Til forsiden

Andre fedtstoffer

En kost, der er rig på mættede fedtstoffer (fedt fra kød og mælkeprodukter) og transfedtsyrer (industrielt hærdede fedtstoffer) kan øge risikoen for åreforkalkning. Derfor mistænkes den type kost også for at udgøre en risikofaktor for udvikling af demens.

Fedtstoffer i fødevarer kan inddeles i fire grupper:

  • mættede fedtsyrer
  • transfedtsyrer
  • enkeltumættede fedtsyrer
  • flerumættede fedtsyrer

Resultater fra dyreforsøg viser samstemmende, at en kost med store mængder mættede fedtsyrer og transfedtsyrer øger risikoen for kognitiv svækkelse hos laboratoriedyr, hvorimod en kost med enkelt- og flerumættede fedtsyrer er associeret med neutral eller nedsat risiko for kognitiv svækkelse. Høje niveauer af mættede fedtsyrer og transfedtsyrer ser ud til at svække blodhjernebarrieren, øge ophobning af beta-amyloid i hjernen og mindske optagelsen af glukose i hippocampus.

Befolkningsundersøgelser vedrørende sammenhængen mellem forskellige typer fedtsyrer og risikoen for kognitiv svækkelse eller demens har givet blandede resultater.

Demens

Der foreligger seks fremadrettede (prospektive) befolkningsundersøgelser vedrørende indtagelse af fedstoffer og risiko for demens – herunder Alzheimers sygdom – publiceret i perioden 1997-2012. Studierne har givet modstridende resultater, men de metodemæssigt stærkeste studier finder, at mættede fedtsyrer og transfedtsyrer er associeret med en øget risiko for udvikling af Alzheimer. Disse studier tog statistisk højde for, at der er en moderat til høj sammenhæng (korrelation) mellem indtagelsen af forskellige typer fedtsyrer: Spiser man meget af en type fedt, spiser man ofte også meget af andre typer fedt. Tilsvarende finder nogle af studierne, at indtagelse af enkelt- og flerumættede fedtsyrer muligvis har en beskyttende virkning mod Alzheimers sygdom.

Mild cognitive impairment

Der foreligger fire prospektive befolkningsundersøgelser vedrørende indtagelse af fedstoffer og risikoen for let kognitiv svækkelse (mild cognitive impairment; MCI) publiceret i perioden 2006-2012. Studierne har givet modstridende resultater, hvilket til dels kan forklares ved metodemæssige forskelle. Igen finder det metodemæssigt stærkeste studie – det finske CAIDE studie, hvor deltagerne blev fulgt i mere end 20 år – en sammenhæng mellem indtagelse af mættede fedtsyrer og øget risiko for udvikling af MCI.

Kognitiv svækkelse

Otte prospektive befolkningsundersøgelser, der er publiceret i perioden 2003-2012, ser på indtagelse af fedstoffer og risiko for kognitiv svækkelse over tid. Flertallet af studierne finder en sammenhæng mellem indtagelse af mættede fedtsyrer og øget risiko for udvikling af kognitiv svækkelse med tiden. Tilsvarende finder flere studier, at indtagelse af enkelt- og flerumættede fedtsyrer har en mulig beskyttende virkning mod kognitiv svækkelse. Samlet set er resultaterne dog ikke entydige.

Forskningen vedrørende indtagelse af forskellige typer fedtsyrer og risiko for kognitiv svækkelse eller demens er sammenfattet i to oversigtsartikler fra 2014.

Prospektive kohortestudier af indtagelse af fedstoffer og risiko for Alzheimer

Studie
Land
Reference
The Rotterdam Study
Holland
Engelhart 2002; Kalmijn 1997
The Washington Heights - Inwood Columbia Aging Project (WHICAP)
USA
Luchsinger 2002
The Chicago Health and Aging Project (CHAP)
USA
Morris 2003
The Cardiovascular Risk Factors, Aging and Dementia Study (CAIDE)
Finland
Laitinen 2006
The Uppsala Longitudinal Study of Adult Men (ULSAM)
Sverige
Ronnemaa 2012
the Three-City Study
Frankrig
Samieri 2008

Prospektive kohortestudier af indtagelse af fedstoffer og risiko for MCI

Studie
Land
Reference
The Cardiovascular Risk Factors, Aging and Dementia Study (CAIDE)
Finland
Eskelinen 2008
The Italian Longitudinal Study on Aging (ILSA)
Italien
Solfrizzi 2006
The Personality and Total Health Thorugh Life Study (PATH)
Australien
Cherbuin 2012
The Rochester Epidemiology Project
USA
Roberts 2012

Prospektive kohortestudier af indtagelse af fedstoffer og risiko for kognitiv svækkelse

Studie
Land
Reference
The Chicago Health and Aging Project (CHAP)
USA
Morris 2004
The Cognitive Change in Women study
USA
Naqvi 2011
The Italian Longitudinal Study on Aging (ILSA)
Italien
Solfrizzi 2006
The Women's Health Study
USA
Okerke 2012
The Women's Antioxidant Cardiovascular Study
USA
Vercambre 2010
The Nurses' Health Study
USA
Devore 2009
The Atherosclerosis Risk in Communities Study (ARIC)
USA
Beydoun 2007
Etude de Vieillissement Arteriel (EVA)
Frankrig
Heude 2003

(Opdateret juli 2016)

Senest opdateret: 12. august 2016