Til forsiden

Vejledning i behandling af adfærdsmæssige og psykiske symptomer hos personer med demens

Vejledningen er for personale i sundhedssektoren og ældreplejen, som arbejder med mennesker med demens med adfærdsmæssige og psykiske symptomer. Vejledningen har fokus på alternativer til medicinsk behandling.

Denne vejledning i god praksis er udviklet af den britiske Alzheimerforening (Alzheimer's Society) i samarbejde med en engelsk ekspertgruppe af førende klinikere inden for demensområdet.

forside_BSPD_sort_kant.jpgVejledningen har til formål at stille redskaber til rådighed for et bredt udsnit af personale i sundhedssektoren og ældreplejen, som arbejder med mennesker med demens med adfærdsmæssige og psykiske symptomer. Materialet er tiltænkt alle personalegrupper undtagen ansatte i det akutte hospitalsmiljø. 

Vejledningen er udformet som et praktisk og informativt redskab med vægt på alternativer til farmakologisk behandling. Vejledningen er oversat og bearbejdet til dansk af Nationalt Videnscenter for Demens.

Vurdering af den rette pleje og behandling til mennesker med demens skal altid tage udgangspunkt i den enkeltes behov, og ordination og seponering af medicin skal altid drøftes med lægen. Denne oversatte engelske vejledning er tænkt som inspiration.

Download som pdf:

"Bedre behandling og pleje af mennesker med demens med adfærdsmæssige og psykiske symptomer"

Sundhedsstyrelsens tema om udadreagerende adfærd

https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2019/NKR-Forebyggelse-og-behandling-af-adfaerdsmaessige-og-psykiske-symptomer-hos-personer-med-demens

Senest opdateret: 19. juni 2019