Til forsiden

Socialpædagogiske metoder

Begrebet socialpædagogiske metoder dækker over en bred vifte af tiltag, der har vundet indpas indenfor pleje og omsorg af mennesker med demens. 
plejesituation_web.jpg

Socialpædagogiske metoder anvendes bl.a. for at  forebygge og undgå magtanvendelse og brug af fysiske hindringer i plejen.

Magtanvendelse kan fx forekomme i forbindelse med hjælp til hygiejne, måltider, senge- og hviletider samt medicinadministration. Socialpædagogiske metoder bør altid anvendes under hensyntagen til personen med demens' samlede situation og livshistorie. 

Der er ikke klar videnskabelig evidens for effekten af socialpædagogiske interventioner, men det udelukker ikke, at de kan have positiv effekt i en given situation. Nogle opgørelser synes at vise, at der er positive effekter af indsatser, der omfatter en bred vifte af elementer, uden at de enkelte dele kan fremhæves specielt. 

Sundhedsstyrelsens tema om socialpædagogiske metoder

Senest opdateret: 16. september 2020