Til forsiden

Musikstimulering

Musik kan være et middel til at aktivere minder og give et aktivt indhold i hverdagen for personer med demens.
guitar_ukulele_musikterapi1200x800px.jpg

Musik anvendes ofte i plejemiljøer i et forsøg på at stimulere personer med demens og dæmpe urolig adfærd. Der foreligger en række kontrollerede undersøgelser, der tyder på, at musikterapi kan have en gavnlig effekt på psykiske symptomer og adfærdsændringer ved demens. Musikterapi har muligvis også en positiv virkning på det kognitive funktionsniveau, motoriske og sociale færdigheder samt fysiologiske (bl.a. kardiovaskulære) parametre hos personer med demens, men på disse områder er evidensgrundlaget ganske spinkelt.

Det italienske psykogeriatriske selskab (AIP) anfører på baggrund af en gennemgang af 32 henholdsvis randomiserede og ikke-randomiserede kontrollerede studier fra perioden 2000 til 2011 bl.a. følgende:

  • Musikterapi bør tilpasses individuelt til personen med demens
  • I forbindelse med håndtering af adfærdsproblemer og psykiske symptomer (BPSD) er den direkte interaktion mellem musikterapeut og personen med demens afgørende
  • Individuelt tilpasset musikterapi anbefales ved middelsvær til svær demens for at mindske BPSD og styrke kommunikationsfærdigheder

Ifølge AIP er der ikke evidens for, at afspilning af udvalgte yndlingsmelodier som baggrundsmusik for personer med demens skulle have nogen gavnlig effekt.

Virker musikterapi? 

Der foreligger mindst 20 kontrollerede studier vedrørende effekten af musikterapi på psykiske symptomer og adfærdsændringer ved demens, mindst seks kontrollerede studier vedrørende en eventuel effekt på det kognitive funktionsniveau, fire kontrollerede studier vedrørende forskellige fysiologiske parametre (bl.a. puls, blodtryk, kortisol, chromogranin A, parasympatisk aktivitet) samt to kontrollerede studier vedrørende motoriske færdigheder.

Et Cochrane-review fra 2003 opdateret i 2010 konkluderer på baggrund af en gennemgang af 10 randomiserede kontrollerede undersøgelser fra perioden 1993-2009 vedrørende musikterapi ved demens, at den metodemæssige kvalitet af studierne var for ringe til at drage brugbare konklusioner om en eventuel effekt. En række litteraturoversigter baseret på bredere vurderingskriterier peger dog i retning af, at musikterapi formentlig har en gavnlig effekt på psykiske symptomer og adfærdsændringer – herunder uro, aggression, vandren, rastløshed, irritabilitet, sociale og emotionelle problemer samt spisevanskeligheder. Afspilning af individuelt tilpasset musik (yndlingsmusik) har sine fortalere, men der foreligger ikke evidens for, at dette skulle have en positiv virkning på velbefindendet.

Sundhedsstyrelsens tema om musik

McDermott O, Crellin N, Ridder HMO, Orrell M. Music therapy in dementia: a narrative synthesis systematic review. Int J Geriatr Psychiatry. 2013;28(8):781-94.
 

McDermott O, Orrell M, Ridder HMO. The importance of music for people with dementia: the perspectives of people with dementia, family carers, staff and music therapists. Aging Ment Health. 2014;18(6):706-16.
 

Ridder HMO, Stige B, Qvale LG, Gold C. Individual music therapy for agitation in dementia: an exploratory randomized controlled trial. Aging Ment Health. 2013;17(6):667-78.
 

Raglio A, Bellelli G, Mazzola P, Bellandi D, Giovagnoli AR, Farina E, et al. Music, music therapy and dementia: a review of literature and the recommendations of the Italian Psychogeriatric Association. Maturitas. 2012;72(4):305-10.
 

Vink AC, Birks JS, Bruinsma MS, Scholten RJ. Music therapy for people with dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2004(3):CD003477.
 

Lou MF. The use of music to decrease agitated behaviour of the demented elderly: the state of the science. Scand J Caring Sci. 2001;15(2):165-73.
 

Sherratt K, Thornton A, Hatton C. Music interventions for people with dementia: a review of the literature. Aging Ment Health. 2004;8(1):3-12.
 

Sung HC, Chang AM. Use of preferred music to decrease agitated behaviours in older people with dementia: a review of the literature. J Clin Nurs. 2005;14(9):1133-40.
 

Witzke J, Rhone RA, Backhaus D, Shaver NA. How sweet the sound: research evidence for the use of music in Alzheimer's dementia. J Gerontol Nurs. 2008;34(10):45-52.
 

Wall M, Duffy A. The effects of music therapy for older people with dementia. Br J Nurs. 2010;19(2):108-13.
 

Koger SM, Brotons M. Music therapy for dementia symptoms. Cochrane Database Syst Rev. 2000(3):CD001121.
 

Gerdner LA. Individualized music for dementia: Evolution and application of evidence-based protocol. World J Psychiatry. 2012;2(2):26-32.

Gerdner LA. Top cited papers in International Psychogeriatrics: 4. Effects of individualized vs. classical "relaxation" music on the frequency of agitation in elderly persons with Alzheimer's disease and related disorders. Int Psychogeriatr. 2009;21(4):667-71.
 

Gerdner LA, Schoenfelder DP. Evidence-based guideline. Individualized music for elders with dementia. J Gerontol Nurs. 2010;36(6):7-15.
 

Bonde, LO et al., 2001. Musikterapi: Når ord ikke slår til En håndbog om musikterapis teori og praksis i Danmark. KLIM, Århus N
 

Ridder, HMO, 2005. Musik & Demens. Musikaktiviteter og musikterapi ved demensramte. KLIM, Århus N

 

Senest opdateret: 23. september 2016