Til forsiden

Angst og risiko for demens

Symptomerne på angst og depression overlapper og rammer i vidt omfang de samme personer. Det kan derfor være vanskeligt at undersøge angst som en selvstændig risikofaktor for udvikling af demens – uden også at kigge på depression.

Der foreligger fire gode nyere undersøgelser, hvoraf de tre finder en sammenhæng mellem angst og risiko for demens. Den fjerde finder ingen sammenhæng, og de modstridende resultater kan i nogen grad forklares ved metodemæssige forskelle i studierne.

Det metodemæssigt stærkeste studie – et fremadrettet (prospektivt) tvillingestudie med 28 års opfølgning – finder en signifikant sammenhæng mellem angstsymptomer og risiko for udvikling af demens senere i livet.

Caerphilly-studiet

En prospektiv befolkningsundersøgelse fra Caerphilly i Wales med knap 1.200 deltagere fandt, at angst som personlighedstræk (trait anxiety) var signifikant associeret med risiko for senere udvikling af såvel demens som kognitiv forringelse uden demens. Deltagerne, der alle var mænd, blev fulgt i 17 år. Der blev foretaget statistisk korrektion for blandt andet psykiske belastningssymptomer (psychological distress), men ikke specifikt for depression.

Engelsk registerstudie

En case-kontrolundersøgelse fra North Staffordshire i det centrale England med 1.750 ældre deltagere fandt tilsvarende, at angstlidelser var signifikant forbundet med risikoen for at få en demensdiagnose på et senere tidspunkt. Datagrundlaget var registeroplysninger fra almen praksis.

Også depression var tydeligt associeret med udvikling af demens, hvorimod kombinationen af en angstlidelse og depression ikke øgede risikoen yderligere.

Rotterdamstudiet

En prospektiv befolkningsundersøgelse fra Rotterdam i Holland med knap 5.800 deltagere fandt derimod ingen sammenhæng mellem angstsymptomer og demens eller mellem angstlidelser og demens. Deltagerne var opdelt i to studiegrupper (samples) med en gennemsnitlig opfølgning på henholdsvis 11,8 år og 5,8 år.

Svenske tvillinger

En prospektiv svensk tvillingeundersøgelse med knap 1.100 deltagere fandt, at angstsymptomer (state anxiety) var associeret med en signifikant øget risiko for udvikling af demens senere i livet. Deltagerne blev fulgt i 28 år.

For deltagere, der på et tidspunkt havde oplevet et højt niveau af angst, sås 48 % øget risiko for demens. Associationen mellem angst og demens var markant stærkere for tveæggede (dizygote) end for enæggede (monozygote) tvillinger, hvilket tyder på, at genetiske faktorer har indflydelse på sammenhængen.
 

Type af angst
Deltagere
Observationsperiode
Outcome
Resultat
95 % konfidensinterval
Reference
Trait anxiety
1.180
17 år
Demens
Odds ratio 2,37
0,98-5,71
Gallacher, 2009
Kognitiv svækkelse
Odds ratio 2,31
1,20-4,44
Diagnosticeret angstlidelse
400; 1.353
N/A
Demens
Odds ratio 2,67
2,01-3,54
Burton, 2013
Angstsymptomer
2.780; 3.069
Mean 11,8 år (SD 5,0); mean 5,8 år (SD 1,8)
Demens
Hazard ratio 0,99
0,69-1,41
de Bruijn, 2014
Angstsymptomer
Alzheimers sygdom
Hazard ratio 1,07
0,73-1,59
Diagnosticeret angstlidelse
2.780; 3.069
Mean 11,8 år (SD 5,0); mean 5,8 år (SD 1,8)
Demens
Hazard ratio 0,81
0,50-1,30
Diagnosticeret angstlidelse
Alzheimers sygdom
Hazard ratio 0,87
0,53-1,45
Angstsymptomer
1.082
28 år
Demens
Hazard ratio 1,48
1,01-2,18
Petkus, 2016

 

Senest opdateret: 23. juni 2016