Til forsiden

For højt kolesterol – hyperkolesterolæmi

Der er ikke påvist nogen sikker sammenhæng mellem for højt kolesterol (hyperkolesterolæmi) – hverken midt eller sent i livet – og risikoen for at udvikle Alzheimers sygdom senere i livet. Dog ses en tendens til at hyperkolesterolæmi sent i livet er forbundet med en øget risiko for vaskulær demens.

Resultaterne fra 19 fremadrettede (prospektive) befolkningsundersøgelser vedrørende hyperkolesterolæmi som en mulig risikofaktor for demens og kognitiv svækkelse er sammenfattet i en oversigtsartikel fra 2008. Siden er flere studier kommet til.

Alzheimers sygdom

Befolkningsundersøgelser vedrørende hyperkolesterolæmi midt i livet og senere udvikling af Alzheimers sygdom viser modstridende resultater. To undersøgelser fra Finland, hvor der var en meget høj forekomst af hyperkolesterolæmi i 1960’erne og 1970’erne, finder en signifikant association med risikoen for AD, men sammenhængen bekræftes ikke i studier fra andre lande, hvor deltagerne generelt har lavere niveauer af total-kolesterol. De modstridende resultater er måske udtryk for, at en sammenhæng mellem hyperkolesterolæmi og risiko for AD kun gør sig gældende ved et meget højt total-kolesterol midt i livet.

En meta-analyse af tre prospektive befolkningsundersøgelser finder ingen sammenhæng mellem hyperkolesterolæmi sent i livet og Alzheimers sygdom (se tabel).

Vaskulær demens

Befolkningsundersøgelser viser ingen sammenhæng mellem hyperkolesterolæmi midt i livet og senere udvikling af vaskulær demens. En meta-analyse af to prospektive befolkningsundersøgelser finder en ikke-signifikant tendens til, at hyperkolesterolæmi sent i livet er associeret med en øget risiko for vaskulær demens (se tabel).

Demens generelt

Befolkningsundersøgelser vedrørende hyperkolesterolæmi midt i livet og senere udvikling af ’demens generelt’ (any dementia) viser ingen sammenhæng. En meta-analyse af tre prospektive befolkningsundersøgelser finder ingen sammenhæng mellem hyperkolesterolæmi sent i livet og demens generelt (se tabel).

Forvarsel om demens

Det ses ret konsistent på tværs af studierne, at demens ofte foregribes af en betydelig nedgang i total-kolesterol fra midt i livet til sent i livet. Faldet i total-kolesterol kan påvises op til 15 år før diagnosetidspunktet, hvilket er langt tidligere end fald i blodtryk eller vægt, der også kan udgøre forvarsler om demens.

Meta-analyser af sammenhængen mellem hyperkolesterolæmi sent i livet og demens

Outcome
Antal studier i meta-analyse
Risikoestimat
95 % konfidensinterval
Reference
Alzheimers sygdom
3
Relativ risiko 0,85-1,03
Se originalartikel
Anstey, 2008
Vaskulær demens
2
Relativ risiko 1,19-1,68
Demens generelt
3
Relativ risiko 0,97-1,11

(Opdateret juli 2016)

Prince M, Albanese E, Guerchet M, Prina M. World Alzheimer Report 2014. Dementia and risk reduction: An analysis of protective and modifiable factors. London: Alzheimer's Disease International; 2014.

 

Anstey KJ, Lipnicki DM, Low LF. Cholesterol as a risk factor for dementia and cognitive decline: a systematic review of prospective studies with meta-analysis. The American journal of geriatric psychiatry : official journal of the American Association for Geriatric Psychiatry. 2008;16(5):343-54.

 

Kivipelto M, Helkala EL, Laakso MP, Hanninen T, Hallikainen M, Alhainen K, et al. Apolipoprotein E epsilon4 allele, elevated midlife total cholesterol level, and high midlife systolic blood pressure are independent risk factors for late-life Alzheimer disease. Ann Intern Med. 2002;137(3):149-55.

 

Notkola IL, Sulkava R, Pekkanen J, Erkinjuntti T, Ehnholm C, Kivinen P, et al. Serum total cholesterol, apolipoprotein E epsilon 4 allele, and Alzheimer's disease. Neuroepidemiology. 1998;17(1):14-20.

 

Solomon A, Kivipelto M, Wolozin B, Zhou J, Whitmer RA. Midlife serum cholesterol and increased risk of Alzheimer's and vascular dementia three decades later. Dementia and geriatric cognitive disorders. 2009;28(1):75-80.

 

Mielke MM, Zandi PP, Shao H, Waern M, Ostling S, Guo X, et al. The 32-year relationship between cholesterol and dementia from midlife to late life. Neurology. 2010;75(21):1888-95.

 

Ronnemaa E, Zethelius B, Lannfelt L, Kilander L. Vascular risk factors and dementia: 40-year follow-up of a population-based cohort. Dementia and geriatric cognitive disorders. 2011;31(6):460-6.


Beydoun MA, Beason-Held LL, Kitner-Triolo MH, Beydoun HA, Ferrucci L, Resnick SM, et al. Statins and serum cholesterol's associations with incident dementia and mild cognitive impairment. J Epidemiol Community Health. 2011;65(11):949-57.

 

Ancelin ML, Ripoche E, Dupuy AM, Barberger-Gateau P, Auriacombe S, Rouaud O, et al. Sex differences in the associations between lipid levels and incident dementia. Journal of Alzheimer's disease : JAD. 2013;34(2):519-28.

Senest opdateret: 12. august 2016