Til forsiden

Kommunikation med mennesker med demens

Kommunikation med middelsvært til svært demente vanskeliggøres af deres demenssymptomer og stiller særlige krav til personalet.
20151021TB_NVD_Plejehjem80_lowres.jpg

Kommunikationsprocessen er præget af, at personen med demens både kan have svært ved at opfatte og forstå og svært ved at udtrykke sig. Kommunikation går to veje, og det er derfor vigtigt, at man som personale forsøger at forstå personen med demens' budskaber - bl.a. ved at praktisere aktiv lytning.

Kropssprog

Alle mennesker kommunikerer i høj grad gennem kropssprog. Når de sproglige færdigheder er forringede, bliver den ikke-sproglige kommunikation ekstra vigtig. Man bør være opmærksom på:

 • berøring kan opfattes både beroligende og truende
 • nærhed i rummet - respektér samtalepartnerens personlige rum
 • tonefald og stemmeleje kan understøtte budskabet
 • egen kropsholdning, mimik og gestikulation - svarer ens kropssprog til budskabet?

Fagpersonens kommunikation

Samspillet i kommunikationsprocessen mellem fagpersonen og personen med demens bør ikke kun tage udgangspunkt i personen med demens' kognitive og sproglige svækkelse, men også i fagpersonens forudsætninger. Færdigheder som kommunikationsevner, motivation og personligt overskud vil være af betydning for en vellykket kommunikation.

Gode råd:

 • Skab en afslappet atmosfære
 • Tal langsomt og tydeligt
 • Tal i et konkret sprog og undgå metaforer, ironi og sarkasme
 • Giv kun én besked ad gangen
 • Brug gerne personens navn
 • Hav øjenkontakt
 • Kommunikér i øjenhøjde
 • Anerkend personen og det, som vedkommende opfatter som problemer
 • Giv plads til pauser og stilhed
 • Lyt med respekt og opmærksomhed
 • Lyt efter det usagte
 • Tænk eventuelt på dig selv som "tolk"
 • Kig efter ikke-sproglige budskaber

Læs mere om kommunikation med demente:

Eckermann, A. Kommunikation med demente. In: Buss.D.V., editor. Håndbog om demens. Til pleje og omsorgspersonale på ældreområdet, undervisere og frivillige. Odense: Servicestyrelsen; 2008. p. 67-72.
 

Larsen, L. Samtale mellem ligeværdige. Sygeplejersken, 29, 17. juli 2002
 

Olsen, R.B. et al. Demens efteruddannelse - til social- og sundhedspersonale. Munksgaard Danmark; 2007.
 

Solem, P.E.. Kommunikation med Demente. Hans Reitzels Forlag; 1996.

Senest opdateret: 29. maj 2019