Til forsiden

Mentalt helbred og risiko for demens

Forskning i mentalt helbred og risiko for demens har fokus på depression, angstlidelser, stress samt bestemte personlighedstræk.
seniormand_og_datter1200x500px.jpg

Depression

En eller flere depressive episoder i løbet af livet er forbundet med øget risiko for senere udvikling af både Alzheimers sygdom og kognitiv svækkelse. Sammenhængen mellem depression og demens kan påvises forholdsvis konsistent på tværs af befolkningsundersøgelser og store registerstudier.

Det er uklart, hvordan depression og demens hænger sammen. Depression kan være et tidligt symptom eller forvarsel om demens  det vil sige et prodromalt demenssyndrom men depression kan også være en uafhængig risikofaktor, der påvirker hjernen via en række neurobiologiske mekanismer.

Læs mere om depression og risiko for demens.

Angst

Forskning vedrørende en eventuel sammenhæng mellem angstlidelser, angstsymtpomer og risiko for senere udvikling af demens har indtil videre givet modstridende resultater. Det er dog bemærkelsesværdigt, at det metodemæssigt stærkeste studie – et prospektivt tvillingestudie – finder en signifikant sammenhæng mellem angstsymptomer og risiko for demens.

Læs mere om angst og risiko for demens.

Personlighed

Personlighedstrækket 'neuroticisme', der er karakteriseret ved psykisk sårbarhed, er i følge flere befolkningsundersøgelser associeret med en øget risiko for demens. Omvendt ser personlighedstrækkene samvittighedsfuldhed, åbenhed og venlighed ud til at være knyttet til en nedsat risiko for demensudvikling.

Læs mere om personlighedtræk og risiko for demens.

Stress og PTSD

Forskellige typer af stress er i følge flere befolkningsundersøgelser associeret med øget risiko for demens. Også posttraumatisk stress disorder (PTSD) er i følge studier af amerikanske krigsveteraner knyttet til øget demensrisiko. Det er dog uklart, om der er tale om årsagssammenhænge.

Læs mere om stress og posttraumatisk stress disorder og risikoen for demens.

(Opdateret juli 2016)

Senest opdateret: 12. august 2016