Til forsiden

Ufrivillig vandladning

Mennesker med demens har en større risiko for problemer med ufrivillig vandladning (urininkontinens) end andre ældre. Risikoen øges med graden af demens. En lægelig udredning er nødvendig for at finde og behandle de bagvedliggende årsager til urininkontinens.

Udredning af årsager til ufrivillig vandladning ved demens er ikke anderledes end udredning af inkontinens hos andre ældre. Men personer med demens kan opleve komplicerede udredninger og undersøgelser som krænkende, skræmmende og forvirrende, hvilket kan gøre det nødvendigt at begrænse omfanget af udredningen.

Der findes en række metoder til behandling af inkontinens i form af indøvning af toiletvaner, træning af opmærksomheden på tegn til vandladningstrang samt blære- og bækkenbundstræning. Ingen af disse teknikker er specielt afprøvet ved demens. Det er almindeligt at anvende absorberende produkter (f.eks. bleer) i kortere eller længere tid. Også kateter anvendes undertiden.

Personen med demens' adfærd vil ofte indeholde tegn på, at det er på tide at komme på toilettet. Ved observation af personen, bør man være opmærksom på sådanne tegn.

Anbefalingerne nedenfor forudsætter, at personalet som udgangspunkt yder hjælp og assistance ved toiletbesøg.

Fordele ved behandling af ufrivillig vandladning

  • Indøvning af toiletvaner og skemalagte toiletbesøg kombineret med andre tiltag og individuelt afprøvede absorberende produkter mindsker problemerne med urininkontinens og bidrager til at personen med demens bevarer sin integritet og livskvalitet
  • Absorberende produkter vurderes at være mere omkostningseffektive end behandling med KAD (kateter á demeure)

Forbehold

  • Det er tvivlsomt, om patienter med demens i middelsvær til svær grad på grund af nedsat kognitiv og praktisk funktionsevne kan tilegne sig blæretræning og bækkenbundstræning
  • Mennesker med demens kan opleve opmærksomhedstræning som krænkende
  • Langvarig kateterbehandling øger risikoen for medicinske komplikationer - typisk i form af blærebetændelse, der kan udløse delir
Senest opdateret: 26. september 2016