rapporterede stress i, jo stærkere blev sammenhængen – svarende til en mulig dosis-respons sammenhæng mellem stress og risikoen for demens.

Ved hjernescanning af en undergruppe på 344 kvinder blev der endvidere påvist en sammenhæng mellem stress tidligere i livet og sygdomsforandringer i hjernen (læsioner i hvid substans og cerebral atrofi).

Arbejdsrelateret stress

Et stort svensk tvillingestudie undersøgte sammenhængen mellem jobtype og risiko for demens. Jobtyper, der var karakteriseret ved et højt stressniveau (job strain), var associeret med signifikant øget risiko for vaskulær demens, men ikke for Alzheimers sygdom. Også jobtyper karakteriseret ved en lav grad af egenkontrol eller en lav grad af social opbakning (low social support) var knyttet til øget demensrisiko.

Kognitiv svækkelse

En prospektiv befolkningsundersøgelse fra Chongqing i Kina undersøgte sammenhængen mellem stressende livsbegivenheder og risiko for kognitiv svækkelse hos mere end 5.000 midaldrende og ældre. Tab af en ægtefælle på grund af dødsfald samt svære økonomiske problemer var signifikant associeret med kognitiv svækkelse gennem en 5-års periode efter statistisk kontrol for en række relevante variable.

En prospektiv befolkningsundersøgelse fra Norfolk i England undersøgte sammenhængen mellem selvoplevet stress og risiko for kognitiv svækkelse hos mere end 5.000 midaldrende og ældre. Også i dette studie sås en signifikant association mellem selvrapporteret stress og risiko for svækkelse af det kognitive funktionsniveau (målt ved hjælp af Mini-Mental Status Examination; MMSE) gennem en ca. 10-årig periode.

Land
Antal deltagere
Opfølgning
Påvirkning
Outcome
Resultat
95 % konfidensinterval
Reference
Sverige
1.462
35 år
Selvrapporteret hyppig eller kronisk stress
Demens
HR 1,92
1,25-2,94
Johansson, 2010
Alzheimer
HR 2,33
1,41-3,85
Vaskulær demens
HR 1,20
0,45-3,23
Sverige
10.106
Retrospektivt
Stressende jobtype
Demens
OR 1,08
0,94-1,24
Andel, 2012
Alzheimer
OR 0,95
0,79-1,13
Vaskulær demens
OR 1,33
1,05-1,69
Kina
5.262
5 år
Ægtefælles død
Kognitiv svækkelse
HR 1,28
1,13-1,45
Deng, 2012
Økonomiske problemer
Kognitiv svækkelse
HR 1,22
1,05-1,39
England
5.129
10,5 år (median)
Selvrapporteret stress
Kognitiv svækkelse
OR 1,14
1,04-1,24
Leng, 2013
Senest opdateret: 23. juni 2016