Til forsiden

Dementia Care Mapping

Dementia Care Mapping (DCM) er ikke en plejemetode, men et vurderingsinstrument baseret på principperne om personcentreret pleje.

Dementia Care Mapping (DCM) er udviklet af den engelske psykologiprofessor Tom Kitwood. DCM fokuserer på omsorgsrelationen mellem personen med demens og personalet, og omfatter en systematisk observation og registrering af samspillet. DCM fungerer samtidigt som en metode til at implementere personcentreret pleje.

Dementia Care Mapping (DCM) er baseret på den antagelse, at kvaliteten af den omsorg, som personalet yder, har betydning for, hvordan demenssygdommen udvikler sig. En certificeret mapper observerer kvaliteten af omsorgsrelationen mellem borgere og plejepersonale. I Danmark er det kun Danmarks Institut for Ældrepædagogik (Daniæ), der har licens til at uddanne mappere. 

 

Senest opdateret: 29. maj 2019