Til forsiden

Traumatisk hjerneskade

Traumatisk hjerneskade i løbet af voksenlivet ser ud til at være forbundet til en let øget risiko for Alzheimers sygdom senere i livet. Sammenhængen er statistisk signifikant for mænd, men ikke for kvinder.

Traumatisk hjerneskade er i denne sammenhæng en hjerneskade forårsaget af et slag mod hovedet (et hovedtraume), f.eks. i forbindelse med en færdselsulykke. Hovedtraumet skal være så tilstrækkelig voldsomt, at det har forårsaget bevidstløshed hos personen i kortere eller længere tid.

Der foreligger omkring 25 case-kontrol undersøgelser og 7 kohorteundersøgelser af sammenhængen mellem traumatisk hjerneskade og Alzheimers sygdom.

Kønsforskel

En meta-analyse fra 2003 baseret på 15 case-kontrol undersøgelser publiceret i perioden 1985-1997 fandt, at traumatisk hjerneskade er signifikant associeret med øget risiko for Alzheimer senere i livet for mænd, men ikke for kvinder. Det er uklart, hvad kønsforskellen skyldes, men det er muligt, at de kvindelige kønshormoner (østrogen og progesteron) har en beskyttende (neuroprotektiv) og ’genopbyggende’ (neuroregenerativ) virkning.

Kohortestudier har givet modstridende resultater. Det er dog værd at bemærke, at et højt kvalificeret kohortestudie af amerikanske krigsveteraner (kun mænd), hvor oplysninger om hovedtraume var baseret på hospitalsjournaler, fandt en tydelig sammenhæng mellem middelsvært hovedtraume tidligt i voksenlivet og demens og en endnu stærkere sammenhæng mellem svært hovedtraume og demens – svarende til en mulig dosis-respons sammenhæng.

Let øget risiko

En meta-analyse fra 2015 baseret på 22 case-kontrol undersøgelser publiceret i perioden 1985-2006 (delvist overlappende med studierne i den tidligere meta-analyse) fandt ingen sammenhæng mellem traumatisk hjerneskade og risikoen for Alzheimer. Samme resultat blev opnået i en meta-analyse af 6 kohorteundersøgelser publiceret i perioden 1997-2012. Men en fælles meta-analyse af både case-kontrol- og kohortestudier – 28 i alt – fandt en ikke-signifikant tendens til at traumatisk hjerneskade er associeret med øget risiko for Alzheimer.

Der er ikke påvist nogen sammenhæng mellem let hovedtraume (hovedtraume uden bevidstløshed) og risiko for demens.

Meta-analyser af sammenhængen mellem traumatisk hjerneskade og Alzheimers sygdom

Type af studie
Antal studier i meta-analyse
Risiko-estimat
95 % konfidens-interval
Reference
Case-kontrol
15
Odds ratio 1,58
1,21-2,06
Fleminger 2003
Case-kontrol
22
Relativ risiko 1,18
0,88-1,49
Xu 2015
Kohorte
6
Relativ risiko 1,18
0,89-1,47
Xu 2015
Case-kontrol og kohorte
28
Relativ risiko 1,18
0,97-1,39
Xu 2015
Case-kontrol; kun mænd
8
Odds ratio 2,29
1,47-3,58
Fleminger 2003
Case-kontrol; kun kvinder
7
Odds ratio 0,91
0,56-1,47
Fleminger 2003

(Opdateret juli 2016)

Senest opdateret: 12. august 2016