Til forsiden

Andre publikationer

Herunder er samlet publikationer udgivet i populærvidenskabelige tidsskrifter, hvoraf mange er danske.

Oversigten kan ses på to måder: ordnet efter udgivelsestidspunkt eller alfabetiseret efter forfatternavn.

Referencer efter udgivelsestidspunkt:

 • Waldemar G. Ny hukommelses- og demensklinik. Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen. 1995;9:374-375.

 • Waldemar G. Demens. Lægemagasinet 1996;7:22-24.

 • Waldemar G, Bolwig T, Paulson OB. Demens. I Sundhedsstyrelsen i samarbejde med HjerneÅret: Forebyggelse af hjernesygdomme. Statens Information, 1996, s. 34-43.

 • Mortensen H. Når hukommelsens svigter. Helse 1996;12.

 • Waldemar G. Vedr. Marcussen et al. Demens-sjukdomar. Ugeskrift for Læger 1996;158:2276 (boganmeldelse).

 • Jakobsen O. Demens og demensudredning på Rigshospitalet. Sygeplejersken 1997;31:24-29.

 • Waldemar G. Demens. HELSE 1997;43:60-61.

 • Waldemar G. Demens. I: Kend din hjerne. København: Helse og HjerneÅret, 1997, 55-58.

 • Waldemar G. Billeddiagnostik ved demens. Gerontologi og Samfund 1997;13:40-42.

 • Dinesen O (red), Buss D, Gulmann NC, Høgh P, Jørgensen OS, Schultz-Larsen K, Frijs-Madsen B, Kragh-Sørensen P, Vass M, Waldemar G. Demens - en vejledning til praktiserende læger. København, 1.udgave 1997, 2. udgave, 1998, 3. udgave 2004 (vejledning).

 • Waldemar G, Bruhn P, Dam AM, Hatting A, Holler M, Jakobsen J, Kragh-Sørensen P, Lykke J, Mogensen F, Nordenbo A, Thomassen AR, Thuesen E, Unden M, Vass M. Referenceprogram for demensudredning. Dansk Neurologisk Selskab, 1998 (konsensusrapport, 70 sider).

 • Waldemar G. Imaging techniques in dementia. The News 1998;6-7.

 • H:S Sundhedsfaglige Råd for Neurologi, arbejdsgruppe om demens Waldemar G (formand), Bülow LB, Dam AM, Hasselbalch E, Jønsson A, Kongstad L, Kraglund E, Mahneke T, Polonius I, Rosenbeck-Hansen J, Schultz-Larsen K, Sørensen PS. Diagnostik og behandling af demens i H:S området, 1998 (konsensusrapport, 27 sider).

 • Waldemar G. Ny viden om demens. Forlaget Helse, København, 1998 (informationsbrochure, 20 sider).

 • Waldemar G. Demens og Alzheimers sygdom. Praksissektoren 1998;2:22-24.
 • Waldemar G, Jakobsen J. En protest og to forslag. Ugeskrift for Læger 1998;160:5679-5680 (korrespondence).

 • Gade A. Sanserne og oplevelsen af det sansede. Hjerneforum, 1998;1:9-18.
 • Waldemar G. Demenssygdomme hos ældre. I: Ældre & demens, depression & selvmord. Ældreforum, København, 1999, 16-21.

 • Waldemar G. Hukommelsesklinikken på Rigshospitalet. Nyt fra Alzheimerforeningen på Frederiksberg1999;1(2):6-7.

 • Waldemar G. Demens. I: Patientvejledningen. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København, 1999:16 (nye udgaver 2000, 2002, og 2004) (håndbog og CD for praktiserende læger).

 • Hasselbalch, SG. Medicinsk behandling af Alzheimers sygdom. Lægemagasinet for Praktiserende Læger, 1999.

 • Waldemar G. Demenssygdomme hos ældre. Ældrenetværket 2000;3:3-6.

 • Waldemar G, Lunn I. Verdenskongres om Alzheimers sygdom - håb om nye muligheder for behandling. Alzheimerforeningens Magasin, 2000 (3):6-7,

 • Waldemar G, Bruhn P. Demens. I: Therkelsen J, red: Dansk Neurologisk Selskab 1900-2000. Festskrift. Lægeforeningens Forlag. København, 2000, pp.165-170.

 • Waldemar G. Hughes RAS and Perkin GD, eds. Neurology and medicine. Ugeskrift for Læger 2000;162:2061 (boganmeldelse).

 • Waldemar G. Rubak J et al., eds. Klinisk vejledning i demens. DSAM. Ugeskrift for Læger 2000;162:2867 (boganmeldelse).

 • Waldemar G, Eckermann A. Tidlig diagnostik og opfølgning ved demens. Gerontologi og Samfund 2000;16:82-84.

 • Eckermann A. Rigshospitalets Hukommelsesklinik - støtte til pårørende. Nyt fra   Alzheimerforeningen på Frederiksberg 2000;2:1-2.

 • Waldemar G. Insights into dementia diagnosis and management. Medscape Neurology 2000 (internet tidsskrift) www.medscape.com/medscape/CNO/2000/EFNS.

 • Waldemar G. New perspectives in dementia. Medscape Neurology 2001 (internet tidsskrift) www.medscape.com/CNO/2001/WCNCME.

 • Waldemar G. Demens - nye muligheder for professionelle og frivillige. I: Nye demensinitiativer. København. Socialministeriet, 2001, pp 7-9.

 • Waldemar G. Behandling af demens - 10 år frem og 10 år tilbage. Alzheimerforeningens Magasin 2001 (1):7.

 • Waldemar G. Vaccine mod Alzheimers sygdom - fup eller fakta ? Alzheimerforeningens Magasin 2001 (1):7-9.

 • Hasselbalch S. Medicinsk behandling af Alzheimers sygdom - status og perspektiver. Lægemagasinet for praktiserende læger 2001:2.

 • Hasselbalch S. SPECT skanning ved demensudredning. Demens 2001; 1, 21-24.

 • Waldemar G. Viden om demenssygdomme. Hvordan stilles diagnosen ? Behandlingsmuligheder. Alzheimers sygdom. www.alzheimer.dk 2001 (internetopslag).

 • Lauridsen A., Sørensen H. Glemmer du, så husker vi! Udviklingsaktiviteter - sygepleje. Sygeplejesymposium, Rigshospitalet, 2001, 37-40.

 • Jakobsen O. Opsøgende hjemmebesøg af demenssygeplejerske - det første møde mellem sygeplejersken og den henviste patient. Udviklingsaktiviteter - sygepleje. Sygeplejesymposium, Rigshospitalet, 2001, 103-107.

 • Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe vedrørende demens (Waldemar G medlem): Sundhedsstyrelsen. Demens - den fremtidige tilrettelæggelse af sundhedsvæsenets  indsats vedrørende diagnostik og behandling.  Sundhedsstyrelsen 2001, pp 1-140.

 • Projektgruppe vedrørende udarbejdelse af MTV om CT skanning ved demens-udredning. (Hasselbalch S medlem). Anvendelse af billeddiagnostik ved demensudredning. En medicinsk teknologivurdering. www.cemtv.dk, 2001 (mtv rapport, 80 sider).

 • Waldemar G. Demens. Alzheimers sygdom. www.sundhed.dk, 2001-2002 (internetopslag).

 • Waldemar G. Research refines our understanding of the non-Alzheimer dementias. Medscape Neurology (internet tidsskrift) 2002: www.medscape.com/medscape/CNO/2002.

 • Waldemar G. Velfungerende demente med Alzheimer diagnose. Alzheimerforeningens Magasin 2002 (1):16.

 • Waldemar G. Forord i: Alzheimer's disease resource handbook. Lundbeck 2002.

 • Alzheimers sygdom og demens. CD Rom : "Information til personer med demens og deres pårørende." Formidlingscenter Nord, 2002.

 • Hasselbalch S. Primære demenssygdomme. Lægemagasinet for praktiserende læger 2002:2, 18-23.

 • Pinner M, Borgesen SE, Jensen R, Birket-Smith M, Gade A, Riis JO. Konsensusrapport om commotio cerebri (hjernerystelse) og det postcommotionelle syndrom. Stouby: Videnscenter for Hjerneskade; 2003:1-82 (konsensusrapport).

 • Elberling TV, Stokholm J, Hogh P, Waldemar G. Common causes of cognitive symptoms in young and middle-aged adults referred to memory clinics. Clinicican's research digest 2003;21:2 (Summary).

 • Hejl A-M, Waldemar G. Reversible dementias. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2003; 74:1008 (letter, correspondence).

 • Eckermann A. DAISY, Danish Alzheimer Intervention StudY. Nyhedsbrevet for demenskoordinatorer i Danmark; 2003:7.

 • Eckermann A. Stort udviklingsprojekt er godt i gang. DAISY, Danish Alzheimer Intervention StudY. Alzheimerforeningens Magasin; 2003:3.

 • Waldemar G. Om Alzheimers sygdom. HELSE 2003; 8:38-40.

 • Waldemar G. Information om behandling med Reminyl ved Alzheimers sygdom. Vejledning til patienter og pårørende  udgivet af Janssen-Cilag A/S 2003 (informationshæfte).

 • Hasselbalch SG. Demens. Pfizer Plus 2003 (temahæfte).

 • Waldemar G. Skausig OB, Eckermann A. Demens - Viden der er værd at huske. Lundbeck Pharma 2003;1-28.

 • Waldemar G. DemensDagene 2004 - en tværfaglig konference om demens. Magasin om Alzheimers og andre demenssygdomme, Alzheimerforeningen, 2004;14(1):14.

 • Waldemar G. Nye tilbud til demente. Magasinet Demens. Alzheimerforeningen, 2004;14(4):10-1.

 • Gade A. Alzheimers sygdom; demens; dissemineret sklerose; frontotemporal demens; narkolepsi; psykokirurgi; Retts syndrom; syfilis; Tourette syndrom; Wernicke-Korsakoff sygdom (o.a. lign. opslag). I: Bjerg J (red.). Gads psykologileksikon. København, Gads Forlag 2004.

 • Gade A, Bruhn P (2004). Afasi; amnestisk syndrom; anosognosi; apraksi; neglekt. I: Bjerg J (red.). Gads psykologileksikon. København, Gads Forlag 2004.

 • Johannsen P. Demente på plejecentre - kan det betale sig at udrede og behandle. Neurohow. Forum for Læger 2004;12:11-12.

 • Waldemar G. Vitamin-B12 mangel og demens. Ugeskr Læger 2004;166; 1581-2 (korrespondence).

 • Johannsen P, Abelskov KE, Almar K, Christensen PH, Hasselbalch SG, Laugesen LP, Hansen FR, Skausig OB. Er medicinsk Alzheimer behandling uden virkning? Ugeskr Læger 2004;166:2916-8 (korrespondence).

 • Hasselbalch SG. Imaging markers in dementia. The Lundbeck Institute Magazine 2004;12-6.

 • Hasselbalch SG. Demens eller Alzheimers ? Magasin om Alzheimers og andre demenssygdomme, Alzheimerforeningen, 2004;14(1):15-6.

 • Hørding M. Søvnforstyrrelser ved demens. Hospital - Health Care, 2004: 3, 4-5.

 • Hørding M. Søvnforstyrrelser ved demens. Lægemagasinet for praktiserende læger, 2004: 4, 4-6.

 • Johannsen P. Demente på plejecentre - kan det betale sig at udrede og behandle? Nerohow. Forum for læger: 2004: 12, 11-12.

 • Waldemar G, Brændgård H, Buss DV, Hansen FR, Hasselbalch S, Lolk A. Demens (Interaktiv undervisningsmanual og CD for praktiserende læger). Helix Communications 2005.

 • Eckermann A. Informationsmateriale - råd og oplysning til demente og pårørende. Til brug for Demensnet, september 2005 www.demensnet.dk.

 • Eckermann A. DAISY - et interventionsstudie målrettet nydiagnosticerede demente tidligt i sygdomsforløbet. Udviklingsaktiviteter Sygepleje - Rigshospitalet 2005.

 • Rishøj S. Projektsygeplejersken sikrer sammenhængen. Sygeplejersken 2005;6:38-40.     

 • Buss D. Juridisk informationsmateriale til demente og pårørende til brug for Demensnet, september 2005.

 • Hasselbalch S. Demente i praksis. Læge-Helse nr. 9; 2005: 14-17.

 • Hasselbalch S.Imaging Markers in Dementia. CNS Forum E-Magazine;17.08 2005.

 • Hasselbalch S. Er Alzheimers sygdom en livstilssygdom? Magasinet Demens nr. 2, 2005: 12-14.

 • Hasselbalch S. Demensudredning på en specialiseret klinik. Magasinet Demens nr. 2, 2005.

 • Waldorff FB, Eriksson, T. Praksisdeklarationsgruppen [Konsulentrapport]. Det Danske Kvalitetsprojekt (DAK), Juni 2005.

 • Waldorff FB, Eriksson T. Måling af kvalitet i almen praksis. Practicus 2005; 173:36-38.

 • Waldorff, FB. Brug af kognitive tests ved demensudredning i almen praksis.
  DemensKoordinatorer i Danmark. Nyhedsbrev nr 3, September 2005.

 • Eckermann A., Hasselbalch S. og Skjøtt K. "Ide-katalog - du kan gøre en forskel!" Inspiration og metode til at hverve gymnasieelever til frivilligt arbejde gennem formidling om demens. For Alzheimerforeningen 2005/06.

 • Buss DV. Hvilke ønsker har demente til fremtiden. Tidsskrift for Familie- og Arveret 2007; 2: 175-182.

 • Baungård L, Jensen EM, Poulsen B, Jepsen D, Rishøj S, Forebyggende besøg. Glem ikke hukommelsen. Sygeplejersken 2007; 11: 49-52.

 • Skovgaard B, Andersen BB. Samarbejde om demens  - erfaringer fra det tidligere H:S, København og Frederiksberg kommuner. Læger i Hovedstadsregionen 2007;4: 26-28.

 • Hjermind LE. Parkinson's sygdom en sygdom man arver ? NeuroHow 2007;15:8-15.

 • Hasselbalch SG. Demens skal behandles. Best Practice 2007, 2: 14.

 • Johannsen P. Medicinsk behandling af demens. Best Practice 2007, 2: 16.

 • Sundhedsstyrelsen, Jensen, L. K., Vestergaard, K., Waldemar, G., Skejø, P., Lolk, A., Larsen, V. A., Stokholm, J., van der Mark, S., Kørner, A., Olsen, J., Lee, A., Hansen, F. R., Krogh, L. N., Hulgaard, H., and Andersen, S. E. Udredning og behandling af demens - en medicinsk teknologivurdering. Bech, K., Hansen, K., Mortensen, B. B., and Nielsen, C. P.  8-5-2008. København, Sundhedsstyrelsen. (GENERIC)
  Ref Type: Report.

 • Baungård, L., Elbrønd, M., and Rishøj, S. Glem ikke .... Idekatalog til indsatsen over for borgere med demens.  1-31. 2008.  Sygekasserne Helsefond, Styrelsen for Social Service, Ikast Kommune. (GENERIC).


 • Dystoni - en bevægeforstyrrelse. Hjermind L, Dupont E, Spangsberg M, Poulsen UB (red). Dansk dystoniforening.

 • Skovgaard B, Andersen BB. Samarbejde om demens - erfaringer fra det tidligere H:S, København og Frederiksberg Kommuner. Lægen i Hovedstadsregionen 2008; 4:26-28.

 • Waldemar, G. Demens. Alzheimers sygdom. Sundhed.dk 2008. 2008. (GENERIC)
  Ref Type: Magazine Article.

 • Waldemar G. Demens. In: Christensen B (ed.), Patientvejledningen. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S. 2008: 235-236.

 • Schüz J, Waldemar G, Olsen JH, Johansen C. Risiko for sygdomme i centralnervesystemet blandt brugere af mobiltelefoner - en dansk kohorteundersøgelse. Miljø og Sundhed 2009; 15 (2):3-9.

 • Waldemar G. Demens. I: Patientvejledningen 2009. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S. 2009: 245-246.

 • Waldemar G. Demens: Den anden frekvens. Ugeskrift for Læger 2009; 171 (35):2491.
 • Hjermind LE, Witting N, Klamer F, Johannesen T, Løge I. Huntingtons Chorea. Lægehåndbogen.  www.laegehaandbogen.dk. 2010.
 • Hjermind LE, Witting N, Klamer F, Dietrichs E, Johannesen T. Dystoni. Lægehåndbogen. www.laegehaandbogen.dk. 2010.

 • Hjermind LE, Witting N, Klamer F, Dietrichs E, Johannesen T. Essentiel tremor. Lægehåndbogen. www.laegehaandbogen.dk. 2010.
 • Agerbo S, Bakke M, Bode M, Borghammer P, Danielsen E, Ellemann K, Enevoldsen TS, Glad A, Holm D, Henriksen T, Hjermind LE, Holst M, Karlsborg M, Korbo L, Korsgaard A, Løkkegaard A, Madsen LK, Pedersen SW, Poulsen L, Shorsh K, Thagesen H, Werdelin L, Wermuth L, Winge K, Østergaard K. Parkinsons sygdom. Klinisk Vejledning. Diagnose, forløb og behandling fra et tværfagligt perspektiv. Dansk Selskab for Bevægeforstyrrelser; 2011 p. 1-139.

 • Hjermind LE. Genetics: Progress for Dystonia. Malmø: European Dystonia Federation; 2011. p. 2-3.

 • Jensen-Dahm C. Smerter og demens. Best Practice. 2011;5(6):12-4.

 • Jørgensen K, Waldemar G. Revideret definition af Alzheimers sygdom. Best Practice. 2011;4(14):5-10.

 • Lundbeck Pharma, Hasselbalch SG. Kombinationsbehandling med antidemensmedicin. Tåstrup: Lundbeck Pharma; 2011. 17 p.

 • Måge H. Spinalvæskeproteiners stabilitet - relevant for demensforskningen. Danske bioanalytikere. 2011 Jun 1;1:20-1.

 • Nielsen TR. Kognitiv vurdering af ældre med anden kulturel baggrund". DKDK nyhedsbrev nr. 4, december 2011.

 • Waldemar G, Hasselbalch S. Alzheimers sygdom. Lægemagasinet. 2011;25(1):8-9.
 • Waldemar, G. Forum: The EFNS/ENS Liaison Committee. Who we are and what we do. NeuropNews March 2013
 • Baker, M. & Waldemar, G. Food for thought. The Parliament Magazine: Taking the initiative - Special supplement on battling dementia. September 2013; 15
 • Hjermind, LE . Arvelig Parkinsons sygdom. Best Practice 2013;23:30-36

 

 

Senest opdateret: 16. februar 2015