Til forsiden

Organisering og tværfaglige teams

Indsatsen vedrørende pleje og omsorg af demente organiseres forskelligt fra kommune til kommune og fra region til region.
samarbejde

Organisering og tværfaglige teams

Arbejdet med demens er ikke som udgangspunkt omfattet af de sundhedsaftaler, der er indgået mellem regioner og kommuner. I stedet organiseres demensindsatsen ud fra samarbejdsmodeller, som det kendes fra de tidligere amter, eller demens lægges ind under aftalerne på kronikerområdet. Flere regioner har udviklet forløbsprogrammer for demens eller er i færd med det.

Pleje og omsorg til personer med demens er en opgave, der går på tværs af den kommunale sektor, hospitalssektoren og praktiserende læge. Både ved udredning af demens og ved tilrettelæggelse af pleje og omsorg er der behov for vurderinger og bidrag fra flere forskellige faggrupper. Det drejer sig især om plejepersonale fra henholdsvis den kommunale hjemmepleje, plejeboliger og hospitalernes demensenheder, læger i almen praksis, kommunale demenskonsulenter og demenskoordinatorer, socialrådgivere og sagsbehandlere, ergo- og fysioterapeuter, hjemmevejledere samt psykologer (oftest neuro- eller gerontopsykologer).

Samarbejde i tværfaglige teams kan organiseres på flere måder. Et eksempel er tværfaglige geriatriske klinikker og gerontopsykiatriske teams, der er etableret i hospitalsregi - eller demensteams, der kan være etableret i både hospitalsregi og kommunalt regi.

Samarbejde i tværfaglige teams tjener flere formål - eksempelvis at:

  • Skabe sammenhæng og kontinuitet i pleje og omsorg
  • Inddrage flere perspektiver og faglige kompetencer i arbejdet med demens
  • Støtte den dementes rehabilitering og aktiviteter
  • Tilgodese den dementes behov for pleje og omsorg ud fra et helhedsperspektiv
Senest opdateret: 29. maj 2019