Til forsiden

Kognitiv stimulationsterapi (CST)

Kognitiv stimulationsterapi er en evidensbaseret metode, hvor man arbejder struktureret med stimulering af sanser og kognitive evner hos mennesker med demens. Metoden er udviklet af professor Aimee Spector og bruges systematisk i mange lande. CST-metoden er nu også på vej til at blive udbredt i Danmark.

Kognitiv stimulationsterapi bygger på en alsidig aktivering af hjernen. Det foregår typisk ved, at personer med demens mødes i grupper på omkring 5-7 per­soner et par gange om ugen sammen med to professionelle gruppeledere.

Kognitiv Stimulations-terapi (CST):

CST er udviklet af gerontopsykolog og professor Aimee Spector, University College i London. 

Læs mere: 

International Cognitive Stimulation Therapy (CST) Centre 

Møderne følger en fast struktur, som er beskrevet i en manual. Metoden omfatter en bred vifte af aktiviteter, der sigter mod at stimulere tænk­ning, koncentration, hukommelse med videre. For eksempel drøfter man aktuelle emner eller store begivenheder, og på forskellig vis inddrages orientering i tid og sted, ordlege, spil, musik og andre kreati­ve aktiviteter.

18 nøgleprincipper

Kognitiv stimulationsterapi følger 18 nøgleprincipper: 

 1. Mental stimulering
 2. Nye ideer, tanker og associationer
 3. Bruge orientering – både sanse- og følelsesmæssigt
 4. Meninger – frem for fakta
 5. Anvende reminiscens som støtte i her-og-nu-situationer
 6. Bruge stikord og genstande som igangsætter og støtte for erindringerne
 7. Sikre kontinuitet og sammenhæng mellem de enkelte mødegange
 8. Indirekte snarere end direkte indlæring
 9. Stimulere anvendelsen af sproget
 10. Stimulere til handlepræget aktivitet
 11. Fokus i gruppen på den enkeltes styrker
 12. Respekt
 13. Engagement
 14. Medinddragelse
 15. Valgmuligheder
 16. Sjov
 17. Fuld udnyttelse af gruppens ressourcer
 18. Udbygge og styrke gruppens relationer

Effekt

Forskning viser, at kognitiv stimu­lationsterapi kan være med til at fastholde eller måske endda forbedre deltagernes funktionsniveau, særligt de sproglige evner, og at metoden bidrager til øget trivsel og livskvalitet hos deltagerne.

Dansk manual for CST-gruppeledere

CST-metoden er gennem et forskningsprojekt på VIA University College blevet testet i Danmark med gode resultater. Fem danske kommuner har været med i forskningsprojektet, hvor de har afprøvet metoden i praksis. Kommunikationscentret i Region Hovedstaden har endvidere bidraget til udvikling af den danske manual, som udkom i juli 2019. Manualen kan rekvireres hos Via University College.  

Læs mere her:

International Cognitive Stimulation (CST) Centre - University College London

VIA University College: Bliv klogere på CST

18 nøgleprincipper for kognitivstimulationsterapi (CST)

Ugeskrift for Læger 07/12/2012: Effekt af kognitiv stimulationsterapi hos patienter med demenssygdomme - en gennemgang af et Cochcrane review

Senest opdateret: 23. august 2019