Til forsiden

Livsstil

Livsstil har væsentlig indflydelse på risikoen for udvikling af kognitiv svækkelse og demens senere i livet. Rygning øger risikoen, mens sammenhængen mellem alkoholforbrug og demensrisiko samt mellem fysisk aktivitet og demensrisiko er mindre entydig.
livsstil_1200x800.jpg

Muligheden for at påvirke risikoen for udvikling af demens via livsstil er betydelig. Rygning er associeret med ca. 30 % øget risiko for udvikling af demens, mens et moderat alkoholforbrug er associeret med ca. 46 % nedsat risiko for udvikling af demens senere i livet. Et højt alkoholforbrug er derimod skadeligt for hjernen og øger demensrisikoen.

Med hensyn til fysisk inaktivitet og risiko for demens ses en signifikant sammenhæng ved opfølgningsperioder kortere end 10 år. Ved opfølgningsperioder længere end 10 år ses ingen sammenhæng. Resultaterne kan forklares ved, at der i løbet af den prækliniske eller prodromale fase af demens sker en afmatning i det fysiske aktivitetsniveau, men ikke at fysisk inaktivitet i sig selv øger risikoen for sygdommen – også kaldet omvendt kausalitet.

Risikoestimaterne er baseret på befolkningsundersøgelser og gælder ikke nødvendigvis for det enkelte individ. Da de tre livsstilsfaktorer er indbyrdes associerede, kan man ikke uden videre lægge risikoestimaterne sammen eller trække dem fra hinanden. Den øgede risiko for demens ved rygning kan fx ikke med sikkerhed mindskes ved at være fysisk aktiv.

Befolkningsundersøgelser

Sammenhængen mellem livsstil og risiko for kognitiv svækkelse og demens er primært belyst via befolkningsundersøgelser. Det ville være uetisk at gennemføre randomiserede, kontrollerede kliniske forsøg med mennesker, når det gælder tobak og alkohol. Med hensyn til fysisk aktivitet er der lavet kliniske forsøg af kort varighed (måneder), men hvis man skal måle en eventuel forebyggende effekt mod demens, skal forsøgene formentlig strække sig over flere år, hvilket er vanskeligt at gennemføre i praksis. 

Forskning i forebyggelse

Det europæiske forskningsinitiativ the European Dementia Prevention Initiative (EDPI) arbejder med flerspektrede interventioner rettet mod ældres livsstil. Forskningsinitiativet, der bl.a. omfatter det finske FINGER-studie (the Finnish Geriatric Intervention Study to Prevent Cognitive Impairment and Disability), undersøger, om livsstilsændringer kan forebygge demens.

(Opdateret maj 2019)

Senest opdateret: 28. maj 2019