Til forsiden

Beroligende medicin – benzodiazepiner

Kortvarig behandling med beroligende medicin (benzodiazepiner) (op til tre måneders varighed) er ikke forbundet med øget risiko for senere udvikling af kognitiv svækkelse eller demens. Det viser befolkningsundersøgelser. Derimod er langvarig behandling i de fleste undersøgelser knyttet til en øget risiko for kognitiv svækkelse eller demens. Sammenhængen afspejler muligvis, at tidlige symptomer på demens kan være årsag til, at behandling med benzodiazepiner er igangsat.

Lægemidler af benzodiazepintypen virker beroligende og søvndyssende og anvendes af samme grund til korttidsbehandling af søvnbesvær, angst og uro. Benzodiazepiner har umiddelbart en forbigående negativ virkning på det kognitive funktionsniveau. Af etiske grunde er der ikke udført kliniske forsøg vedrørende benzodiazepiner og risiko for udvikling af kognitiv svækkelse eller demens senere i livet, men der foreligger en del befolkningsundersøgelser med fokus på emnet.

Kohortestudier

I perioden 1998-2016 er der publiceret fem fremadrettede (prospektive) befolkningsundersøgelser vedrørende brugen af benzodiazepiner og risiko for udvikling af kognitiv svækkelse eller demens. Tilsammen var der 44.000 deltagere. Flertallet af studierne finder, at langvarig brug af benzodiazepiner er forbundet med øget risiko for kognitiv svækkelse eller demens. Men der er ikke evidens for, at kortvarig behandling med disse lægemidler øger risikoen for kognitiv svækkelse eller demens. ’Kortvarig behandling’ svarer til højst en måneds behandling med sovemidler og højst tre måneders behandling med angstdæmpende lægemidler (anxiolytika).

Kohortestudier vedrørende benzodiazepiner og risiko for kognitiv svækkelse eller demens

Navn på studie
Sted
Alder
Antal
Varighed
Reference
Kungsholmen study
Sverige
≥75 år
242
3 år
Fastbom 1998
PAQUID
Frankrig
≥65 år
1.063
15 år
de Gage 2012
National Health Insurance Research database study
Taiwan
≥50 år
34.158
3 år
Chen 2012
The Adult Changes in Thought
USA
≥65 år
3.434
Mean 7,3 år
Gray 2016
 
USA
Mean 73 år
5.423
Mean 4,8 år
Zhang 2016

Case-kontrolstudier

I perioden 2012-2016 er der publiceret otte case-kontrolundersøgelser vedrørende brug af benzodiazepiner og risiko for udvikling af kognitiv svækkelse eller demens. Der var tilsammen 100.000 deltagere. Flertallet af studierne finder, ligesom kohortestudierne, at langvarig brug af benzodiazepiner er associeret med øget risiko for kognitiv svækkelse eller demens. Men der er heller ikke i disse studier evidens for, at kortvarig behandling med disse lægemidler øger risikoen for kognitiv svækkelse eller demens.

Case-kontrolstudier vedrørende benzodiazepiner og risiko for kognitiv svækkelse eller demens

Navn på studie
Sted
Alder
Antal
Varighed
Reference
PAQUID
Frankrig
≥65 år
3.300
8 år
Lagnaoui 2002
Canadian study of Health and Aging
Canada
≥65 år
510
5
Lagnaoui 2009
National Health Insurance Research database study
Taiwan
≥45 år
5.400
8
Wu 2009
National Health Insurance Research database study
Taiwan
≥45 år
25.140
11
Wu 2011
Caerphilly prospective study
United Kingdom
≥45 år
1.134
22
Gallacher 2011
PAQUID
Frankrig
≥65 år
2.277
20
Billioti de Gage 2012
RAMQ
Canada
≥66 år
8.980
10
Billioti de Gage 2014
 
United Kingdom
≥65 år
52.918
Op til 15 år
Imfeld 2015

Årsag eller virkning?

Den sammenhæng mellem langvarig brug af benzodiazepiner og kognitiv svækkelse eller demens, som de fleste studier finder, kan være udtryk for en omvendt årsagssammenhæng. Symptomer som søvnbesvær, uro og angst, der ofte er årsagen til behandling med benzodiazepiner, forekommer relativt hyppigt som et slags forvarsel om demens i op til flere år, før demensdiagnosen stilles. Det kan med andre ord være begyndende demens, der er årsagen til brugen af benzodiazepiner og ikke omvendt.

Følg kliniske retningslinjer

En ekspertgruppe fra Bordeaux, der har gennemgået forskningen, som de i øvrigt selv har bidraget til med flere befolkningsundersøgelser, konkluderede i 2015 og 2016, at der ikke er evidens for en årsagssammenhæng mellem brug af benzodiazepiner og demens. Ekspertgruppen vurderer derfor, at der ikke er nogen grund til at være bange for at anvende disse lægemidler i overensstemmelse med eksisterende kliniske retningslinjer.

Bivirkninger

Benzodiazepiner er vanedannende og øger risikoen for fald og dermed også for knoglebrud. Lægemidlerne kan som nævnt også svække det kognitive funktionsniveau midlertidigt, hvilket blandt andet kan gå ud over færdselssikkerheden. Endvidere er der, især hos personer med demens, øget risiko for at udvikle delir ved brug af benzodiazepiner.

(Opdateret september 2016)

Billioti de Gage S, Pariente A, Begaud B. Is there really a link between benzodiazepine use and the risk of dementia? Expert Opin Drug Saf. 2015;14(5):733-47.


Pariente A, de Gage SB, Moore N, Begaud B. The Benzodiazepine-Dementia Disorders Link: Current State of Knowledge. CNS Drugs. 2016;30(1):1-7.


Wu CS, Wang SC, Chang IS, Lin KM. The association between dementia and long-term use of benzodiazepine in the elderly: nested case-control study using claims data. The American journal of geriatric psychiatry : official journal of the American Association for Geriatric Psychiatry. 2009;17(7):614-20.


Wu CS, Ting TT, Wang SC, Chang IS, Lin KM. Effect of benzodiazepine discontinuation on dementia risk. The American journal of geriatric psychiatry : official journal of the American Association for Geriatric Psychiatry. 2011;19(2):151-9.


Lagnaoui R, Begaud B, Moore N, Chaslerie A, Fourrier A, Letenneur L, et al. Benzodiazepine use and risk of dementia: a nested case-control study. Journal of clinical epidemiology. 2002;55(3):314-8.


Lagnaoui R, Tournier M, Moride Y, Wolfson C, Ducruet T, Begaud B, et al. The risk of cognitive impairment in older community-dwelling women after benzodiazepine use. Age Ageing. 2009;38(2):226-8.


Gallacher J, Elwood P, Pickering J, Bayer A, Fish M, Ben-Shlomo Y. Benzodiazepine use and risk of dementia: evidence from the Caerphilly Prospective Study (CaPS). J Epidemiol Community Health. 2012;66(10):869-73.


Chen PL, Lee WJ, Sun WZ, Oyang YJ, Fuh JL. Risk of dementia in patients with insomnia and long-term use of hypnotics: a population-based retrospective cohort study. PLoS One. 2012;7(11):e49113.


Fastbom J, Forsell Y, Winblad B. Benzodiazepines may have protective effects against Alzheimer disease. Alzheimer Dis Assoc Disord. 1998;12(1):14-7.


Billioti de Gage S, Begaud B, Bazin F, Verdoux H, Dartigues JF, Peres K, et al. Benzodiazepine use and risk of dementia: prospective population based study. BMJ. 2012;345:e6231.


Billioti de Gage S, Moride Y, Ducruet T, Kurth T, Verdoux H, Tournier M, et al. Benzodiazepine use and risk of Alzheimer's disease: case-control study. BMJ. 2014;349:g5205.


Imfeld P, Bodmer M, Jick SS, Meier CR. Benzodiazepine Use and Risk of Developing Alzheimer's Disease or Vascular Dementia: A Case-Control Analysis. Drug Saf. 2015;38(10):909-19.


Shih HI, Lin CC, Tu YF, Chang CM, Hsu HC, Chi CH, et al. An increased risk of reversible dementia may occur after zolpidem derivative use in the elderly population: a population-based case-control study. Medicine (Baltimore). 2015;94(17):e809.


Gray SL, Dublin S, Yu O, Walker R, Anderson M, Hubbard RA, et al. Benzodiazepine use and risk of incident dementia or cognitive decline: prospective population based study. BMJ. 2016;352:i90.


Zhang Y, Zhou XH, Meranus DH, Wang L, Kukull WA. Benzodiazepine Use and Cognitive Decline in Elderly With Normal Cognition. Alzheimer Dis Assoc Disord. 2016;30(2):113-7.

Senest opdateret: 05. september 2016