Til forsiden

Forskningsprojektet ReACT

Forskningsprojektet ReACT inddrager mennesker med demens i udvikling af app og giver ny viden om, hvordan teknologi kan støtte hukommelse og struktur i hverdagen.
20170124TB_NVD_Ipad04_web.jpg

Baggrund for projektet

Forskningsprojektet ReACT tager udgangspunkt i det store potentiale, der ligger i at anvende alment tilgængelig og let anvendelig teknologi til støtte af kognitive funktioner i hverdagslivet hos mennesker med demens.

Der findes en støt voksende mængde af apps og programmer til mennesker med demens, men både i Danmark og internationalt er der begrænset forskningsbaseret viden og evidens omkring udvikling, implementering og brug af teknologi i hverdagslivet hos mennesker med demens.

ReACT-projektet er unik i både dansk og international sammenhæng ved at bidrage med nye metoder og evidens på flere områder:

  • Udvikling af skræddersyet app til mennesker med demens (ReACT appen).
  • Nye metoder til brugerinddragende innovation af teknologi indenfor demensområdet.
  • Nye metoder og viden om, hvordan teknologi kan implementeres og fastholdes i hverdagslivet hos mennesker med demens og deres pårørende.
  • Udvikling og test af teknologibaseret dataindsamling, som et væsentligt nyt supplement til mere traditionel dataindsamling indenfor demensforskningen.

ReACT appen

Omdrejningspunktet i ReACT-appen er en kalender, hvor flere funktioner nemt og enkelt integreres, og dermed fungerer på tværs af hinanden.

ReAct04_1200x800.jpg

Funktionerne er designet med udgangspunkt i særlige behov hos mennesker med demens. Bl.a. er der: tydelig visning af 'nu', personlig indstilling af påmindelser, nemt overblik over alle aktiviteter (både frem og tilbage i tid), dagbog med personlige billeder, huskeliste, tjeklister og integration af kontaktpersoner i kalenderen.

  • Det er muligt at tilpasse appen til brugerens individuelle behov og it-færdigheder ved at fjerne funktioner, så kun det, der relevant for den enkelte bruger er tilgængeligt. 
  • Pårørende eller andre kan nemt støtte den daglige brug af appen ved også at have adgang til appen og fx lægge kalenderaftaler og dagbogsnotater ind. 
  • Den primære målgruppe for appen er mennesker med demens i let-moderat stadie, men også andre, der har kognitive vanskeligheder af andre årsager, har gavn af appen og kan bruge den som støtte i hverdagen.

Brugerinddragende innovation og test af ReACT appen

Nationalt Videnscenter for Demens har udviklet ReACT-appen i et offentligt-privat innovationsprojekt med firmaet BridgeIT. I innovationsprojektet har der i alle faser været fokus på brugerinddragelse.

  • Funktionerne i appen er designet og udviklet i samarbejde med mennesker med demens, pårørende og fagpersoner.
  • Brugerne har også været tæt involveret i test og optimering af appens funktioner. 
  • Vores test af appen viser, at den er brugervenlig og driftsstabil.

Metoder der styrker brug af teknologi i hverdagen

Forskningsprojektet har også fokus på at udvikle og teste metoder til implementering og fastholdelse af teknologien i hverdagslivet.

I det første implementeringsstudie deltog 20 mennesker med demens i et rehabiliteringskursus, hvor de bl.a. blev introduceret til brug af ReACT appen. Dette studie foregik i tre danske hukommelsesklinikker (Rigshospitalet, Herlev-Gentofte Hospital og Sjællands Universitetshospital). 

Resultaterne herfra viser bl.a., at et intensivt og individuelt tilrettelagt forløb har god effekt i forhold til at implementere og fastholde teknologien i hverdagslivet.

I det andet implementeringsstudie blev 115 patienter i 10 danske hukommelsesklinikker tilbudt at prøve appen. Patienterne og deres pårørende fik adgang til materiale med information om appen og hvordan den kan bruges. Dette materiale byggede på erfaringer fra det først studie, og det er således skræddersyet til mennesker med demens.

Resultater herfra viser, at det også er muligt at implementere og fastholde brug af teknologien via denne metode.

De endelige og mere detaljerede resultater af forskningsprojektet er under udarbejdelse og vil blive formidlet i slutningen af 2018 og i 2019.

Effekten af at bruge teknologi

Forskningsprojektet har også fokus på at indsamle data omkring effekten af at bruge teknologi i hverdagen. Vi undersøger bl.a., om brug af teknologien styrker evnen til at klare sig selvstændigt i hverdagen og om det har indflydelse på oplevelse af mestring og livskvalitet.

Som en væsentlig del af forskningen udvikler og tester vi også  teknologibaseret dataindsamling, og vi undersøger hvordan dette kan bruges som et væsentligt nyt supplement til mere traditionel dataindsamling indenfor demensforskningen.

Appen er gratis og kan downloades af alle 

Som en afsluttende del af forskningsprojektet er appen nu frit tilgængelig for alle i AppStore (kun til ipad). Når man har downloadet appen, kan man oprette sig som ny bruger og dermed få en personlig konto.

Det er muligt at få hjælp til at starte brug af appen og mere informationer om de enkelte funktioner. Vi har udarbejdet vejledningsvideor og pjecer, som vi anbefaler alle brugere af appen, pårørende og fagpersoner at læse. I pjecerne får man bl.a gode råd om, hvordan man kan anvende appen i hverdagen. 

Se mere her: Få hjælp til ReACT-appen 

Senest opdateret: 02. oktober 2019