Til forsiden

Andre publikationer

Herunder er samlet publikationer udgivet i populærvidenskabelige tidsskrifter, hvoraf mange er danske. (Referencer i alfabetisk orden)

Agerbo S, Bakke M, Bode M, Borghammer P, Danielsen E, Ellemann K, Enevoldsen TS, Glad A, Holm D, Henriksen T, Hjermind LE, Holst M, Karlsborg M, Korbo L, Korsgaard A, Løkkegaard A, Madsen LK, Pedersen SW, Poulsen L, Shorsh K, Thagesen H, Werdelin L, Wermuth L, Winge K, Østergaard K. Parkinsons sygdom. Klinisk Vejledning. Diagnose, forløb og behandling fra et tværfagligt perspektiv. Dansk Selskab for Bevægeforstyrrelser; 2011 p. 1-139.

Alzheimers sygdom og demens. CD Rom : "Information til personer med demens og deres pårørende." Formidlingscenter Nord, 2002.

Baker, M. & Waldemar, G. Food for thought. The Parliament Magazine: Taking the initiative - Special supplement on battling dementia. September 2013; 15

Baungård L, Jensen EM, Poulsen B, Jepsen D, Rishøj S, Forebyggende besøg. Glem ikke hukommelsen. Sygeplejersken 2007; 11: 49-52.

Baungård, L., Elbrønd, M., and Rishøj, S. Glem ikke .... Idekatalog til indsatsen over for borgere med demens.  1-31. 2008.  Sygekasserne Helsefond, Styrelsen for Social Service, Ikast Kommune. (GENERIC).

Buss D. Juridisk informationsmateriale til demente og pårørende til brug for Demensnet, september 2005.

Buss DV. Hvilke ønsker har demente til fremtiden. Tidsskrift for Familie- og Arveret 2007; 2: 175-182.

Dinesen O (red), Buss D, Gulmann NC, Høgh P, Jørgensen OS, Schultz-Larsen K, Frijs-Madsen B, Kragh-Sørensen P, Vass M, Waldemar G. Demens - en vejledning til praktiserende læger. København, 1.udgave 1997, 2. udgave, 1998, 3. udgave 2004 (vejledning).

Eckermann A. DAISY - et interventionsstudie målrettet nydiagnosticerede demente tidligt i sygdomsforløbet. Udviklingsaktiviteter Sygepleje - Rigshospitalet 2005.

Eckermann A. DAISY, Danish Alzheimer Intervention StudY. Nyhedsbrevet for demenskoordinatorer i Danmark; 2003:7.

Eckermann A. Informationsmateriale - råd og oplysning til demente og pårørende. Til brug for Demensnet, september 2005 www.demensnet.dk.

Eckermann A. Rigshospitalets Hukommelsesklinik - støtte til pårørende. Nyt fra   Alzheimerforeningen på Frederiksberg 2000;2:1-2.

Eckermann A. Stort udviklingsprojekt er godt i gang. DAISY, Danish Alzheimer Intervention StudY. Alzheimerforeningens Magasin; 2003:3.

Eckermann A., Hasselbalch S. og Skjøtt K. "Ide-katalog - du kan gøre en forskel!" Inspiration og metode til at hverve gymnasieelever til frivilligt arbejde gennem formidling om demens. For Alzheimerforeningen 2005/06.

Elberling TV, Stokholm J, Hogh P, Waldemar G. Common causes of cognitive symptoms in young and middle-aged adults referred to memory clinics. Clinicican's research digest 2003;21:2 (Summary).

Gade A, Bruhn P (2004). Afasi; amnestisk syndrom; anosognosi; apraksi; neglekt. I: Bjerg J (red.). Gads psykologileksikon. København, Gads Forlag 2004.

Gade A. Alzheimers sygdom; demens; dissemineret sklerose; frontotemporal demens; narkolepsi; psykokirurgi; Retts syndrom; syfilis; Tourette syndrom; Wernicke-Korsakoff sygdom (o.a. lign. opslag). I: Bjerg J (red.). Gads psykologileksikon. København, Gads Forlag 2004.

Gade A. Sanserne og oplevelsen af det sansede. Hjerneforum, 1998;1:9-18.

H:S Sundhedsfaglige Råd for Neurologi, arbejdsgruppe om demens Waldemar G (formand), Bülow LB, Dam AM, Hasselbalch E, Jønsson A, Kongstad L, Kraglund E, Mahneke T, Polonius I, Rosenbeck-Hansen J, Schultz-Larsen K, Sørensen PS. Diagnostik og behandling af demens i H:S området, 1998 (konsensusrapport, 27 sider).

Hasselbalch S. Demensudredning på en specialiseret klinik. Magasinet Demens nr. 2, 2005.

Hasselbalch S. Demente i praksis. Læge-Helse nr. 9; 2005: 14-17.

Hasselbalch S. Er Alzheimers sygdom en livstilssygdom? Magasinet Demens nr. 2, 2005: 12-14.

Hasselbalch S. Medicinsk behandling af Alzheimers sygdom - status og perspektiver. Lægemagasinet for praktiserende læger 2001:2.

Hasselbalch S. Primære demenssygdomme. Lægemagasinet for praktiserende læger 2002:2, 18-23.

Hasselbalch S. SPECT skanning ved demensudredning. Demens 2001; 1, 21-24.

Hasselbalch S.Imaging Markers in Dementia. CNS Forum E-Magazine;17.08 2005.

Hasselbalch SG. Demens eller Alzheimers ? Magasin om Alzheimers og andre demenssygdomme, Alzheimerforeningen, 2004;14(1):15-6.

Hasselbalch SG. Demens skal behandles. Best Practice 2007, 2: 14.

Hasselbalch SG. Demens. Pfizer Plus 2003 (temahæfte).

Hasselbalch SG. Imaging markers in dementia. The Lundbeck Institute Magazine 2004;12-6.

Hasselbalch, SG. Medicinsk behandling af Alzheimers sygdom. Lægemagasinet for Praktiserende Læger, 1999.

Hejl A-M, Waldemar G. Reversible dementias. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2003; 74:1008 (letter, correspondence).

Hjermind L, Dupont E, Spangsberg M, Poulsen UB (red). Dystoni - en bevægeforstyrrelse. Dansk dystoniforening.

Hjermind LE. Genetics: Progress for Dystonia. Malmø: European Dystonia Federation; 2011. p. 2-3.

Hjermind LE. Parkinson's sygdom - en sygdom man arver? NeuroHow 2007;15:8-15.

Hjermind LE, Witting N, Klamer F, Johannesen T, Løge I. Huntingtons Chorea. Lægehåndbogen.  www.laegehaandbogen.dk. 2010.

Hjermind LE, Witting N, Klamer F, Dietrichs E, Johannesen T. Dystoni. Lægehåndbogen. www.laegehaandbogen.dk. 2010.

Hjermind LE, Witting N, Klamer F, Dietrichs E, Johannesen T. Essentiel tremor. Lægehåndbogen. www.laegehaandbogen.dk. 2010.

Hjermind, LE . Arvelig Parkinsons sygdom. Best Practice 2013;23:30-36

Hørding M. Søvnforstyrrelser ved demens. Hospital - Health Care, 2004: 3, 4-5.

Hørding M. Søvnforstyrrelser ved demens. Lægemagasinet for praktiserende læger, 2004: 4, 4-6.

Jakobsen O. Demens og demensudredning på Rigshospitalet. Sygeplejersken 1997;31:24-29.

Jakobsen O. Opsøgende hjemmebesøg af demenssygeplejerske - det første møde mellem sygeplejersken og den henviste patient. Udviklingsaktiviteter - sygepleje. Sygeplejesymposium, Rigshospitalet, 2001, 103-107.

Jensen-Dahm C. Smerter og demens. Best Practice. 2011;5(6):12-4.

Johannsen P, Abelskov KE, Almar K, Christensen PH, Hasselbalch SG, Laugesen LP, Hansen FR, Skausig OB. Er medicinsk Alzheimer behandling uden virkning? Ugeskr Læger 2004;166:2916-8 (korrespondence).

Johannsen P. Demente på plejecentre - kan det betale sig at udrede og behandle. Neurohow. Forum for Læger 2004;12:11-12.

Johannsen P. Demente på plejecentre - kan det betale sig at udrede og behandle? Nerohow. Forum for læger: 2004: 12, 11-12.

Johannsen P. Medicinsk behandling af demens. Best Practice 2007, 2: 16.

Jørgensen K, Waldemar G. Revideret definition af Alzheimers sygdom. Best Practice. 2011;4(14):5-10.

Jørgensen K. Kognitiv reserve 3: Kognitiv træning - use it or loose it. Psykolog Nyt. 2014 nov 21: 22-30.

Jørgensen K, Karup Kristensen M, Waldemar G, Vogel A. Urskivetesten: resultater fra et dansk valideringsstudie. Månedsskrift for Almen Praksis. 2014 Dec 12;12: 1072-9.

Lauridsen A., Sørensen H. Glemmer du, så husker vi! Udviklingsaktiviteter - sygepleje. Sygeplejesymposium, Rigshospitalet, 2001, 37-40.

Lundbeck Pharma, Hasselbalch SG. Kombinationsbehandling med antidemensmedicin. Tåstrup: Lundbeck Pharma; 2011. 17 p.

Mortensen H. Når hukommelsens svigter. Helse 1996;12.

Måge H. Spinalvæskeproteiners stabilitet - relevant for demensforskningen. Danske bioanalytikere. 2011 Jun 1;1:20-1.

Nielsen TR. Kognitiv vurdering af ældre med anden kulturel baggrund". DKDK nyhedsbrev nr. 4, december 2011.

Nielsen TR. Demensscreening af patienter med anden kulturel og sproglig baggrund. Lægemagasinet.2014 Dec; 6: 30-1.

Pinner M, Borgesen SE, Jensen R, Birket-Smith M, Gade A, Riis JO. Konsensusrapport om commotio cerebri (hjernerystelse) og det postcommotionelle syndrom. Stouby: Videnscenter for Hjerneskade; 2003:1-82 (konsensusrapport).

Projektgruppe vedrørende udarbejdelse af MTV om CT skanning ved demens-udredning. (Hasselbalch S medlem). Anvendelse af billeddiagnostik ved demensudredning. En medicinsk teknologivurdering. www.cemtv.dk, 2001 (mtv rapport, 80 sider).

Rishøj S. Projektsygeplejersken sikrer sammenhængen. Sygeplejersken 2005;6:38-40.     

Schüz J, Waldemar G, Olsen JH, Johansen C. Risiko for sygdomme i centralnervesystemet blandt brugere af mobiltelefoner - en dansk kohorteundersøgelse. Miljø og Sundhed 2009; 15 (2):3-9.

Skovgaard B, Andersen BB. Samarbejde om demens - erfaringer fra det tidligere H:S, København og Frederiksberg Kommuner. Lægen i Hovedstadsregionen 2008; 4:26-28.

Skovgaard B, Andersen BB. Samarbejde om demens  - erfaringer fra det tidligere H:S, København og Frederiksberg kommuner. Læger i Hovedstadsregionen 2007;4: 26-28.

Sundhedsstyrelsen, Jensen, L. K., Vestergaard, K., Waldemar, G., Skejø, P., Lolk, A., Larsen, V. A., Stokholm, J., van der Mark, S., Kørner, A., Olsen, J., Lee, A., Hansen, F. R., Krogh, L. N., Hulgaard, H., and Andersen, S. E. Udredning og behandling af demens - en medicinsk teknologivurdering. Bech, K., Hansen, K., Mortensen, B. B., and Nielsen, C. P.  8-5-2008. København, Sundhedsstyrelsen.

Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe vedrørende demens (Waldemar G medlem): Sundhedsstyrelsen. Demens - den fremtidige tilrettelæggelse af sundhedsvæsenets  indsats vedrørende diagnostik og behandling.  Sundhedsstyrelsen 2001, pp 1-140.

Taskesen, E, Mishra, A, van der Sluis, S, Ferrari, R, Veldink, JH, van Es, MA, Smit, AB, Posthuma, D, Pijnenburg, Y, Hjermind, LE, Nielsen, JE, International FTD-Genomics Consortium. Author Correction: Susceptible genes and disease mechanisms identified in frontotemporal dementia and frontotemporal dementia with Amyotrophic Lateral Sclerosis by DNA-methylation and GWAS. Scientific Reports 2018;8(1):7789.

Waldemar G, Bolwig T, Paulson OB. Demens. I Sundhedsstyrelsen i samarbejde med HjerneÅret: Forebyggelse af hjernesygdomme. Statens Information, 1996, s. 34-43.

Waldemar G, Bruhn P, Dam AM, Hatting A, Holler M, Jakobsen J, Kragh-Sørensen P, Lykke J, Mogensen F, Nordenbo A, Thomassen AR, Thuesen E, Unden M, Vass M. Referenceprogram for demensudredning. Dansk Neurologisk Selskab, 1998 (konsensusrapport, 70 sider).

Waldemar G, Bruhn P. Demens. I: Therkelsen J, red: Dansk Neurologisk Selskab 1900-2000. Festskrift. Lægeforeningens Forlag. København, 2000, pp.165-170.

Waldemar G, Brændgård H, Buss DV, Hansen FR, Hasselbalch S, Lolk A. Demens (Interaktiv undervisningsmanual og CD for praktiserende læger). Helix Communications 2005.

Waldemar G, Eckermann A. Tidlig diagnostik og opfølgning ved demens. Gerontologi og Samfund 2000;16:82-84.

Waldemar G, Jakobsen J. En protest og to forslag. Ugeskrift for Læger 1998;160:5679-5680 (korrespondence).

Waldemar G, Lunn I. Verdenskongres om Alzheimers sygdom - håb om nye muligheder for behandling. Alzheimerforeningens Magasin, 2000 (3):6-7.

Waldemar G. Behandling af demens - 10 år frem og 10 år tilbage. Alzheimerforeningens Magasin 2001 (1):7.

Waldemar G. Billeddiagnostik ved demens. Gerontologi og Samfund 1997;13:40-42.

Waldemar G. Demens - nye muligheder for professionelle og frivillige. I: Nye demensinitiativer. København. Socialministeriet, 2001, pp 7-9.

Waldemar G. Demens og Alzheimers sygdom. Praksissektoren 1998;2:22-24.

Waldemar G. Demens. Alzheimers sygdom. www.sundhed.dk, 2001-2002 (internetopslag).

Waldemar G. Demens. HELSE 1997;43:60-61.

Waldemar G. Demens. I: Kend din hjerne. København: Helse og HjerneÅret, 1997, 55-58.

Waldemar G. Demens. I: Patientvejledningen 2009. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S. 2009: 245-246.

Waldemar G. Demens. I: Patientvejledningen. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, København, 1999:16 (nye udgaver 2000, 2002, og 2004) (håndbog og CD for praktiserende læger).

Waldemar G. Demens. In: Christensen B (ed.), Patientvejledningen. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S. 2008: 235-236.

Waldemar G. Demens. Lægemagasinet 1996;7:22-24.

Waldemar G. Demens: Den anden frekvens. Ugeskrift for Læger 2009; 171 (35):2491.

Waldemar G. DemensDagene 2004 - en tværfaglig konference om demens. Magasin om Alzheimers og andre demenssygdomme, Alzheimerforeningen, 2004;14(1):14.

Waldemar G. Demenssygdomme hos ældre. I: Ældre & demens, depression & selvmord. Ældreforum, København, 1999, 16-21.

Waldemar G. Demenssygdomme hos ældre. Ældrenetværket 2000;3:3-6.

Waldemar G. Forord i: Alzheimer's disease resource handbook. Lundbeck 2002.

Waldemar G. Hughes RAS and Perkin GD, eds. Neurology and medicine. Ugeskrift for Læger 2000;162:2061 (boganmeldelse).

Waldemar G. Hukommelsesklinikken på Rigshospitalet. Nyt fra Alzheimerforeningen på Frederiksberg1999;1(2):6-7.

Waldemar G. Imaging techniques in dementia. The News 1998;6-7.

Waldemar G. Information om behandling med Reminyl ved Alzheimers sygdom. Vejledning til patienter og pårørende  udgivet af Janssen-Cilag A/S 2003 (informationshæfte).

Waldemar G. Insights into dementia diagnosis and management. Medscape Neurology 2000 (internet tidsskrift) www.medscape.com/medscape/CNO/2000/EFNS.

Waldemar G. New perspectives in dementia. Medscape Neurology 2001 (internet tidsskrift) www.medscape.com/CNO/2001/WCNCME.

Waldemar G. Ny hukommelses- og demensklinik. Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen. 1995;9:374-375.

Waldemar G. Ny viden om demens. Forlaget Helse, København, 1998 (informationsbrochure, 20 sider).

Waldemar G. Nye tilbud til demente. Magasinet Demens. Alzheimerforeningen, 2004;14(4):10-1.

Waldemar G. Om Alzheimers sygdom. HELSE 2003; 8:38-40.

Waldemar G. Research refines our understanding of the non-Alzheimer dementias. Medscape Neurology (internet tidsskrift) 2002: www.medscape.com/medscape/CNO/2002.

Waldemar G, Hasselbalch S. Alzheimers sygdom. Lægemagasinet. 2011;25(1):8-9.

Waldemar G. Rubak J et al., eds. Klinisk vejledning i demens. DSAM. Ugeskrift for Læger 2000;162:2867 (boganmeldelse).

Waldemar G. Skausig OB, Eckermann A. Demens - Viden der er værd at huske. Lundbeck Pharma 2003;1-28.

Waldemar G. Vaccine mod Alzheimers sygdom - fup eller fakta ? Alzheimerforeningens Magasin 2001 (1):7-9.

Waldemar G. Vedr. Marcussen et al. Demens-sjukdomar. Ugeskrift for Læger 1996;158:2276 (boganmeldelse).

Waldemar G. Velfungerende demente med Alzheimer diagnose. Alzheimerforeningens Magasin 2002 (1):16.

Waldemar G. Viden om demenssygdomme. Hvordan stilles diagnosen ? Behandlingsmuligheder. Alzheimers sygdom. www.alzheimer.dk 2001 (internetopslag).

Waldemar G. Vitamin-B12 mangel og demens. Ugeskr Læger 2004;166; 1581-2 (korrespondence).

Waldemar, G. Demens. Alzheimers sygdom. Sundhed.dk 2008. 2008.

Waldemar, G. Forum: The EFNS/ENS Liaison Committee. Who we are and what we do. NeuropNews March 2013

Waldorff FB, Eriksson T. Måling af kvalitet i almen praksis. Practicus 2005; 173:36-38.

Waldorff FB, Eriksson, T. Praksisdeklarationsgruppen [Konsulentrapport]. Det Danske Kvalitetsprojekt (DAK), Juni 2005.

Waldorff, FB. Brug af kognitive tests ved demensudredning i almen praksis. DemensKoordinatorer i Danmark. Nyhedsbrev nr 3, September 2005.

Senest opdateret: 28. juni 2019