Til forsiden

Kolesterolsænkende lægemidler – statiner

I følge kliniske forsøg har behandling med kolesterolsænkende lægemidler (statiner) ingen indflydelse på risikoen for at udvikle demens inden for de følgende 5 år. Statiner har heller ingen indflydelse på udviklingen i det kognitive funktionsniveau hos patienter med Alzheimers sygdom. Dog viser befolkningsundersøgelser, at brug af statiner på langt sigt er forbundet med signifikant nedsat risiko for udvikling af demens og kognitiv svækkelse. 

Kolesterolsænkende lægemidler (statiner) virker ved at hæmme dannelsen af kolesterol i leveren. Herved sænkes niveauet af det skadelige low density lipoprotein (LDL) kolesterol i blodet, og risikoen for blandt andet hjerte-kar-sygdom mindskes.  

Forskningen i sammenhængen mellem brug af statiner og risiko for udvikling af demens senere i livet er sammenfattet i en række oversigtsartikler og meta-analyser. Alene i perioden 2013-2016 er der publiceret syv af denne type oversigtsarbejder.

Den store interesse for emnet hænger blandt andet sammen med, at den amerikanske Food and Drug Administration (FDA) i 2012 udsendte en officiel advarsel om, at brug af statiner kan øge risikoen for kognitive problemer. Men FDA’s advarsel understøttes ikke af de senere års forskning.

Oversigtsartikler og meta-analyser vedrørende forskning i statiner og demens

Emne
Studiedesign
Antal studier
Reference
Demens generelt
Prospektive kohortestudier
8
Song 2013
Demens og Alzheimer
Flere typer befolkningsundersøgelser og RCT
20
Wong 2013
Demens, Alzheimer og MCI
Flere typer befolkningsundersøgelser og RCT
57 i review; 27 i meta-analyse
Richardson 2013
Demens generelt
 
15
Swiger 2013
Demens generelt
RCT
13
Macedo 2014
Demens og kognition
Reviews og meta-analyser
 
Gauthier 2015
Demens generelt
RCT
2
McGuinness 2016

 

Demens

Sammenhængen mellem brug af statiner og risiko for udvikling af demens er både belyst i kliniske forsøg og befolkningsundersøgelser. En mulig ulempe ved kliniske forsøg (randomiserede kontrollerede studier; RCT) er, at det er vanskeligt at gennemføre en tilstrækkelig lang opfølgningsperiode til at registrere eventuelle langtidseffekter af lægemidlet. Ulempen ved befolkningsundersøgelser er, at det er vanskeligt at kontrollere for alle relevante baggrundsvariable (konfoundere) som fx helbredsforhold og socioøkonomiske forhold.

To store kliniske forsøg, der undersøger brugen af statiner finder samstemmende, at lægemidlerne (simvastatin og pravastatin) ikke er associeret med risiko for udvikling af demens. I det største af studierne, der havde mere end 20.000 deltagere, udviklede 31 statinbrugere og 31 ikke-statinbrugere demens i løbet af studieperioden på 5 år svarende til en odds ratio på 1,0.

Kliniske forsøg vedrørende sammenhængen mellem brug af statiner og risiko for demens

Navn på studie
Lægemiddel
Deltagerantal
Varighed
Reference
Heart Protection Study
Simvastatin
20.536
5 år
HPS Collaborative Group
PROSPER study
Pravastatin
5.804
3,2 år
Trompet 2002

Derimod finder seks meta-analyser af forskellige typer befolkningsundersøgelser med sammenlagt flere millioner deltagere uafhængigt af hinanden, at brug af statiner er associeret med signifikant nedsat risiko for udvikling af demens.

Meta-analyser af befolkningsundersøgelser vedrørende sammenhængen mellem brug af statiner og risiko for demens

Studiedesign
Antal studier i analyse
Deltagerantal
Risikoestimat
95 % konfidens-interval
Reference
Kohorte
8
59.871
Relativ risiko 0,62
0,43-0,81
Song 2013
Kohorte
12
 
Relativ risiko 0,70
0,60-0,83
Wong 2013
Kohorte
10
4.360.137
Adjusted risk ratio 0,87
0,82-0,92
Richardson 2013
Flere typer befolkningsundersøgelser
13
2.762.899
Odds ratio 0,70
0,59-0,83
Macedo 2014
Kohorte
8
23.443
Hazard ratio 0,71
0,61-0,82
Swiger 2013
Case-kontrol
2
2.679
Odds ratio 0,25
0,14-0,46
Richardson 2013

 

Alzheimers sygdom

Fire meta-analyser af forskellige typer befolkningsundersøgelser med sammenlagt flere millioner deltagere finder samstemmende, at brug af statiner er associeret med signifikant nedsat risiko for udvikling af demens.

Meta-analyser af befolkningsundersøgelser vedrørende sammenhængen mellem brug af statiner og risiko for Alzheimers sygdom

Studiedesign
Antal studier i analyse
Deltagerantal
Risikoestimat
95 % konfidens-interval
Reference
Kohorte
12
 
Relativ risiko 0,82
0,69-0,97
Wong 2013
Kohorte
10
759.553
Adjusted risk ratio 0,79
0,63-0,99
Richardson 2013
Flere typer befolkningsundersøgelser
9
2.753.002
Odds ratio 0,61
0,50-0,75
Macedo 2014
Case-kontrol
3
>5758
Odds ratio 0,56
0,41-0,78
Richardson 2013

 

Mild cognitive impairment

To meta-analyser af forskellige typer befolkningsundersøgelser finder begge, at brug af statiner er associeret med signifikant nedsat risiko for udvikling af mild cognitive impairment (let kognitiv svækkelse; MCI).

Meta-analyser af befolkningsundersøgelser vedrørende sammenhængen mellem brug af statiner og risiko for MCI

Studiedesign
Antal studier i analyse
Deltagerantal
Risikoestimat
95 % konfidens-interval
Reference
Kohorte
4
>4019
Adjusted risk ratio 0,66
0,51-0,86
Richardson 2013
Tværsnit
2
>24595
Odds ratio 0,97
0,87-1,09
Richardson 2013

 

Behandling af Alzheimers sygdom

Resultater af kliniske forsøg (RCT’er), der undersøger en mulig virkning af behandling med statiner på det kognitive funktionsniveau hos patienter med Alzheimers sygdom er sammenfattet i to meta-analyser. Hvert studie havde en varighed på mindst seks måneder, og udviklingen i det kognitive funktionsniveau blev målt ved hjælp af kognitive screeningstest (ADAS-Cog og MMSE). Begge meta-analyser finder, at behandling med statiner er uden virkning på det kognitive funktionsniveau ved Alzheimers sygdom.

Meta-analyser af kliniske forsøg vedrørende sammenhængen mellem statinbehandling og udvikling i kognitivt funktionsniveau ved Alzheimers sygdom

Antal studier i analyse
Deltagerantal
Outcome
Resultat
Reference
3
1.064
ADAS-Cog
Ingen forskel på brugere og ikke-brugere af statiner
Richardson 2013
4
1.154
ADAS-Cog
Ingen forskel
McGuinness 2014
MMSE
Ingen forskel

(Opdateret september 2016)

McGuinness B, Craig D, Bullock R, Malouf R, Passmore P. Statins for the treatment of dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2014(7):CD007514.

 

McGuinness B, Craig D, Bullock R, Passmore P. Statins for the prevention of dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2016(1):CD003160.


Gauthier JM, Massicotte A. Statins and their effect on cognition: Let's clear up the confusion. Can Pharm J (Ott). 2015;148(3):150-5.


Ott BR, Daiello LA, Dahabreh IJ, Springate BA, Bixby K, Murali M, et al. Do statins impair cognition? A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. J Gen Intern Med. 2015;30(3):348-58.

 

Macedo AF, Taylor FC, Casas JP, Adler A, Prieto-Merino D, Ebrahim S. Unintended effects of statins from observational studies in the general population: systematic review and meta-analysis. BMC Med. 2014;12:51.

 

Wong WB, Lin VW, Boudreau D, Devine EB. Statins in the prevention of dementia and Alzheimer's disease: a meta-analysis of observational studies and an assessment of confounding. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2013;22(4):345-58.

 

Song Y, Nie H, Xu Y, Zhang L, Wu Y. Association of statin use with risk of dementia: a meta-analysis of prospective cohort studies. Geriatr Gerontol Int. 2013;13(4):817-24.

 

Swiger KJ, Manalac RJ, Blumenthal RS, Blaha MJ, Martin SS. Statins and cognition: a systematic review and meta-analysis of short- and long-term cognitive effects. Mayo Clin Proc. 2013;88(11):1213-21.

 

Richardson K, Schoen M, French B, Umscheid CA, Mitchell MD, Arnold SE, et al. Statins and cognitive function: a systematic review. Ann Intern Med. 2013;159(10):688-97.

 

Trompet S, van Vliet P, de Craen AJ, Jolles J, Buckley BM, Murphy MB, et al. Pravastatin and cognitive function in the elderly. Results of the PROSPER study. J Neurol. 2010;257(1):85-90.

 

Heart Protection Study Collaborative G. MRC/BHF Heart Protection Study of cholesterol lowering with simvastatin in 20,536 high-risk individuals: a randomised placebo-controlled trial. Lancet. 2002;360(9326):7-22.

Senest opdateret: 05. september 2016