Til forsiden

Bøger og bogkapitler

Bøger og bogkapitler forfattet af ansatte tilknyttet Nationalt Videnscenter for Demens og Hukommelsesklinikken. Oversigten er alfabetisk efter 1. forfatter.
 • Albert H, Hovmand B, Lund H, Winkel A,  Sørensen LV. Case rapport. En grundbog i praksisformidling. Munksgaard Danmark, København 2005 (bog).
   
 • Brandt Å, Pedersen EF, Sørensen LV. Forskning i sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse, herunder arbejdsmiljø. I: Borg T, Runge U, Tjørnov J, red. Basisbog i ergoterapi. København: Munksgaard 2003:543-563. (bogkapitel)
   
 • Burns A., Ballard C, Banerjee S, Calabrese P, de Deyn PP, Grossberg G, Jones R, Sandman PO, Selmes J, Vellas B, Waldemar G, Wilcock G, Winblad B, Zaudig M. The clinical use of Memantine. In: Vellas B, et al., eds., Research and Practice in Alzheimer's Disease, vol. 10, Serdi Publishers, Paris, France, 2005; 205-220.
   
 • Buss DV. Retsstillingen ved demens. I: Forstå demens. Hans Reitzels Forlag & Alzheimerforeningen; 2011. p. 209-21 (bogkapitel).
   
 • Buss DV, Waldemar G. Practice of competence assessment in dementia: Denmark. I Stoppe G (red) Competence Assessement in Dementia. Springer, Wien. 2008; 107-108 (bogkapitel).
   
 • Buss DV, Waldemar G. Practice of competence assessment in Dementia: Denmark. In: Stoppe G (ed.), Competence Assessment in Dementia. Germany: Springer-Verlag/Wien. 2008: 107-108.
   
 • Buss DV. Retsstillingen ved demens. I: Thage O, Engelbrecht N, Hasselbalch S, red. Forstå demens. København: Lindhardt og Ringhof; 2004:204-216 (bogkapitel).
   
 • Buss DV. Værgemål og andre former for repræsentation. Nyt Juridisk Forlag. 2. udgave. 2003:1-168.
   
 • Christensen H, Hjermind LE. Neurologiske sygdomme. I: Diagnose og behandling i Almen Praksis 2011. InfoMD Media/s.m.b.a.; 2011.
   
 • Christensen HK, Hjermind LE. Neurologiske sygdomme. I Praktisk Medicin 2009, 19;126-143.
   
 • Dansbo N, Hansen, JG, Waldorff FB (red). Håndbog for projektmagere i almen praksis. Fra ide til færdigt produkt. Forskningsenheden for Almen praksis i København, Center for Sundhed og Samfund. København 2005.
   
 • Fox NC, Scahill RI, Høgh P, Rossor MN. Structural and Functional Imaging in Alzheimer's disease. In: Dawborn D, Allen SJ, eds. Neurobiology of Alzheimer's disease. Bios Scientific Publishers 2001 (bogkapitel). 
   
 • Gade A, Bruhn P. Neuropsykologiske dysfunktioner. I: Paulson OB, Gjerris F, Sørensen PS, red. Klinisk neurologi og neurokirurgi. København: FADLs Forlag; 4. udg., 2004:133-162 (bogkapitel).
   
 • Gade, A. Neuropsykologi. Den store danske encyklopædi. København: Danmarks Nationalleksikon, 1999:14:128-129 (bogkapitel).
   
 • Hasselbalch S. Hjernens struktur og funktion. I: Forstå demens. Hans Reitzels Forlag & Alzheimerforeningen; 2011. p. 17-27 (bogkapitel)
   
 • Hasselbalch S. Kan demens forbygges? I: Forstå demens. Hans Reitzels Forlag & Alzheimerforeningen; 2011. p. 121-5 (bobgkapitel).
   
 • Hasselbalch SG, Gramkow M. Undersøgelse for demens. I: Thage O, Engelbrecht N, Hasselbalch S, red. Forstå demens. København: Lindhardt og Ringhof; 2004:125-42 (bogkapitel).
   
 • Hasselbalch SG, Knudsen GM. Imaging of Neurotransmitter Systems in Dementia. In: Herholz K, et al. (red). The Dementias. Early Diagnosis and Evaluation, Taylor and Francis Group, New York, 2006; 253-277 (bogkapitel).
   
 • Hasselbalch SG, Stokholm J. Demenssygdomme. I: Forstå demens. Hans Reitzels Forlag & Alzheimerforeningen; 2011. p. 53-81 (bogkapitel).
   
 • Hasselbalch SG, Stokholm J. Demenssygdomme. I: Thage O, Engelbrecht N, Hasselbalch S, red. Forstå demens. København: Lindhardt og Ringhof; 2004:59-95 (bogkapitel).
   
 • Hejl A, Høgh P, Waldemar G. Potentially  reversible conditions in memory clinic patients. In Iqbal K, Sisodia SS, Winblad B, eds.: Alzheimer's disease: Advances in etiology, pathogenesis and therapeutics. John Wiley & Sons, Ltd., London, U.K., 2001, 123-128 (bogkapitel).
   
 • Henriksen, T., & Hjermind, L. E. (2012). Kinesogenic and non-kinesogenic dyskenisias, hyperplexia. Reuber, M., & Schachter, S. (eds.), In: Borderlands of Epilepsy Revisited. Chapter 14 (176-86). New York: Oxford University Press.
   
 • Hjortbak E, Jacobsen A, Sørensen LV. At muliggøre aktivitet og deltagelse i forbindelse med primær kommunal rehabilitering og individrettet forebyggelse - især blandt ældre. I: Borg T, Runge U, Tjørnov J, red. Basisbog i ergoterapi.  København: Munksgaard 2003:429-450. (bogkapitel)
   
 • Hørding M. Behandling af psykiatriske problemer ved demens. I: Thage O, Engelbrecht N, Hasselbalch S, red. Forstå demens. København: Lindhardt og Ringhof; 2004:155-160 (bogkapitel).
   
 • Hørding M. Psykiatriske problemer ved demens. I: Thage O, Engelbrecht N, Hasselbalch S, red. Forstå demens. København: Lindhardt og Ringhof; 2004:96-102 (bogkapitel).
   
 • Jensen-Dahm, C., Petersen, K., & Rowbotham, M. (2012). Herpes Zoster and Postherpetic Neuralgia. Simpson, D., McArthur, J., & Dworking, R. (eds.), In: Neuropathic Pain: Mechanisms, Diagnosis and Treatment. Chapter 15. City: Oxford University Press.
   
 • Johannsen, P. & Sørensen, L. V. (2013). Demenssygdomme. I . E. Wæhrens , A. Winkel , & H. S. Jørgensen (red.), Neurologi og neurorehabilitering. (2 udg.) (s. 197-182). Munksgård Danmark.
   
 • Johannsen, P. & Sørensen, L. V. (2013). Rehabilitering af personer med demens. I E. Wæhrens, A. Winkel, & H. S. Jørgensen (red.), Demenssygdomme. (2 udg.) (s. 269-274). Munksgård Danmark.
 • Johannsen P. Lægemidler mod demens. I: Thage O, Engelbrecht N, Hasselbalch S, red. Forstå demens. København: Lindhardt og Ringhof; 2004:147-54 (bogkapitel).
   
 • Johannsen P. Midler mod demens i  Court Pedersen et al. (red)  Medicin.dk 2007 - Informatum, Danmark. 2006, side 387-388 (bogkapitel).
   
 • Johannsen P, Lolk A, Hørding M. Lægemidler mod demens. I: Forstå demens. Hans Reitzels Forlag & Alzheimerforeningen; 2011. p. 125-37 (bogkapitel).
   
 • Jørgensen, K. (2012). Danske normer til neuropsykologiske tests. (1 ed.) Dansk Psykologisk Forlag.
   
 • Karlsborg, M., Nielsen, J. E. Hereditære ataksier og sygdomme i det motoriske neuron. In: Paulson, O. B., Gjerris, F. & Sørensen, P. S. (ed.) Klinisk neurologi og neurokirurgi. 6 udg. FADL'S FORLAG 2015, chapter  23.
   
 • Knudsen GM, Hasselbalch S. Imaging of the Serotonin System: Radiotracers and Applications in Memory Disorders. I Dierckx RAJO, Otte A, de Vries EFJ, van Waarde A, Luiten PGM, red., PET and SPECT of Neurobiological Systems. Vol. 1. New York: Springer Publishing Company. 2014.
   
 • Kondziella, Daniel; Waldemar, Gunhild. Neurology at the Bedside. Springer UK (September 2013) 372 p. 260 illus., 77 illus. in color.
   
 • Lauridsen I, Eckermann A. At mestre demens. I: Forstå demens. Hans Reitzels Forlag & Alzheimerforeningen; 2011. p. 153-77 (bogkapitel).
   
 • Lauridsen I, Eckermann A. At mestre demens. I: Thage O, Engelbrecht N, Hasselbalch S, red. Forstå demens. København: Lindhardt og Ringhof; 2004:161-184 (bogkapitel).
   
 • Lolk A, Hørding M. Psykiatriske symptomer og adfærdsforstyrrelser hos demente. I: Forstå demens. Hans Reitzels Forlag & Alzheimerforeningen; 2011. p. 81-91.
   
 • Nielsen JE. Er demens arvelig? I: Forstå demens. Hans Reitzels Forlag & Alzheimerforeningen; 2011. p. 91-97.
   
 • Nielsen JE. Er demens arvelig ? I: Thage O, Engelbrecht N, Hasselbalch S, red. Forstå demens. København: Lindhardt og Ringhof;2004:109-15 (bogkapitel).
   
 • Nielsen, J. E., & Østergaard, K. (2012). Bevægeforstyrrelser, motor neuron sygdomme og hereditære sygdomme. Baslund, B., Feldt-Rasmussen, U., Kastrup, J., & Sørensen, P. S. (eds.), In: Lærebog i Medicin. Chapter 12 (1079-98). Copenhagen: FADL's Forlag.
   
 • Olsen RB, Carlskov I, Buss DV, Søndergaard M, Kaagaard S, Skovgaard B. Demens efteruddannelse. Munksgaard, Danmark. 2006, side 1-176 (bog).
   
 • Paulson, O. B., Thage, O. & Waldemar, G.(red.) (2013). Neurologi i 100 år - beretninger fra Rigshospitalets neurologiske afdeling 1913-2013. Rigshospitalet.
   
 • Pedersen PM, Vogel A, Svendsen HA. Anosognosi. I: Gade, Gerlach, Starrfelt & Pedersen (red.) Klinisk Neuropsykologi. København: Frydenlund 2009: 101-111.
   
 • Simonsen, A. H. (2012). Protein profiling of cerebrospinal fluid. In: Charlotte H. H. Clarke, Diane L. B. McCarthy SELDI-TOF Mass Spectrometry, Methods and Protocols. Methods in Molecular Biology Volume 818, Humana Press; 2012. P. 109-117
 • Simonsen AH, Waldemar G. Biofluid Protein Markers for the Diagnosis of Vascular Dementia. I: Vascular Dementia: Risk factors, Diagnosis and Treatment. Nova Science Publishers, Incorporated. 2011. s. 189-202. (Neuroscience Research Progress).
   
 • Stokholm J, Johannsen P, Nielsen JE, Gade A. Personality disintegration - it runs in the family. I: Case Studies in Dementia: Common and Uncommon Presentations. Cambridge University Press . 2011. s. 115-124.
 • Sørensen LV, Johannsen P. Rehabilitering af personer med demens i Wæhrens E, Winkel A, Gyring J (red) Neurologi og neurorehabilitering. Munksgaard, Danmark. 2006, kapitel 25, side 256-262 (bogkapitel).
   
 • Thellefsen T, Sørensen LV. Case study 2: Vidensprofilering af et ikke-videnskabeligt vidensdomæne: Dansk ergoterapi.I: Thellefsen T. Vidensprofilering. Aalborg Universitetsforlag 2005 s. 68-73 (bogkapitel).
   
 • Vogel, A., Gerlach, C. Neuropsykologiske forstyrrelser. In: Paulson, O. B., Gjerris, F. & Sørensen, P. S. (ed.) Klinisk neurologi og neurokirurgi. 6 udg. FADL'S FORLAG 2015, chapter  6.
   
 • Vogel A, Stokholm J. Demens: Alzheimers sygdom, frontotemporal demens og Lewy Body Demens. I: Gade, Gerlach, Starrfelt  & Pedersen (red.) Klinisk Neuropsykologi. København: Frydenlund 2009: 336-358.
   
 • Wahlund LO, Basun H, Waldemar G. Reversible or arrestable dementias. In: Qizilbash N, Schneider L, Chui H, Tariot P, Brodaty H, Kaye J, Erkinjuntti T, eds. Evidence-based dementia practice. Blackwell Science Publishing, Oxford, U.K. 2002; 330-340 (bogkapitel).
   
 • Waldemar G, Arndal A. Opfattelsen af demens før og nu. I: Forstå demens. Hans Reitzels Forlag & Alzheimerforeningen; 2011. p. 11-7.
   
 • Waldemar G, Boysen GM, Høgenhaven H, Knudsen GM, Krarup C, Olesen J, Paulson OB, Sørensen PS, Vissing J. Neurologi. I: Schaffelitzky de Muckadell OB, Haunsø S., Vilstrup H (red.) Medicinsk Kompendium, Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S, 17. udgave 2009: 2418-2623.
   
 • Waldemar, G., Brændgaard, H. Demenssygdomme.  In: Paulson, O. B., Gjerris, F. & Sørensen, P. S. (ed.) Klinisk neurologi og neurokirurgi. 6 udg. FADL'S FORLAG 2015, chapter  25.
   
 • Waldemar G, Burns A. Alzheimer's Disease, Oxford: Oxford University Press. 2009.
   
 • Waldemar G, Dubois B, Emre M, Georges J, McKeith IG, Rossor M, Scheltens P, Tariska P, Winblad. Alzheimer's disease and other disorders associated with dementia i Hughes R, Brainin M, Gilhus NE (red) European Handbook of Neurological Management (European Federation of Neurological Societies. Blackwell Publishing 2006 side 266-298 (bogkapitel).
   
 • Waldemar G, Dubois B, Emre M, Scheltens P, Tariska P, Rossor M. Diagnosis and management of Alzheimer's disease and related disorders: The role of neurologists in Europe. In: Martinez Lage, Hachinski V, eds. Envejemiento cerebral y enfermedad, Editorial Triacastela, Madrid, Spain, 2001, chapter 11, 185-205 (bogkapitel).
   
 • Waldemar G, Vellas B. Memantine in moderate to severe Alzheimer's disease. In: Research and practice in Alzheimer's disease, Vol. 8: Severe dementia. Serdi Publishers, Paris, 2003; 83-92.
   
 • Waldemar G, Winblad B, Engedal K, Soininen H, Verhey F, Wimo A, Wetterholm AL, Zhang R, Haglund A, Subbiah P, and the Donepezil Nordic Study Group. Benefits of donepezil on cognition, function and/or neuropsychiatric symptoms in patients with both mild and moderate Alzheimer's disease over one year. In: Iqbal K, Sisodia SS, Winblad B, eds.: Alzheimer's disease: Advances in etiology, pathogenesis and therapeutics. John Wiley & Sons, Ltd., UK, 2001, 725-738 (bogkapitel).
   
 • Waldemar G. Demenssygdomme. I: Paulson OB, Gjerris F, Sørensen PS, red. Klinisk neurologi og neurokirurgi. København: FADLs Forlag; 4. udg., 2004:483-96..
   
 • Waldemar G. Diagnosing Alzheimer's disease in clinical practice. I: Waldemar G, Burns A (red.), Alzheimer's Disease. Oxford: Oxford University Press. 2009: 37-50.
   
 • Waldemar G. Neurology. In: Burns A., ed., Standards in Dementia Care. Taylor & Francis, London, U.K. 2005; chapter 24, 179-184.
   
 • Waldemar G. Opfattelsen af demens de sidste 100 år. I: Thage O, Engelbrecht N, Hasselbalch S, red. Forstå demens. København: Lindhardt og Ringhof; 2004:8-13 (bogkapitel).
   
 • Waldemar G. Outcome measures and ethical issues in the pharmacotherapy of Alzheimer's disease. World Psychiatry Association (WPA): Evidence & Experience in Psychiatry - dementia.  John Wiley & Sons Ltd. 2000; 249-252.
 • Waldemar G, Brændgaard H. Demenssygdomme. I: Gjerris F, Paulson OB,  Sørensen PS (eds.) Klinisk neurologi og neurokirurgi. 5 ed. København: FADL's Forlag; 2010. p. 505-518 (bogkapitel).
   
 • Waldemar, G., Ashina, M., Christensen, H. K., Høgenhaven, H., Knudsen, G. M., Krarup, C., Paulson, O. B., Sørensen, P. S., Vissing, J. & Østergaard, K. (2013). Neurologiske sygdomme. I O. B. Schaffalitzky de Muckadell, S. Haunsø, & H. Vilstrup (red.), Medicinsk Kompendium. (18. udg.) Kapitel 56.(s. 2341-2552). Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck.
   
 • Waldemar, G. & Hasselbalch, S. (2013). Neurodegenerative sygdomme. I O. B. Paulson, O. Thage, & W. Gunhild (red.), Neurologi i 100 år - beretninger fra Rigshospitalets neurologiske afdeling 1913-2013. (s. 82-93). Rigshospitalet.
   
 • Waldemar, G., Kondziella, D. Neurologiske Sygdomme. In: Haunsø, S., Schaffalitzky de Muckadell, O. B. & Vilstrup, H. (ed.). Medicinsk Kompendium Lommebog 2015. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, chapter  45.
   
 • Waldemar, G. & Kondziella, D. (2013). Udviklingen efter år 2000. I O. B. Paulson, O. Thage, & G. Waldemar (red.), Neurologi i 100 år - beretninger fra Rigshospitalets neurologiske afdeling 1913-2013. (s. 42-54). Rigshospitalet.
 • Ærthøj JP, Rubak J, Hasselbalch S. Undersøgelse for demens. I: Forstå demens. Hans Reitzels Forlag & Alzheimerforeningen; 2011. p. 109-21.
 • Øksnebjerg, L., & Forchhammer, B. (2012). Pårørende. Andersen, G., Forchhammer, H., Damgaard, D., & Iversen, H. (red.), I: Apopleksi - sygdom, behandling og organisation. Kapitel 17.(s. 333-338). Munksgård Danmark.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senest opdateret: 28. april 2016