Til forsiden

Personcentreret pleje og omsorg

Personcentreret pleje og omsorg indebærer at personen med demens, snarere end demenssygdommen, sættes i centrum, og at plejen tager udgangspunkt i personens egen oplevelse af virkeligheden.
fotoalbum_web.jpg

Ideerne bag personcentreret pleje og omsorg er udviklet af bl.a. den engelske psykologiprofessor Tom Kitwood. Personcentreret pleje sigter mod at gøre pleje og plejemiljø personligt og individuelt - samt at forstå adfærd og eventuelle psykiatriske symptomer ud fra personen med demens' perspektiv. Personcentreret pleje og omsorg baseres på oplysninger om personens livshistorie, vaner, værdier, behov, ønsker og præferencer.

Personcentreret pleje og omsorg indebærer, at man som personale:

 • behandler personen med demens som en person med oplevelser, selvfølelse og rettigheder
 • forsøger at forstå, hvad der er bedst for personen med demens ud fra pågældendes perspektiv
 • værner om personen med demens' selvbestemmelse og mulighed for medbestemmelse
 • ser personen med demens som en aktiv samarbejdspartner
 • støtter personen med demens i sin egen oplevelse af verden
 • tilstræber at involvere personen med demens sociale netværk i plejen og omsorgen
 • forsøger at etablere en personlig relation til mennesker med demens

Et af elementerne i personcentreret pleje og omsorg er, at personen med demens opfordres til at fortælle om sig selv og sit liv, samt at vedkommende bliver værdsat og accepteret som den person, han eller hun er.

Personcentreret pleje og omsorg indebærer også, at man er opmærksom på særlige behov hos personer med en anden kulturel eller sproglig baggrund. Kulturelle hensyn drejer sig eksempelvis om at give personen med demens mulighed for at udøve sin religion, få kulturelt tilpasset mad, bevare sine kulturelle traditioner og vaner og, hvis muligt, omgås personale, der taler samme sprog som personen med demens.

Fordele ved personcentreret pleje og omsorg

 • Personcentreret pleje og omsorg kan bidrage til at øge personen med demens personlige integritet, selvstændighed og initiativ, samt modvirke uro
 • Personcentreret pleje og omsorg kan mindske forbruget af antipsykotisk medicin hos mennesker med demens
 • Personer med demens med anden etnisk baggrund end dansk kan opnå mere tryghed og velbefindende samt en højere grad af hjemmevanthed, hvis de plejes af personale med samme sprog og kulturelle baggrund

Forbehold

 • Det er ikke altid muligt at imødekomme behovet for personale med samme kulturelle og sproglige baggrund som personen med demens

Elvén,B.H., Agger,C., Ljungmann,I. Adfærdsproblemer i ældreplejen. København: Dansk Psykologisk Forlag; 2015
 

Kitwood T. En revurdering af demens - personen kommer i første række. Dafolo; 1999.
 

Chenoweth L, King MT, Jeon YH, Brodaty H, Stein-Parbury J, Norman R, et al. Caring for Aged Dementia Care Resident Study (CADRES) of person-centred care, dementia-care mapping, and usual care in dementia: a cluster-randomised trial. Lancet Neurol 2009 Apr;8(4):317-25.
 

Fossey J, Ballard C, Juszczak E, James I, Alder N, Jacoby R, et al. Effect of enhanced psychosocial care on antipsychotic use in nursing home residents with severe dementia: cluster randomised trial. BMJ 2006 Apr 1;332(7544):756-61.

Senest opdateret: 23. september 2016