Til forsiden

Sociale fritidsaktiviteter

Det er uklart, om der er nogen sammenhæng mellem deltagelse i forskellige former for sociale fritidsaktiviteter og risikoen for udvikling af kognitiv svækkelse eller Alzheimers sygdom.

Sociale fritidsaktiviteter er i denne sammenhæng foreningsarbejde, frivilligt arbejde, deltagelse i klubarrangementer mv. Altså aktiviteter, der ikke uden videre kan karakteriseres som motion/fysisk træning eller mere målrettet mental stimulation. Forskning i en eventuel sammenhæng mellem sociale fritidsaktiviteter og demens kan opdeles i studier, der undersøger effekt i forhold til Alzheimers sygdom, og studier, der undersøger effekt i forhold til kognitiv svækkelse mere generelt.

Modstridende fund

Med hensyn til Alzheimers sygdom har forskningen indtil videre givet modstridende resultater. En undersøgelse fra 2001 fandt, at deltagelse i sociale fritidsaktiviteter er forbundet med en nedsat risiko for sygdommen, mens en anden undersøgelse fra 2009 ikke fandt nogen sammenhæng.

Med hensyn til kognitiv svækkelse foreligger der tre undersøgelser, hvoraf to fandt, at deltagelse i sociale fritidsaktiviteter kan være forbundet med en mindsket risiko for udvikling af kognitiv svækkelse, mens den tredje undersøgelse ikke fandt nogen sammenhæng.

(Opdateret september 2016)

Senest opdateret: 12. september 2016