Til forsiden

Antioxidanter

Befolkningsundersøgelser og kliniske forsøg giver generelt modstridende resultater, når det gælder sammenhængen mellem antioxidanter og minimering af risikoen for kognitiv svækkelse eller demens. Dog finder flere studier, at jo større indtagelse af E-vitamin, jo mindre risiko for kognitiv svækkelse eller demens.

Antioxidanter som E-, C- og A-vitamin samt flavonoider beskytter kroppens celler, herunder neuronerne, mod nedbrydning som følge af oxidativt stress. Oxidativt stress skyldes en forstyrrelse i balancen mellem antioxidanter og de såkaldte frie radikaler i kroppen. Cellerne ’ruster’ så at sige. Oxidativ beskadigelse og neural inflammation (betændelsesreaktioner) skønnes at spille en væsentlig rolle i udviklingen af Alzheimers sygdom, Lewy body demens og andre neurodegenerative sygdomme.

Antioxidanter menes at mindske dannelsen af skadelige stoffer i organismen og bremse skadevirkningen fra frie radikaler. Frie radikaler er meget reaktive stoffer, der kan medføre skade på kroppens celler. 

E-vitamin

E-vitamin tilhører en gruppe fedtopløselige næringsstoffer, der bl.a. omfatter tokoferoler og tokotrienoler. Ud over at være en vigtig antioxidant er E-vitamin også involveret i genekspression og signalering mellem celler, enzymaktiviteter og neurologiske funktioner.

Fremadrettede (prospektive) befolkningsundersøgelser har givet modstridende resultater, når det gælder en eventuel sammenhæng mellem indtagelse af E-vitamin via kosten og risiko for kognitiv svækkelse eller demens. Der er en tendens til, at studier, der er baseret på spørgeskemaer vedrørende kostvaner, finder en mulig forebyggende virkning af E-vitaminholdig kost. Derimod er sammenhængen mindre overbevisende i studier, der anvender biomarkører for E-vitamin (tokoferol-niveauer).

I følge et Cochrane-review fra 2012 foreligger der tre randomiserede kontrollerede kliniske forsøg (RCT) af god kvalitet. Det ene finder, at tilskud af E-vitamin (2000 IE per dag) har en vis forebyggende virkning på forværring af Alzheimers sygdom, hvorimod de to andre forsøg ikke kan påvise nogen effekt. I 2014 blev der publiceret yderligere et RCT, der fandt, at behandling med høje doser E-vitamin er knyttet til en langsommere svækkelse af den praktisk funktionsevne ved Alzheimers sygdom.

C-vitamin

C-vitamin (askorbinsyre) er involveret i en lang række vigtige enzymreaktioner og bidrager til vedligeholdelsen af kroppens bindevæv samt sårheling. Vitaminet kan ikke oplagres i kroppen, men skal tilføres løbende via kosten.

En forskningsgennemgang publiceret i 2012 konkluderede, at mangel på C-vitamin formentlig kan bidrage til øge risikoen for kognitiv svækkelse og Alzheimers sygdom. Der er dog ikke noget, der tyder på, at man kan opnå nogen ekstra beskyttende virkning ved at øge indtagelsen af C-vitamin ud over, hvad man får ved at spise en almindelig, varieret kost.

Flavonoider

Flavonoider er sekundære stofskifteprodukter (metabolitter) i planter, der bl.a. bidrager til deres farver. Flavonoider har antioxidant-egenskaber, men understøtter også virkningen af C-vitamin, bidrager til at dæmpe inflammation og kan i nogle tilfælde have en antibiotisk virkning. Befolkningsundersøgelser og randomiserede kontrollerede kliniske forsøg har indtil videre givet modstridende resultater, når det gælder en eventuel sammenhæng mellem indtagelse af flavonoider og risiko for kognitiv svækkelse.

(Opdateret juli 2016)

Senest opdateret: 12. august 2016