Til forsiden

Forebyggelse af fald

Risikoen for fald er ca. dobbelt så høj for mennesker med demens som for andre ældre uden kognitiv forringelse. Ni ud af ti med demens, der hospitalsindlægges på grund af skader, er kommet til skade ved fald.
rollator_web.jpg

Almindelige forebyggende foranstaltninger mod fald er evaluering af personen med demens' faldrisiko, uddannelse af personalet til at identificere risikofaktorer, forandringer i bomiljøet (tilpasning af belysning, gulvbelægning, m.v.), bukser med hoftebeskyttere, fysisk træning samt gennemgang af den ordinerede medicin. Der er udviklet en specialseng (FloorBed), hvor sengebunden kan sænkes til gulvhøjde, hvilket burde ophæve risikoen for knoglebrud ved fald fra sengen.

Man kan også holde individuelt opsyn og iværksætte tiltag for at øge opmærksomheden om sygdomstilstande, der øger faldrisikoen, samt forebygge disse. Ofte gennemføres kombinationer af de nævnte foranstaltninger.

  • Kombinationer af foranstaltninger som evaluering af faldrisiko, kortlægning af tidligere fald, gennemgang af medicin, fysisk træning samt forandringer i bomiljøet kan begrænse risikoen for faldulykker

Forbehold

  • Aktuelt mangler der viden om hvilke personer, der kan have gavn af bukser med hoftebeskyttere.
  • Bukser med hoftebeskyttere kan øge risikoen for fald og skader for personer, der har svært ved selv at tage bukser på og af, og som ikke har tilstrækkelig forståelse til selv at bede om hjælp
Senest opdateret: 29. maj 2019