Til forsiden

Livsstil

Livsstil har væsentlig indflydelse på risikoen for udvikling af kognitiv svækkelse og demens senere i livet. Rygning øger risikoen, fysisk aktivitet mindsker risikoen, mens sammenhængen mellem alkoholforbrug og demensrisiko er mindre entydig, idet både et højt forbrug og intet forbrug er associeret med en øget risiko for demens.
livsstil_1200x800.jpg

Muligheden for at påvirke risikoen for udvikling af demens via livsstil er betydelig. Rygning er associeret med ca. 30 % øget risiko for udvikling af demens, mens et moderat alkoholforbrug og fysisk aktivitet er associeret med henholdsvis ca. 46 % og ca. 25 % nedsat risiko for udvikling af demenssenere i livet. Et højt alkoholforbrug er derimod skadeligt for hjernen og øger demensrisikoen.

Risikoestimaterne er baseret på befolkningsundersøgelser og gælder ikke nødvendigvis for det enkelte individ. Da de tre livsstilsfaktorer er indbyrdes associerede, kan man ikke uden videre lægge risikoestimaterne sammen eller trække dem fra hinanden. Den øgede risiko for demens ved rygning kan fx ikke med sikkerhed mindskes ved at være fysisk aktiv.

Befolkningsundersøgelser

Sammenhængen mellem livsstil og risiko for kognitiv svækkelse og demens er primært belyst via befolkningsundersøgelser. Det ville være uetisk at gennemføre randomiserede, kontrollerede kliniske forsøg med mennesker, når det gælder tobak og alkohol. Med hensyn til fysisk aktivitet er der lavet kliniske forsøg af kort varighed (måneder), men hvis man skal måle en eventuel forebyggende effekt mod demens, skal forsøgene formentlig strække sig over flere år, hvilket er vanskeligt at gennemføre i praksis. 

Forskning i forebyggelse

Det europæiske forskningsinitiativ the European Dementia Prevention Initiative (EDPI) arbejder med flerspektrede interventioner rettet mod ældres livsstil. Forskningsinitiativet, der bl.a. omfatter det finske FINGER-studie (the Finnish Geriatric Intervention Study to Prevent Cognitive Impairment and Disability), undersøger, om livsstilsændringer kan forebygge demens.

(Opdateret juli 2016)

Senest opdateret: 12. august 2016