Til forsiden

Fysisk helbred

Det der er godt for hjertet, er godt for hjernen. Resultater fra utallige befolkningsundersøgelser viser, at der er et betydeligt overlap mellem risikofaktorer for hjertekarsygdom og risikofaktorer for vaskulær demens og Alzheimers sygdom.
laege_patient_1200px-bred.jpg

Befolkningsundersøgelser peger på at:

 • hypertension (forhøjet blodtryk) midt i livet er knyttet til øget risiko for udvikling af demens, især vaskulær demens.
   
 • diabetes sent i livet og sandsynligvis også midt i livet – er associeret med øget risiko for udvikling af flere former for demens, især vaskulær demens.
   
 • det er uklart, om hyperkolesterolæmi (højt totalkolesterol) midt i livet er associeret med øget risiko for udvikling af demens.
   
 • hypertension (forhøjet blodtryk) og hyperkolesterolæmi (højt totalkolesterol) sent i livet ikke er associeret med risiko for udvikling af demens.
   
 • overvægt og fedme midt i livet formentlig er associeret med øget risiko for demens, hvorimod overvægt og fedme sent i livet formentlig udgør en beskyttende faktor.
   
 • en reduktion af blodtryk, BMI (body mass index) og totalkolesterol ofte foregriber udvikling af demens, især Alzheimers sygdom, med et sted mellem 5 og 15 år.
   
 • et lavt BMI sent i livet er knyttet til øget risiko for demens.
   
 • det metaboliske syndrom muligvis øger riskoen for vaskulær demens, men ikke for Alzheimers sygdom eller demens generelt. 
    
 • traumatisk hjerneskade i løbet af voksenlivet er knyttet til øget risiko for senere udvikling af demens hos mænd, men ikke hos kvinder.

(Opdateret august 2016)

Senest opdateret: 18. maj 2018