Til forsiden

Metabolisk syndrom

Det metaboliske syndrom øger muligvis risikoen for vaskulær demens, men ikke for Alzheimers sygdom eller demens generelt.

Det metaboliske syndrom, også kaldet insulinresistens-syndrom, er en forholdsvis hyppigt forekommende kombination af symptomer, der især påvirker kroppens stofskifte og øger risikoen for hjertekarsygdom. Symptomerne i det metaboliske syndrom er:

  • nedsat insulinfølsomhed
  • for højt blodtryk (hypertension)
  • for højt kolesterol (hyperkolesterolæmi) / dyslipidæmi
  • nedsat glukosetolerance eller diabetes
  • abdominal fedme (’æbleform’) og/eller øget body mass index (BMI)

Som det fremgår af ovenstående, er flere af symptomerne i det metaboliske syndrom for højt blodtryk, diabetes og muligvis også hyperkolesterolæmi og fedme  hver for sig associeret med øget risiko for udvikling af demens senere i livet. Men befolkningsundersøgelser vedrørende sammenhængen mellem det metaboliske syndrom og risikoen for udvikling af demens har givet delvis modstridende resultater.

Blandede resultater

To ud af tre foreliggende befolkningsundersøgelser finder en signifikant sammenhæng mellem det metaboliske syndrom og risikoen for vaskulær demens, mens det tredje studie finder en ikke-signifikant tendens i samme retning. Derimod ses ingen sammenhæng mellem det metaboliske syndrom og risikoen  for hverken Alzheimers sygdom eller demens generelt (all-cause dementia). Nogle studier finder en specifik sammenhæng mellem diabetes-komponenten i det metaboliske syndrom og risikoen for demens. Nedsat insulinfølsomhed, der udgør et forvarsel om diabetes, menes at udgøre en central mekanisme i det metaboliske syndrom, men en eventuel sammenhæng med risiko for demens er ikke entydig.

Vaskulær demens

Geografisk område
Antal deltagere
Alder
Risikoestimat
95 % konfidensinterval
Reference
Oahu, Hawai
3.555
45-68 år (v baseline)
Relativ risiko 1,11
1,04-1,18
Kalmijn, 2000
New York City, USA
2.476
≥65 år
Hazard ratio 1,8
0,8-4,1
Muller, 2007
Frankrig
7.077
≥65 år
Hazard ratio 2,42
1,24-4,73
Raffaitin, 2009

 

Alzheimers sygdom

Geografisk område
Antal deltagere
Alder
Risikoestimat
95 % konfidensinterval
Reference
Oahu, Hawai
3.555
45-68 år (v baseline)
Relativ risiko 1,00
0,94-1,05
Kalmijn, 2000
New York City, USA
2.476
≥65 år
Hazard ratio 1,2
0,6-2,5
Muller, 2007
Frankrig
7.077
≥65 år
Hazard ratio 0,81
0,50-1,31
Raffaitin, 2009

 

Demens generelt

Geografisk område
Antal deltagere
Alder
Risikoestimat
95 % konfidensinterval
Reference
Oahu, Hawai
3.555
45-68 år (v baseline)
Relativ risiko 1,06
1,02-1,10
Kalmijn, 2000
New York City, USA
2.476
≥65 år
Hazard ratio 1,4
0,8-2,3
Muller, 2007
Frankrig
7.077
≥65 år
Hazard ratio 1,28
0,92-1,80
Raffaitin, 2009

(Opdateret juli 2016)

Senest opdateret: 12. august 2016