Til forsiden

Indsats for pårørende til mennesker med demens

Det er vigtigt at yde rådgivning, aflastning og målrettet støtte til pårørende til mennesker med demens. Læs her om en dansk model målrettet pårørende til nydiagnosticerede med demens. Rådgivningsmodellen er afprøvet i den såkaldte Danske Alzheimer-interventionsundersøgelse (DAISY). 

Pårørende til mennesker med demens fortæller i videoen, hvordan de får hjælp og støtte i dagligdagen. Videoen er en del af 'Grib om livet' og er produceret af Region H. 

Pårørende varetager i mange tilfælde hovedparten af omsorgen for hjemmeboende personer med demens. Pårørende til mennesker med demens tæller ikke kun ægtefæller, men også voksne børn, børnebørn, venner, naboer med videre.

Psykosocial belastning af pårørende

Det er mere psykisk belastende at yde omsorg for en person med demens end for et menneske med udelukkende fysisk svækkelse. I takt med sygdommens udvikling udviser de pårørende i stigende grad tegn på bekymringer, tristhed, belastningsreaktioner og stress. Egentlig depression forekommer 2-3 gange hyppigere end normalt. Pårørende til mennesker med demens går ofte til lægen og tager mere receptpligtig medicin end normalt. Der er også øget risiko for at udvikle alvorlig somatisk sygdom, eventuelt med døden til følge.

Rådgivningsmodel

Intervention i form af rådgivning, aflastning og målrettet støtte til de pårørende kan have en forebyggende effekt på deres sygelighed. Der er udviklet en dansk model for rådgivning og undervisning målrettet pårørende til nydiagnosticerede demente. Modellen er afprøvet i den såkaldte Danske Alzheimer-interventionsundersøgelse (DAISY). Erfaringerne viser, at pårørende, der modtager struktureret rådgivning tidligt i sygdomsforløbet, bliver bedre til at håndtere rollen som pårørende og bliver bedre forberedt til det kommende forløb.

En udførlig beskrivelse af rådgivningsmodellen samt en række skemaer og skabeloner til forskellige typer rådgivningssituationer kan læses på Sundhedsstyrelsens hjemmeside:

Rådgivningsmodellen - støtte til pårørende til mennesker med demens 

Støtteprogram

Et støtteprogram for pårørende til mennesker med demens i den tidlige sygdomsfase, kan bestå af flere typer af tiltag som rådgivning, pårørendegrupper og informationsmateriale:

Rådgivning

Rådgivning af pårørende til mennesker med demens tjener flere formål:

 • forebyggelse af belastningsreaktioner og sygelighed hos pårørende
 • afklaring af behov for støtte fra pågældendes øvrige netværk og fra kommunale og private tilbud
 • afpasning af forventninger og formulering af realistiske mål for det kommende sygdomsforløb
 • indirekte hjælp til personen med demens

Rådgivning kan tilrettelægges på flere måder, der ikke udelukker hinanden:

 • personlig rådgivning uden tilstedeværelse af personen med demens
 • fælles rådgivning af pårørende og personen med demens
 • fælles rådgivning til familie og netværk
 • telefonrådgivning

Personlig rådgivning kan eksempelvis hjælpe den pårørende på følgende områder:

 • Opnå viden om sygdommen
 • Støtte overvejelser vedrørende fremtiden og handlemulighederne
 • Identificere ressourcer og træffe beslutninger
 • Håndtere følelsesmæssige påvirkninger
 • Interesse og forståelse for egenomsorg

Fælles rådgivning til familie og netværk kan eksempelvis identificere:

 • Kontakter til familie og netværk
 • Ressourcer og kompetencer i familie og netværk
 • Fordeling af roller for de nærmeste pårørende og øvrige netværk

Sundhedsstyrelsens tema om pårørende 

Pårørendegrupper, demenscafé, telefonrådgivning 

Grupper for pårørende til mennesker med demens er ofte tilknyttet en eller to fagpersoner som gruppeledere og består typisk af en mindre kreds af pårørende, der mødes regelmæssigt. Deltagerne kan sammensættes efter fx alder, patientens demenssygdom eller familierelation (ægtefælle eller voksne børn). Blandede grupper ses også, hvilket giver særlige udfordringer for gruppelederne. Forsøg på at etablere selvstyrende grupper (uden gruppeledelse) strander ofte på, at de pårørende på længere sigt ikke har overskud til at organisere og fastholde mødeaktiviteten.

Mange kommuner arrangerer pårørendegrupper. Spørg kommunens demenskoordinator, da tilbudene varierer fra kommune til kommune.

Også Alzheimerforeningen kan hjælpe med at finde lokale pårørendegrupper eller demenscaféer, ligesom de rådgiver pårørende via telefonrådgivningen Demenslinjen.

Alzheimerforeningens tilbud til pårørende

Informationsmateriale

Som supplement til rådgivning og kurser kan det være relevant at udlevere skriftlig information. Konkret viden om demenssygdomme og behandlingsmuligheder tilpasset de pårørendes forudsætninger kan bidrage til at mindske bekymringer og angst.

Download fakta-ark med kort information om demens

Senest opdateret: 22. august 2019